ONE RACE – HUMAN RACE. MUSIC AGAINST RACISM ON VINYL

The ‘NEVER AGAIN’ Association has announced the release of the historic album ‘One Race – Human Race. Music Against Racism: Part 2’, for the first time on vinyl.

The compilation record was initiated by the late Marcin Kornak, a human rights activist, poet and the founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association. Marcin’s friends emphasize that ‘the new release of the album is dedicated to his memory’.

The record was previously released in 1998 on CD and cassette by the independent label QQRYQ Productions as the second part of the ‘Music Against Racism’ series. It has gone down in history as a statement of resistance against intolerance and violence.

The double album contains tracks from artists representing a diverse range of musical styles and worldviews. Some of the contributions come from British bands known for their anti-racism activism, Chumbawamba and Zion Train, with others from renowned Polish musicians such as Robert Brylewski (with Falarek), Tymon Tymanski (with Kury), the bands Alians and Sweet Noise, and even Polish hip-hop star Liroy (rapping anti-fascist lyrics from Bertolt Brecht). Trebunie-Tutki, a multi-generational family band, combined Polish Highlander folk with Jamaican reggae in a track inspired by Bob Marley.

The album includes a special song: ‘Let’s Kick Racism Out of Stadiums’, which was recorded by members of punk rock groups Robotnik and Uliczny Opryszek, under the name WRS Band. The lyrics were written by Marcin Kornak and have become a manifesto of the ‘Let’s Kick Racism Out of the Stadiums’ campaign, initiated in 1996: ‘The place for fascism is in the trash, let’s kick racism out of the stadiums, let’s reclaim football from the thugs’.

Marcin Kornak (1968-2014) was the founder and leader of the ‘NEVER AGAIN’ Association, the editor-in-chief of the ‘NEVER AGAIN’ journal and the initiator of the groundbreaking register of hate crimes in Poland, known as the ‘Brown Book’. He was also a poet and songwriter, working with several independent rock bands. From the age of fifteen, due to an accident, Marcin Kornak lived with a physical disability. In 2011, he was awarded the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta – one of the highest honours in Poland.

In an appeal placed on the cover of the ‘One Race – Human Race’ record, he warned: ‘Racism is fostered through ignorance. It is the type of ideology which always leads to atrocity, because its main component is hatred against diversity. Humans, on the other hand, although the same in their nature, differ in their culture, religion, convictions, the colour of their hair, eyes, skin… and that is wonderful, because it makes this world and this life so fascinating. This is also why racial categorization is so dangerous – it threatens the most fundamental human right, the right to exist’.

Inspired by Rafal Drzycimski’s original 1998 design, the new album cover was designed by Witold Popiel, an alumnus of Academy of Fine Arts in Warsaw.

The record was released in collaboration with Jimmy Jazz Records from Szczecin, who specialize in promoting alternative music. The album’s release is as a commemorative product, and is not intended for commercial distribution.

For the first time, the ‘One Race – Human Race. Music Against Racism: Part 2’ record is also available in full on YouTube (full album) and Daily Motion: side A and Bside C and D.

This year, the ‘NEVER AGAIN’ Association celebrates 25 years of activity. ‘NEVER AGAIN’ is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996, which has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, and for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

To support ‘NEVER AGAIN’ and receive the double vinyl record, please contact info@neveragainassociation.org .

The ‘NEVER AGAIN’ Association also encourages musicians, record labels and promoters who are interested in releasing music tracks or videos as well as organising concerts (including online) with the promotional support of the ‘Music Against Racism’ campaign to get in touch via email: info@neveragainassociation.org .

Additional information:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/respect.diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

‘JEDNA RASA – LUDZKA RASA. MUZYKA PRZECIWKO RASIZMOWI’ NA WINYLU

Po raz pierwszy na płycie winylowej ukazuje się historyczny album ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2’.

Pomysłodawcą kompilacji był Marcin Kornak, założyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, działacz społeczny i poeta, zmarły w 2014 roku. Jak podkreślają jego przyjaciele, ‘to Jemu dedykowany jest ten wznowiony na winylu album’.

Materiał wydany był poprzednio w 1998 roku na CD i kasecie nakładem QQRYQ Productions jako druga pozycja z cyklu ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. Przeszedł do historii jako wyraz sprzeciwu wobec nietolerancji i przemocy.

Na dwupłytowym albumie znajdują się utwory wykonawców różnorodnych zarówno pod względem muzycznym, jak i światopoglądowym. Swoje piosenki przekazały brytyjskie zespoły znane z zaangażowania w sprawy społeczne: Chumbawamba i Zion Train, a także artyści polscy tacy jak Lech Janerka, Kuba Sienkiewicz, Robert Brylewski (pod szyldem Falarek), Tymon Tymański (pod szyldem Kury), grupy Alians i Sweet Noise, a nawet ówczesna gwiazda polskiego hip-hopu Liroy (rapujący antyfaszystowski tekst Bertolta Brechta). Zespół Trebunie-Tutki, założony przez muzykującą od pokoleń rodzinę, połączył folklor góralski z jamajskim reggae w utworze zainspirowanym twórczością Boba Marleya.

Album zawiera ponadto specjalną piosenkę ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’, nagraną pod szyldem WRS Band przez muzyków wielkopolskich formacji punkrockowych: Robotnika i Ulicznego Opryszka. Słowa napisał Marcin Kornak. Stały się one manifestem zainicjowanej przez niego już w 1996 roku kampanii społecznej ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’: ‘Miejsce na faszyzm jest w śmietniku, wykopmy rasizm ze stadionów, odbierzmy futbol z rąk bandytów’.

Marcin Kornak (1968-2014) był prezesem Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, redaktorem naczelnym magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’ oraz autorem kroniki zdarzeń na tle rasistowskim i ksenofobicznym ‘Brunatna Księga’. Był również poetą i współtwórcą niezależnej sceny muzycznej w Polsce. Od 15. roku życia, po wypadku, był osobą niepełnosprawną ruchowo. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla społeczeństwa obywatelskiego.

W odezwie zamieszczonej na okładce płyty ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa’ przestrzegał: ‘Rasizmowi najbardziej sprzyja ignorancja i głupota. Jest to ten typ ideologii, który zawsze prowadzi do zbrodni, ponieważ jego głównym składnikiem jest nienawiść wobec odmienności. A przecież ludzie, choć w swej naturze są tacy sami, to jednak różnią się kulturą, religią, przekonaniami, kolorem włosów, oczu, skóry… I to wspaniale, bo dzięki temu świat i życie są takie ciekawe. Dlatego również myślenie kategoriami rasistowskimi jest tak groźne, ponieważ chce zniszczyć najbardziej podstawowe ludzkie prawo, prawo do istnienia’.

Autorem okładki (na motywach projektu Rafała Drzycimskiego z 1998 roku) jest Witold Popiel, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Płytę wydano we współpracy z firmą Jimmy Jazz Records ze Szczecina, specjalizującą się w promocji muzyki alternatywnej. Wydawnictwo ma charakter pamiątkowy i nie jest przeznaczone do sprzedaży komercyjnej.

Płyta ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2’ jest też po raz pierwszy w całości dostępna na YouTube (pełna wersja płytyi platformie Daily Motion: strona A i B płyty oraz strona C i D płyty.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją społeczną, która monitoruje zdarzenia na tle ksenofobicznym oraz prowadzi kampanie ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.

Osoby zainteresowane wsparciem Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ i otrzymaniem pamiątkowej płyty winylowej mogą skontaktować się z wydawcą pod adresem: redakcja@nigdywiecej.org .

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zaprasza do współpracy muzyków, wydawców i organizatorów koncertów, którzy chcieliby wydać album, opublikować videoclip albo zorganizować koncert (także online) pod patronatem promocyjnym kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. Kontakt mailowy: redakcja@nigdywiecej.org .

Pełna lista wykonawców, których nagrania znalazły się na płycie ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2’:

Blade Loki

Chumbawamba

Transmisja

Karate Musiq

Sweet Noise

Kury

Kuba Sienkiewicz

Lech Janerka

Łysina Lenina

Trebunie Tutki

WRS Band

Zion Train

Chudoba

Vespa

Rangers

Illusion

Falarek

Something Like Elvis

Alians

Liroy

Dodatkowe informacje:

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/respect.diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

MUZYKA PRZECIWKO RASIZMOWI DALEJ GRA – NOWA PŁYTA UPAMIĘTNIA MARCINA KORNAKA

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ wydało płytę winylową poświęconą pamięci Marcina Kornaka, założyciela i wieloletniego prezesa tej organizacji, twórcy kampanii społecznej ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. 20 marca mija piąta rocznica jego śmierci.

Jak mówią przyjaciele Marcina Kornaka, właśnie w ten sposób pragną złożyć hołd jego przesłaniu.

Marcin Kornak (ur. 1968 – zm. 2014) zainicjował akcje ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Jako redaktor naczelny magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’ prowadził monitoring przestępstw i incydentów na tle rasistowskim i neofaszystowskim pt. ‘Brunatna Księga’. Publikacja ta stała się podstawowym źródłem informacji na temat skali takich zdarzeń w Polsce, a także przyczyniła się do uwzględnienia tego problemu w debacie publicznej. Za swoją działalność społeczną Marcin Kornak został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też tytuł ‘Człowieka bez Barier’ przyznawany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (po wypadku w 15. roku życia był osobą niepełnosprawną ruchowo).

Na płycie (EP) pod tytułem ‘Wiem, że dobrze idę’ znalazły się zadedykowane Marcinowi Kornakowi utwory dwóch zespołów zaangażowanych w działania antyrasistowskie Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’: Qulturki z Piły oraz Skowytu z Warszawy. Ich teksty podejmują problematykę ksenofobii, przemocy i ulegania ideologiom nacjonalistycznym.

Wokalistka Qulturki Joanna Naranowicz wspomina w wywiadzie udzielonym z okazji wydania płyty: ‘<M.K.> to jest piosenka w pełni poświęcona Marcinowi. Tekst powstał w dniu, w którym dowiedzieliśmy się, że Marcin nie żyje. To był bardzo ciężki dzień’. Słowa jednej ze strof tego utworu brzmią: ‘Dałeś drogowskazy / Nimi się kieruję / Choć czasem po grudzie / Choć czasem pod górę / Już się nie zatrzymam / Bo dałeś mi siłę / Chociaż już bez Ciebie / Wiem, że dobrze idę’.

Liderka Qulturki mówi też o społecznym oddziaływaniu kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’: ‘Okazało się, że muzyka może być taką siłą, ludzie będą się jednoczyć bez nienawiści. Dzięki słuchaniu muzyki będą pozytywni. Będę starać się tłumaczyć innym, że rasizm, nietolerancja – to jest bez sensu, to nie jest ta droga. Przecież wszyscy jesteśmy ludźmi i każdy z nas jest inny’.

Także gitarzysta Skowytu, Arkadiusz ‘Aretzky’ Ślesicki, zwraca uwagę na szczególny kontekst, w jakim powstała jedna z piosenek znajdujących się na EP-ce: ‘<Tylko na tyle cię stać> to utwór antyrasistowski. Swego czasu zaprzyjaźniłem się z Marcinem Kornakiem, prezesem Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ. Marcina już nie ma z nami, ale ten numer zadedykowany jest właśnie jemu’ (wypowiedź cytowana w 21. numerze magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’).

Z kolei tytuł drugiego (instrumentalnego) utworu Skowytu, czyli ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’, wprost nawiązuje do kampanii prowadzonej od wielu lat przez ‘NIGDY WIĘCEJ’. Jak stwierdza autor kompozycji Janek Zasztowt: ‘Z hasłem <Muzyka przeciwko rasizmowi> utożsamiam się od zawsze’ (wypowiedź na łamach magazynu ‘Perkusista’).

Marcin Kornak, który był również poetą, autorem tekstów utworów muzycznych i współtwórcą sceny niezależnej w Polsce, zainicjował kampanię ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ w 1996 r. Do akcji prowadzonej przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ przyłączyli się wykonawcy reprezentujący rozmaite nurty i style muzyczne, by wspólnie wyrazić sprzeciw wobec podszytej ksenofobią agresji. Stowarzyszenie wydało serię płyt składankowych pod hasłem ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’, wśród nich kompilacje z muzyką hip-hopową, elektroniczną, metalową oraz reggae. Pod szyldem akcji odbyło się jak dotąd ponad 1400 koncertów i festiwali, a ponad 300 wykonawców zamieściło na swoich albumach jej logo – charakterystyczną otwartą biało-czarną dłoń, będącą symbolem takich wartości jak pokój, przyjaźń i różnorodność.

Autorem okładki płyty ‘Wiem, że dobrze idę’ jest Witold Popiel, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Płytę wydano we współpracy z firmą Jimmy Jazz Records ze Szczecina, specjalizującą się w promocji muzyki alternatywnej. Wydawnictwo ma charakter pamiątkowy i nie jest przeznaczone do sprzedaży komercyjnej.

Qulturka to punkrockowy zespół, który został założony w 1995 r. w Pile. Od wielu lat prowadzi antyrasistowskie działania we współpracy ze Stowarzyszeniem ‘NIGDY WIĘCEJ’. W 2010 r. w ramach akcji ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ ukazała się płyta zespołu pt. ‘Biały, żółty, czerwony, czarny’.

Skowyt wydał debiutancki album pt. ‘Achtung, Polen!’ (2011 r.) pod patronatem kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. Nazwa zespołu nawiązuje do głośnego poematu Allena Ginsberga z 1956 r., który zawierał krytykę dehumanizującego konformizmu i zapoczątkował awangardowy ruch literacko-kulturowy znany jako Beat Generation.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎ Od wielu lat współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w ramach akcji edukacyjnych prowadzonych w trakcie festiwalu Przystanek Woodstock.

Osoby zainteresowane wsparciem Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ i bezpłatnym otrzymaniem pamiątkowej EP-ki mogą skontaktować się z wydawcą pod adresem redakcja@nigdywiecej.org .

Dodatkowe informacje:

Muzyka Przeciwko Rasizmowi dalej gra – płyta pamięci Marcina Kornaka:

https://youtu.be/gpaewF3bgVA

Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ (wyd. 1997) – kultowa płyta Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’: http://bit.ly/2SWRrtp .

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

‘MUSIC AGAINST RACISM’ LIVES ON

The NEVER AGAIN Association has released a special vinyl record to commemorate Marcin Kornak, the late founder and chairman of NEVER AGAIN, one of the stalwarts of the Polish anti-racism movement. 20 March marks the fifth anniversary of his passing and 21 March is the UN International Day Against Racism.

Marcin Kornak (1968-2014) launched the high-profile campaigns ‘Music Against Racism’ and ‘Let’s Kick Racism Out of Stadiums’. As the editor-in-chief of the NEVER AGAIN journal, he initiated the ground-breaking register of hate crimes in Poland known as the ‘Brown Book’. For his civil society activism, Marcin was awarded the Order of Polonia Restituta, one of Poland’s highest distinctions. Moreover, the Friends of Integration Association, working in the field of disabled people’s rights, granted him the title of Person Without Barriers (Marcin was physically disabled since he had had a serious accident at the age of 15). He was also an Ambassador for the Centre for Access to Football in Europe (CAFE).

The special EP entitled ‘I Know My Path is Right’ includes tracks dedicated to the memory of Marcin Kornak by two Polish rock bands closely associated with NEVER AGAIN: Qulturka and Skowyt. Their songs address the issues of bigotry and violence.

Marcin Kornak, who was also an acclaimed poet and author of alternative rock lyrics, launched the Music Against Racism campaign in 1996. Over the years, numerous artists representing diverse genres joined NEVER AGAIN to say no to racism and intolerance. The NEVER AGAIN Association released a whole series of records under a common motto of Music Against Racism, including hip-hop, electronic, metal, and reggae compilations. The campaign’s emblem accompanied more than 1400 concerts and festivals, while over 300 bands put it on their album sleeves – the open white-and-black palm of a hand symbolizes peace, friendship and diversity.

The cover for ‘I Know My Path is Right’ was designed by Witold Popiel, a NEVER AGAIN activist and graduate of the Warsaw Academy of Fine Arts. The record was produced in cooperation with the independent label Jimmy Jazz Records. As a commemorative item, it will be distributed free and will not be sold commercially.

Qulturka is a punk-rock band founded in Pila in 1995. Its partnership with NEVER AGAIN concerning anti-fascist actions dates back many years. In 2010 the band recorded an album called ‘White, Yellow, Red, Black’ in support of the Music Against Racism campaign.

Skowyt debuted with ‘Achtung, Polen!’ in 2011 released under the patronage of Music Against Racism. The band’s name – translated as The Howl – refers to Allan Ginsberg’s poem of 1956, which condemned soul-crushing conformity and helped kick off the entire Beat Generation.

The NEVER AGAIN Association was founded by Marcin Kornak in 1996. It has campaigned against racism and xenophobia, and for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally. Among others, it has conducted large-scale anti-racist activities at the Polish Woodstock festival, the biggest open-air free music festival in Europe.

More info:

I Know My Path is Right’ EP (2019): https://youtu.be/gpaewF3bgVA

Music Against Racism (issued in 1997) – the cult classic album compiled by NEVER AGAIN: http://bit.ly/2SWRrtp

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

„MUZYKA PRZECIWKO RASIZMOWI” CIĄGLE GRA. KULTOWA PŁYTA 20 LAT PÓŹNIEJ

W grudniu 2017 roku mija 20. rocznica wydania kultowej płyty „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”. Z tej okazji po raz pierwszy zostaje ona w całości opublikowana na portalu YouTube .

Przed laty kompilacja ta zainaugurowała kampanię społeczną Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, której pomysłodawcą był Marcin Kornak (ur. 1968 – zm. 2014), poeta i działacz społeczny. Zachęcał wówczas twórców do włączenia się w ruch sprzeciwu wobec rasistowskiej przemocy: „Liczymy na silny oddźwięk w środowisku ludzi związanych z muzyką, które już nieraz dawało dowód swej wielkiej wrażliwości społecznej. Jedna rasa – ludzka rasa!”.

‘MUZYKA PRZECIWKO RASIZMOWI’ CIĄGLE GRA. KULTOWA PŁYTA 20 LAT PÓŹNIEJ, 02

Pierwsza z serii płyt wydanych w ramach kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” jest dziś kolekcjonerskim rarytasem. Zawierała utwory takich wykonawców i zespołów jak Armia, Big Cyc, Dezerter, Homo Twist, Kazik Na Żywo, Kult, Pidżama Porno czy T. Love. W manifeście opublikowanym na okładce muzycy deklarowali: „Rośnie fala szowinizmu narodowego, rasizmu i totalitaryzmu – tendencji stojących w jaskrawej sprzeczności z najbardziej uniwersalnymi wartościami ogólnoludzkimi: miłością bliźniego, równością i poszanowaniem każdej istoty ludzkiej. Pragniemy osobiście i mocą naszej twórczości przeciwstawić się tym zjawiskom oraz stanąć po stronie prawdy i wolności, a nie kłamstwa i nienawiści”.

Pierwszą, entuzjastyczną recenzję płyty napisał Robert Leszczyński w ogólnopolskim wydaniu „Gazety Wyborczej”. Kampania Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” została uznana za jedno z czterech najważniejszych wydarzeń muzycznych 1997 roku w plebiscycie czytelników popularnego miesięcznika „Brum”. We współpracy z „NIGDY WIĘCEJ” ukazała się następnie cała seria płyt z antyrasistowskimi utworami. Pod szyldem „Muzyki Przeciwko Rasizmowi” ponad podziałami występowali artyści przywiązani do różnych stylów muzycznych – np. raper Liroy i folkowa kapela Trebunie-Tutki – co samo w sobie było symbolem tolerancji i wielokulturowości. Akcję „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” wsparli też m.in. członkowie brytyjskich zespołów Chumbawamba i Zion Train, znani ze swojego zaangażowania społecznego. Marcin Kornak tak podsumował pierwsze lata tej działalności: „Nasza kampania trafiła w społeczne zapotrzebowanie (…), wielu ludzi przyjęło Muzykę Przeciwko Rasizmowi i przekaz, jaki ona ze sobą niesie, jako coś osobistego, ważnego w życiu”.

logo ''MPR'', biale

Istotne oddziaływanie kampanii dostrzegł Jerzy Owsiak, od lat współpracujący ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ”: „Inicjatywa ta bardzo mi się podoba. Rola muzyki jest ogromna. Nie ma lepszego kontaktu z ludźmi aniżeli muzyka. To jest najlepsza edukacja, najlepsza świadomość”.

„Widzieliśmy, co się dzieje w kraju, widzieliśmy agresję na koncertach i dlatego zaangażowaliśmy się w Muzykę Przeciwko Rasizmowi. To była wtedy jedyna działalność muzyczna, która odwoływała się do świadomości, mówiła o rzeczach, o których inni nie mówili, przeciwstawiała się faszyzmowi” – opowiada Robert Matera z Dezertera. Początki współpracy z „NIGDY WIĘCEJ” wspomina Krzysztof „Grabaż” Grabowski: „Zawsze chciałem zrobić taką piosenkę o stadionowym zacięciu, nadającą się do chóralnego śpiewania, bo to spore wyzwanie. Więc akurat w tym momencie Marcin Kornak zadzwonił i udało mi się coś takiego wymyślić (…) i do dzisiaj tłumy to śpiewają”. Lider zespołów Strachy na Lachy i Pidżama Porno deklaruje: „Popierałem, popieram i popierać będę Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ w walce z każdym przejawem rasizmu, nazizmu i ksenofobii”.

Joanna Naranowicz z punkowej Qulturki, grupy blisko współpracującej ze Stowarzyszeniem,  podkreśla: „To niesamowite wyróżnienie być kolejną muzyczną wizytówką kampanii Muzyka Przeciwko Rasizmowi, jej przesłanie jest dziś szczególnie aktualne”. Pod hasłem kampanii prowadzonej przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” wciąż odbywają się koncerty i festiwale, zaś wykonawcy umieszczają jej logotyp (przyjaźnie otwartą, biało-czarną dłoń) na swoich wydawnictwach. Informacje o możliwości włączenia się w tę inicjatywę i otrzymania patronatu znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia.

Marcin Kornak był działaczem społecznym, założycielem i prezesem Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, a także poetą i autorem tekstów utworów grup rockowych ze sceny niezależnej. Od 15. roku życia, po wypadku, był osobą niepełnosprawną ruchowo. W 2012 r. uhonorowany został tytułem „Człowiek bez Barier”. W 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski za zasługi dla społeczeństwa obywatelskiego odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją, która prowadzi kampanie społeczne, m.in. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.

„Muzyka Przeciwko Rasizmowi” – kultowa płyta Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. 

Dodatkowe informacje:

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

“NEVER AGAIN” RECEIVES AWARDS AMID PLETHORA OF ACTIVITIES

Co-founder of the anti-fascist “NEVER AGAIN” Association Rafal Pankowski was awarded the prestigious annual Human Rights Distinction by Poland’s Ombudsman Dr Adam Bodnar in a ceremony held in Warsaw’s Old Town on 25 September.

1

The celebratory speech was delivered by Marian Turski, a Lodz Ghetto and Auschwitz survivor who is Chairman of the Council for the Museum of the History of Polish Jews and Deputy Chairman of the Association of the Jewish Historical Institute as well as a member of the International Auschwitz Council.

– “I am honoured and grateful for the award and wish to dedicate it to the memory of Marcin Kornak, the late leader of NEVER AGAIN, my closest friend” – said Rafal Pankowski who is a Professor in Sociology at Warsaw’s Collegium Civitas. – “I remember our joint efforts tackling racism, antisemitism and the far right undertaken together with our allies Adam Bodnar and Marian Turski more than twenty years ago. Unfortunately, some of the threats to the democratic culture we signaled back in the 1990s are materializing in front of our eyes nowadays, but we must move from despair to hope.”

Coincidentally, the Australian-based Jerzy Boniecki Foundation has also decided to give its prize to Rafal Pankowski in a separate ceremony held at the Warsaw Uprising Museum on 30 September. The prize was awarded “for educational, public and cultural activity in favour of racial, ethnic and religious tolerance and for the efforts in the construction of civil society and democracy.” The candidate was nominated by Professor Jan Pakulski of the University of Tasmania.

The awards came during “NEVER AGAIN”s busy period of activity on both national and international level.

On 17-22 September, “NEVER AGAIN” member Natalia Sineaeva-Pankowska participated in the programme on “The European Holocaust Research Infrastructure” held in Lviv (Ukraine) by the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (Amsterdam) in cooperation with the Center for Holocaust Studies at the Institute for Contemporary History (Munich) and the Center for Urban History of East-Central Europe (Lviv).

2

On 27 September, the “NEVER AGAIN” Association, together with the History Meeting House (Warsaw) and the Heinrich Boell Foundation (Phnom Penh), co-organized a film screening and discussion on “The Khmer Rouge genocide and Cambodian society” with the participation of expert speakers from Cambodia, Germany and the USA.

On 26-27 September, Dr Anna Tatar represented “NEVER AGAIN” during the conference on “Models of Civil Society” held at the European Parliament in Brussels.

On 27 September, “NEVER AGAIN” activist Stanislaw Czerczak led the discussion on sports, tolerance and identity during the film festival “Regional Identity” organized by the Zbigniew Herbert Library and the “Europe Direct” Centre of European Information in Gorzow Wielkopolski.

On 28 September, Dr Maciej Kaluza participated on behalf of “NEVER AGAIN” in a discussion about the current rise of Islamophobia with imam Youssef Chadid, organized by the Jewish Community Centre in Krakow. In this context, Monika Bobako’s book “Islamophobia as technology of power” was published with the support of the “NEVER AGAIN” Association on 21 September.

On 29 September, Rafal Pankowski presented experiences of the “NEVER AGAIN” Association during the conference on “Promoting diversity and a discrimination free environment in host cities during and after the FIFA World Cup 2018” organized in Moscow by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Moscow City Council. He discussed the achievements and legacy of the “RESPECT Diversity” programme implemented by “NEVER AGAIN” around the Euro 2012 Football Championships in Poland and Ukraine.

On 1 October, Rafal Pankowski will speak at a debate entitled “How to stop xenophobia?” organized by Poland’s main daily newspaper “Gazeta Wyborcza” at the University of Warsaw as part of the Festival of Science. On the same day, through its “Music Against Racism” campaign, “NEVER AGAIN” supports the anti-racist music concert “Grand Festival Robrege” held in front of the Palace of Culture and Sciences in the Warsaw city centre, headlined by the French artist Manu Digital and the Polish reggae legend, Izrael.

“NEVER AGAIN” is an independent monitoring and educational organization established in Warsaw in 1996. It deals with the commemoration of the Holocaust as well as contemporary issues of diversity and tolerance.

Additional information:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

NAGRODY I DZIAŁANIA. KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA „NIGDY WIĘCEJ”

Współzałożyciel antyrasistowskiego Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” dr hab. Rafał Pankowski otrzymał prestiżową Odznakę Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”, którą wręczył mu dr Adam Bodnar podczas uroczystości w Warszawie 25 września. Wśród poprzednich laureatów odznaki byli m.in. Władysław Bartoszewski, siostra Małgorzata Chmielewska i Jerzy Owsiak.

1

Laudację wygłosił Marian Turski, ocalały z getta łódzkiego i obozu Auschwitz, przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” oraz wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, a także członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

– „Jestem zaszczycony i chciałbym dedykować tę nagrodę pamięci Marcina Kornaka, twórcy Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ i mojego najbliższego przyjaciela” – powiedział Rafał Pankowski, profesor socjologii w Collegium Civitas. – „Przypominam sobie zmagania z rasizmem, antysemityzmem i skrajną prawicą podejmowane ponad dwadzieścia lat temu wspólnie z naszymi sojusznikami Adamem Bodnarem i Marianem Turskim. Niestety, zagrożenia dla kultury demokratycznej, przed jakimi przestrzegaliśmy już w latach dziewięćdziesiątych, właśnie stają się realne na naszych oczach. Ale nie możemy ustawać w wysiłkach”.

Również australijska Fundacja Wspierania Kultury Polskiej Polcul im. Jerzego Bonieckiego postanowiła uhonorować Rafała Pankowskiego za jego „działalność pedagogiczną, publicystyczną i kulturalną na rzecz tolerancji rasowej, etnicznej i religijnej oraz prace służące budowie społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Polsce”. Uroczystość wręczenia nagrody odbywa się 30 września w Muzeum Powstania Warszawskiego. Kandydata wskazał prof. Jan Pakulski z Uniwersytetu Tasmanii. W przeszłości laureatami nagrody Polculu byli m.in. Zbigniew Herbert, Marcin Kornak, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Donald Tusk.

Obie nagrody zbiegły się w czasie z intensywnymi działaniami Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” podejmowanymi w kraju i na arenie międzynarodowej.

17-22 września we Lwowie przedstawicielka Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” Natalia Sineaeva-Pankowska uczestniczyła w projekcie „Infrastruktura europejskich badań nad Holokaustem” prowadzonym przez Instytut Studiów nad Wojną, Holokaustem i Ludobójstwem (z siedzibą w Amsterdamie) we współpracy z Centrum Studiów nad Holokaustem w monachijskim Instytucie Historii Współczesnej, a także z lwowskim Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

2

27 września w Warszawie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” wraz Domem Spotkań z Historią i Fundacją im. Heinricha Bölla z Phnom Penh współorganizowało projekcję filmu oraz dyskusję „Ludobójstwo w okresie reżimu Czerwonych Khmerów a społeczeństwo Kambodży”, w której uczestniczyli eksperci z Kambodży, Niemiec i USA.

26-27 września dr Anna Tatar reprezentowała Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” na konferencji „Modele społeczeństwa obywatelskiego”, która odbyła się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

27 września podczas festiwalu filmowego „Baza tożsamości regionalnej” współpracownik „NIGDY WIĘCEJ” Stanisław Czerczak poprowadził dyskusję o sporcie i tolerancji zorganizowaną przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” w Zielonej Górze.

28 września dr Maciej Kałuża ze Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” uczestniczył wraz z imamem Youssefem Chadidem w panelu na temat islamofobii zorganizowanym przez Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. W tym kontekście warto wspomnieć, że 21 września pod patronatem Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się książka dr Moniki Bobako pt. „Islamofobia jako technologia władzy”.

29 września Rafał Pankowski wystąpił w Moskwie na konferencji zorganizowanej przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, dotyczącej walki z dyskryminacją w miastach-gospodarzach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2018 roku. Przedstawiciel „NIGDY WIĘCEJ” omówił osiągnięcia edukacyjnego projektu „RESPECT Diversity” zrealizowanego przez Stowarzyszenie w związku z Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Z kolei 1 października Rafał Pankowski weźmie udział w debacie „Jak zatrzymać ksenofobię?” organizowanej przez ”Gazetę Wyborczą” na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Festiwalu Nauki. W tym samym dniu pod patronatem kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” odbędzie się Grand Festival Róbrege. Przed Pałacem Kultury w Warszawie zagrają m.in. francuski artysta Manu Digital oraz legenda polskiego reggae – zespół Izrael.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest założoną w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.‎

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

Adam Bodnar o współpracy ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ” (Festiwal „Przystanek Woodstock”, 3.08.2017):

ADAM BODNAR ZAGRAŁ PRZECIWKO RASIZMOWI – STOWARZYSZENIE „NIGDY WIĘCEJ” NA WOODSTOCKU

Podczas tegorocznego „Przystanku Woodstock” Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zorganizowało Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej pod hasłem „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. Turniej został uroczyście rozpoczęty przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Rzecznik, który objął inicjatywę swoim patronatem, zagrał też osobiście w meczu otwarcia.

– „Rasizm to porażka. Rasizm to obciach. Nie wpuszczajmy go na stadiony” – powiedział Adam Bodnar.

IMG_4093

W trakcie organizowanego przez Jerzego Owsiaka największego festiwalu muzycznego w Europie przedstawiciele Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” prowadzą działania edukacyjne na temat rosnącego problemu ksenofobii i aktów agresji wobec ludzi uznawanych za „obcych”. Odwołują się do woodstockowych wartości takich jak pokój i wolność. 

Odbywający się w Kostrzynie „Przystanek Woodstock” nawiązuje do legendarnego festiwalu z roku 1969, z udziałem Jimiego Hendrixa i Janis Joplin, który przeszedł do historii kultury jako symbol ruchu pokojowego. W tym roku w „Przystanku Woodstock” w dniach 3-5 sierpnia bierze udział kilkaset tysięcy osób. Na scenie występuje m.in. brytyjska grupa New Model Army oraz mongolsko-chiński zespół Nine Treasures, łączący muzykę tradycyjną z punkowym brzmieniem.

IMG_4105

Na tegorocznym „Przystanku Woodstock” odbywają się też spotkania z artystami zaangażowanymi w kampanię „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, zainicjowaną przez śp. Marcina Kornaka, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. Członkowie zespołów Leniwiec, Prawda, Niespodzianka, Tabu, Koniec Świata i Nocny Kochanek opowiadają o przesłaniu antyrasistowskim w muzyce rockowej. Woodstockowicze biorą także udział w warsztatach prowadzonych na stanowisku „NIGDY WIĘCEJ”, podczas których dyskutują o sposobach reagowania na język nienawiści i dyskryminację.

– „W czasie festiwalowych spotkań mówimy o pokoju na świecie i w naszym życiu. Co może być wspanialszego od idei poszanowania drugiego człowieka?” – stwierdził Staszek Czerczak, współpracownik Stowarzyszenia. Inicjatywy podejmowane przez „NIGDY WIĘCEJ” na festiwalu wsparli jak zawsze muzycy z pilskiego zespołu Qulturka. Swojemu zaangażowaniu społecznemu od lat dają też wyraz w swoich utworach, wpisując w nie pozytywny przekaz: „Zbudujmy kulturę rozumnego rozwoju, zbudujmy kulturę trwałego pokoju!” (piosenka „Siła”).  

Partnerami tegorocznej edycji Antyrasistowskich Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą oraz „Gazeta Lubuska”.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. Poparcie dla działań „NIGDY WIĘCEJ” wyrazili osobiście m.in. Barack Obama i ostatnio księżna Cambridge Kate Middleton.

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

PARIS, MOSCOW, BERLIN, WARSAW – UNITED FOR RESPECT

Members of the ‘NEVER AGAIN’ Association have actively promoted the ‎message of respect for diversity through a series of international meetings in the run-up to this year’s International Day Against Fascism and Antisemitism.

Logo Stow. NW, angielskie, pionowe

On 26-30 October, Anna Tatar repeatedly presented the current activities of ‘NEVER AGAIN’ in the field of hate crime monitoring at the ‘United for Equality’ forum held in Paris. The meeting was convened by Les Maisons des Potes with the participation of anti-racism NGOs from 16 European countries and it featured presentations by several candidates for the French Presidency who pledged their support for anti-racist policies.

AT kom

On 1-2 November, ‘NEVER AGAIN’ representative Rafal Pankowski spoke at the Moscow International Conference on Counteracting Antisemitism organized by the World Jewish Congress, the Russian Jewish Congress, and Moscow city authorities. He led the discussion on countering racism and xenophobia in sports and co-chaired a session on ‘Authority, society and antisemitism’. Other speakers at the conference included, among others, WJC President Ronald Lauder, US State Department Special Envoy to Monitor and Combat Anti-Semitism Ira Forman, Levada Centre director Lev Gudkov, film director Andrei Konchalovsky, and former chess champion Anatoly Karpov.

– ‘I believe chess is largely racism-free today, I want to support your efforts and wish you every success. I hope you will manage to remove hatred from all the sports, including football’ – said Karpov during a meeting with ‘NEVER AGAIN’ members. 

Moscow REK 2

Several days earlier, Rafal Pankowski had attended the International Sports Forum held in Dobrograd (Vladimir region), on the invitation of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Russian Sports Ministry. The experiences of the ongoing ‘Let’s kick racism out of the stadiums’ initiative were discussed – the first campaign against racism in sports in Central and Eastern Europe, initiated by ‘NEVER AGAIN’ founder Marcin Kornak already in the mid-1990s. The ‘NEVER AGAIN’ Association implemented the ‘RESPECT Diversity – Football Unites’ project in the lead up to the 2012 European Football Championships in Poland and Ukraine.

Other recent events where ‘NEVER AGAIN’ activities were presented include the ‘Authoritarianism and Nationalism in Europe’ conference held at the Polish Teachers’ Union  in Warsaw on 5 November. On 8 November, a ‘NEVER AGAIN’ Association representative participated in an expert session about populism in Europe (and in the Americas) hosted by the Friedrich Ebert Foundation in Berlin. On 9 November, ‘NEVER AGAIN’ members Stanislaw Czerczak and Anna Tatar conduct an anti-discrimination training for employees of the Royal Bank of Scotland in Warsaw.

– ‘We are happy to be invited and promote the NEVER AGAIN message to various audiences’ – said Stanislaw Czerczak.

The International Day against Fascism and Antisemitism is an annual commemoration of the ‘Kristallnacht’ pogrom that occurred on 9 November 1938.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is a Warsaw-based Eastern European anti-racist educational and monitoring organization established in 1996.

More information:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

Париж, Москва, Берлин, Варшава – oбъединились против расизма

Новости организации «НИКОГДА СНОВА»

Члены организации «НИКОГДА СНОВА» активно распространяли идеи антирасизма, участвуя в ряде международных мероприятий в преддверии Международного дня против фашизма и антисемитизма.

Logo Stow. NW, rosyjskie, pionowe

26-30 октября Анна Татар представила деятельность «НИКОГДА СНОВА» в области мониторинга преступлений на почве ненависти и борьбы с ними во время форума «Объединенные во имя равенства» в Париже. Встреча, в которой участвовали представители антирасистских организаций из 16 стран, была организована организацией Les Maisons des Potes. Во время встречи были запрезентованы доклады нескольских кандидатов в президенты Франции, которые обещали свою поддержку антирасистской деятельности.

AT kom

1-2 ноября представитель «НИКОГДА СНОВА» профессор Рафал Панковский выступил во время Московской международной конференции по противодействию антисемитизму, организованной Всемирным еврейским конгрессом, Российским еврейским конгрессом и Правительством г. Москва. Он модерировал дискуссию о расизме и ксенофобии в спорте и был сопредседателем дискуссионной панели «Власть, общество и антисемитизм». В конференции также приняли участие глава Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, специальный представитель по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Государственного департамента США Айра Форман, директор «Левада-центра» Лев Гудков, режиссер Андрей Кончаловский и двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

«Я считаю, что шахматы сегодня в большей степени свободны от расизма. Я хочу поддержать ваши усилия и желаю вам успехов. Надеюсь, что у вас получится искоренить ненависть из всех видов спорта, в том числе из футбола», – отметил во время встречи с представителем «НИКОГДА СНОВА» Анатолий Карпов.

Moscow REK 2

Несколькими днями ранее Рафал Панковский по приглашению Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и Министерства спорта России принимал участие также в Международном спортивным форуме в Доброграде (Владимирская область). Во время форума обсуждался опыт кампании «Очистим стадионы от расизма», которую проводит организация «НИКОГДА СНОВА». Это первая кампания против расизма в спорте в Центральной и Восточной Европе, инициированная  основателем «НИКОГДА СНОВА» Марчином Корнаком уже в середине 1990-х годов. В преддверии Европейского чемпионата по футболу в 2012 г. в Польше и Украине «НИКОГДА СНОВА» реализовала также проект «Respect Diversity – Football Unites” («Уважай разнообразие – Футбол объединяет»).

5 ноября представители организации участвовали в конференции «Авторитаризм и национализм в Европе», прошедшей в Польском союзе учителей. 8 ноября организация была представлена во время экспертской встречи на тему популизма в Европе, организованной фондом им. Фридриха Эберта в Берлине.

9 ноября члены организации Станислав Черчак и Анна Татар провели антидискриминационный семинар для работников Королевского банка Шотландии в Варшаве.

«Мы рады,что нас приглашают распространять идею «НИКОГДА СНОВА» среди различных групп», – отметил Станислав Черчак.

9 ноября во всем мире — Международный день против фашизма и антисемитизма. В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи» («Kristallnacht»).

«НИКОГДА СНОВА» является антирасистской образовательной организацией, проводящей мониторинг расизма и ксенофобии. Организация была основана в Польше в 1996 г.

Подробная информация о деятельности организации:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ