PEACE, LOVE, AND FOOTBALL AT POLISH WOODSTOCK FESTIVAL

During the biggest free festival in Europe, held on 3-5 August, representatives of “NEVER AGAIN” are carrying out educational activities focusing on the growing problem of bigotry and violence.

IMG_4105

At this year’s Woodstock Festival Poland, the “NEVER AGAIN” Association holds an Anti-Racist Football Championship under the slogan: “Let’s kick racism out of stadiums.” The tournament was officially opened by The Polish Civil Rights Ombudsman, Dr Adam Bodnar. The Ombudsman took part in the opening match.

The annual Woodstock Festival Poland takes place in Kostrzyn near the Polish-German border. It has been named after the legendary festival of 1969, which featured Jimmy Hendrix and Janis Joplin and made cultural history as a symbol of the peace movement. This year, several hundred thousand people are taking part in the Woodstock Festival Poland. Performers include New Model Army (UK) and Nine Treasures, a Mongolian-Chinese band, which delivers a mix of traditional music and punk rock sound.

Logo Stow. NW, angielskie, pionowe

During the festival, “NEVER AGAIN” is hosting meetings with numerous bands involved with the “Music Against Racism” campaign, initiated by the late Marcin Kornak, the founder of the “NEVER AGAIN” Association. The musicians are drawing attention to the anti-racist message in rock music. Woodstock participants are also taking part in workshops conducted at the “NEVER AGAIN” info stand where they discuss ways of reacting to hate speech and discrimination.

Staszek Czerczak, a “NEVER AGAIN” activist, explained: “During the meetings at the festival we discuss issues such as peace in the world and in our own lives. What could be more wonderful than the idea of respect for diversity?”

This year’s Anti-Racist Football Championship was organised in partnership with the Municipal Centre for Sport and Recreation in Kostrzyn and the “Gazeta Lubuska” daily.

The “NEVER AGAIN” Association was founded by Marcin Kornak in 1996 as an independent organization that monitors xenophobic incidents and publishes the anti-racist magazine “NIGDY WIECEJ”. It also conducts educational campaigns such as “Music Against Racism” and “Let’s Kick Racism out of the Stadiums”. “NEVER AGAIN” has been personally supported by figures such as Barack Obama and recently the Duchess of Cambridge, Kate Middleton.

Additional information:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

PEACE, LOVE, AND FOOTBALL AT POLISH WOODSTOCK FESTIVAL, 06

ADAM BODNAR ZAGRAŁ PRZECIWKO RASIZMOWI – STOWARZYSZENIE „NIGDY WIĘCEJ” NA WOODSTOCKU

Podczas tegorocznego „Przystanku Woodstock” Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” zorganizowało Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej pod hasłem „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. Turniej został uroczyście rozpoczęty przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara. Rzecznik, który objął inicjatywę swoim patronatem, zagrał też osobiście w meczu otwarcia.

– „Rasizm to porażka. Rasizm to obciach. Nie wpuszczajmy go na stadiony” – powiedział Adam Bodnar.

IMG_4093

W trakcie organizowanego przez Jerzego Owsiaka największego festiwalu muzycznego w Europie przedstawiciele Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” prowadzą działania edukacyjne na temat rosnącego problemu ksenofobii i aktów agresji wobec ludzi uznawanych za „obcych”. Odwołują się do woodstockowych wartości takich jak pokój i wolność. 

Odbywający się w Kostrzynie „Przystanek Woodstock” nawiązuje do legendarnego festiwalu z roku 1969, z udziałem Jimiego Hendrixa i Janis Joplin, który przeszedł do historii kultury jako symbol ruchu pokojowego. W tym roku w „Przystanku Woodstock” w dniach 3-5 sierpnia bierze udział kilkaset tysięcy osób. Na scenie występuje m.in. brytyjska grupa New Model Army oraz mongolsko-chiński zespół Nine Treasures, łączący muzykę tradycyjną z punkowym brzmieniem.

IMG_4105

Na tegorocznym „Przystanku Woodstock” odbywają się też spotkania z artystami zaangażowanymi w kampanię „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, zainicjowaną przez śp. Marcina Kornaka, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. Członkowie zespołów Leniwiec, Prawda, Niespodzianka, Tabu, Koniec Świata i Nocny Kochanek opowiadają o przesłaniu antyrasistowskim w muzyce rockowej. Woodstockowicze biorą także udział w warsztatach prowadzonych na stanowisku „NIGDY WIĘCEJ”, podczas których dyskutują o sposobach reagowania na język nienawiści i dyskryminację.

– „W czasie festiwalowych spotkań mówimy o pokoju na świecie i w naszym życiu. Co może być wspanialszego od idei poszanowania drugiego człowieka?” – stwierdził Staszek Czerczak, współpracownik Stowarzyszenia. Inicjatywy podejmowane przez „NIGDY WIĘCEJ” na festiwalu wsparli jak zawsze muzycy z pilskiego zespołu Qulturka. Swojemu zaangażowaniu społecznemu od lat dają też wyraz w swoich utworach, wpisując w nie pozytywny przekaz: „Zbudujmy kulturę rozumnego rozwoju, zbudujmy kulturę trwałego pokoju!” (piosenka „Siła”).  

Partnerami tegorocznej edycji Antyrasistowskich Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą oraz „Gazeta Lubuska”.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. Poparcie dla działań „NIGDY WIĘCEJ” wyrazili osobiście m.in. Barack Obama i ostatnio księżna Cambridge Kate Middleton.

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ