ONE RACE – HUMAN RACE. MUSIC AGAINST RACISM ON VINYL

The ‘NEVER AGAIN’ Association has announced the release of the historic album ‘One Race – Human Race. Music Against Racism: Part 2’, for the first time on vinyl.

The compilation record was initiated by the late Marcin Kornak, a human rights activist, poet and the founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association. Marcin’s friends emphasize that ‘the new release of the album is dedicated to his memory’.

The record was previously released in 1998 on CD and cassette by the independent label QQRYQ Productions as the second part of the ‘Music Against Racism’ series. It has gone down in history as a statement of resistance against intolerance and violence.

The double album contains tracks from artists representing a diverse range of musical styles and worldviews. Some of the contributions come from British bands known for their anti-racism activism, Chumbawamba and Zion Train, with others from renowned Polish musicians such as Robert Brylewski (with Falarek), Tymon Tymanski (with Kury), the bands Alians and Sweet Noise, and even Polish hip-hop star Liroy (rapping anti-fascist lyrics from Bertolt Brecht). Trebunie-Tutki, a multi-generational family band, combined Polish Highlander folk with Jamaican reggae in a track inspired by Bob Marley.

The album includes a special song: ‘Let’s Kick Racism Out of Stadiums’, which was recorded by members of punk rock groups Robotnik and Uliczny Opryszek, under the name WRS Band. The lyrics were written by Marcin Kornak and have become a manifesto of the ‘Let’s Kick Racism Out of the Stadiums’ campaign, initiated in 1996: ‘The place for fascism is in the trash, let’s kick racism out of the stadiums, let’s reclaim football from the thugs’.

Marcin Kornak (1968-2014) was the founder and leader of the ‘NEVER AGAIN’ Association, the editor-in-chief of the ‘NEVER AGAIN’ journal and the initiator of the groundbreaking register of hate crimes in Poland, known as the ‘Brown Book’. He was also a poet and songwriter, working with several independent rock bands. From the age of fifteen, due to an accident, Marcin Kornak lived with a physical disability. In 2011, he was awarded the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta – one of the highest honours in Poland.

In an appeal placed on the cover of the ‘One Race – Human Race’ record, he warned: ‘Racism is fostered through ignorance. It is the type of ideology which always leads to atrocity, because its main component is hatred against diversity. Humans, on the other hand, although the same in their nature, differ in their culture, religion, convictions, the colour of their hair, eyes, skin… and that is wonderful, because it makes this world and this life so fascinating. This is also why racial categorization is so dangerous – it threatens the most fundamental human right, the right to exist’.

Inspired by Rafal Drzycimski’s original 1998 design, the new album cover was designed by Witold Popiel, an alumnus of Academy of Fine Arts in Warsaw.

The record was released in collaboration with Jimmy Jazz Records from Szczecin, who specialize in promoting alternative music. The album’s release is as a commemorative product, and is not intended for commercial distribution.

For the first time, the ‘One Race – Human Race. Music Against Racism: Part 2’ record is also available in full on YouTube (full album) and Daily Motion: side A and Bside C and D.

This year, the ‘NEVER AGAIN’ Association celebrates 25 years of activity. ‘NEVER AGAIN’ is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996, which has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, and for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

To support ‘NEVER AGAIN’ and receive the double vinyl record, please contact info@neveragainassociation.org .

The ‘NEVER AGAIN’ Association also encourages musicians, record labels and promoters who are interested in releasing music tracks or videos as well as organising concerts (including online) with the promotional support of the ‘Music Against Racism’ campaign to get in touch via email: info@neveragainassociation.org .

Additional information:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/respect.diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

‘JEDNA RASA – LUDZKA RASA. MUZYKA PRZECIWKO RASIZMOWI’ NA WINYLU

Po raz pierwszy na płycie winylowej ukazuje się historyczny album ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2’.

Pomysłodawcą kompilacji był Marcin Kornak, założyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, działacz społeczny i poeta, zmarły w 2014 roku. Jak podkreślają jego przyjaciele, ‘to Jemu dedykowany jest ten wznowiony na winylu album’.

Materiał wydany był poprzednio w 1998 roku na CD i kasecie nakładem QQRYQ Productions jako druga pozycja z cyklu ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. Przeszedł do historii jako wyraz sprzeciwu wobec nietolerancji i przemocy.

Na dwupłytowym albumie znajdują się utwory wykonawców różnorodnych zarówno pod względem muzycznym, jak i światopoglądowym. Swoje piosenki przekazały brytyjskie zespoły znane z zaangażowania w sprawy społeczne: Chumbawamba i Zion Train, a także artyści polscy tacy jak Lech Janerka, Kuba Sienkiewicz, Robert Brylewski (pod szyldem Falarek), Tymon Tymański (pod szyldem Kury), grupy Alians i Sweet Noise, a nawet ówczesna gwiazda polskiego hip-hopu Liroy (rapujący antyfaszystowski tekst Bertolta Brechta). Zespół Trebunie-Tutki, założony przez muzykującą od pokoleń rodzinę, połączył folklor góralski z jamajskim reggae w utworze zainspirowanym twórczością Boba Marleya.

Album zawiera ponadto specjalną piosenkę ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’, nagraną pod szyldem WRS Band przez muzyków wielkopolskich formacji punkrockowych: Robotnika i Ulicznego Opryszka. Słowa napisał Marcin Kornak. Stały się one manifestem zainicjowanej przez niego już w 1996 roku kampanii społecznej ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’: ‘Miejsce na faszyzm jest w śmietniku, wykopmy rasizm ze stadionów, odbierzmy futbol z rąk bandytów’.

Marcin Kornak (1968-2014) był prezesem Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, redaktorem naczelnym magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’ oraz autorem kroniki zdarzeń na tle rasistowskim i ksenofobicznym ‘Brunatna Księga’. Był również poetą i współtwórcą niezależnej sceny muzycznej w Polsce. Od 15. roku życia, po wypadku, był osobą niepełnosprawną ruchowo. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla społeczeństwa obywatelskiego.

W odezwie zamieszczonej na okładce płyty ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa’ przestrzegał: ‘Rasizmowi najbardziej sprzyja ignorancja i głupota. Jest to ten typ ideologii, który zawsze prowadzi do zbrodni, ponieważ jego głównym składnikiem jest nienawiść wobec odmienności. A przecież ludzie, choć w swej naturze są tacy sami, to jednak różnią się kulturą, religią, przekonaniami, kolorem włosów, oczu, skóry… I to wspaniale, bo dzięki temu świat i życie są takie ciekawe. Dlatego również myślenie kategoriami rasistowskimi jest tak groźne, ponieważ chce zniszczyć najbardziej podstawowe ludzkie prawo, prawo do istnienia’.

Autorem okładki (na motywach projektu Rafała Drzycimskiego z 1998 roku) jest Witold Popiel, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Płytę wydano we współpracy z firmą Jimmy Jazz Records ze Szczecina, specjalizującą się w promocji muzyki alternatywnej. Wydawnictwo ma charakter pamiątkowy i nie jest przeznaczone do sprzedaży komercyjnej.

Płyta ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2’ jest też po raz pierwszy w całości dostępna na YouTube (pełna wersja płytyi platformie Daily Motion: strona A i B płyty oraz strona C i D płyty.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją społeczną, która monitoruje zdarzenia na tle ksenofobicznym oraz prowadzi kampanie ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.

Osoby zainteresowane wsparciem Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ i otrzymaniem pamiątkowej płyty winylowej mogą skontaktować się z wydawcą pod adresem: redakcja@nigdywiecej.org .

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zaprasza do współpracy muzyków, wydawców i organizatorów koncertów, którzy chcieliby wydać album, opublikować videoclip albo zorganizować koncert (także online) pod patronatem promocyjnym kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. Kontakt mailowy: redakcja@nigdywiecej.org .

Pełna lista wykonawców, których nagrania znalazły się na płycie ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2’:

Blade Loki

Chumbawamba

Transmisja

Karate Musiq

Sweet Noise

Kury

Kuba Sienkiewicz

Lech Janerka

Łysina Lenina

Trebunie Tutki

WRS Band

Zion Train

Chudoba

Vespa

Rangers

Illusion

Falarek

Something Like Elvis

Alians

Liroy

Dodatkowe informacje:

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/respect.diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ