During the biggest open-air free music festival in Europe, Pol’and’Rock (4-6 August), also known as Polish Woodstock, the ‘NEVER AGAIN’ Association organized a football tournament promoting the message of ‘Let’s Kick Racism out of the Stadiums’, involving teenage players who are refugees from Ukraine. Together with the other participants, they manifested their protest against the war.

On another festival day a meeting was held with the rock band Strachy na Lachy (Empty Threats) at the information stand of the ‘NEVER AGAIN’ Association. For many years, this group has been involved in the activities of the ‘Music Against Racism’ campaign run by ‘NEVER AGAIN’. Krzysztof ‘Grabaz’ Grabowski, the leader of Strachy Na Lachy, explained his band’s involvement in support of the refugees from Ukraine after the outbreak of the war. Some of the musician’s family came from Volhynia (a previously Polish territory, now a region in Ukraine). In press interviews, ‘Grabaz’ emphasised the importance of having neighbours of different nationalities and how it can lead to outbursts of creativity: ‘If in some place different cultures coexist peacefully with each other, then they will undoubtedly develop that place and its culture’.

– ‘During our meeting with Strachy Na Lachy, we talked primarily about war and peace, about respect and prejudice in everyday life, about hate speech and how it can lead to violence. We asked the band to explain how music can create a better world,’ said Joanna Naranowicz, a representative of the ‘NEVER AGAIN’ Association and the lead singer of the punk band Qulturka.

Strachy na Lachy was established in 2001 by Krzysztof ‘Grabaż’ Grabowski and Andrzej ‘Kozak’ Kozakiewicz who also play in a punk-rock group Pidzama Porno. It is one of the most famous rock bands in Poland. In 2014 the band’s leader, ‘Grabaz’, was awarded with the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta – one of the highest honours in Poland, for his ‘outstanding merits in creative work and artistic activity’.

During the Pol’and’Rock Festival, the ‘NEVER AGAIN’ Association had the honour of hosting many other bands of different music styles involved in the ‘Music Against Racism’ campaign.

The ‘Lets’ Kick Racism out of the Stadiums’ tournament has been organised for over twenty years by the ‘NEVER AGAIN’ Association at the Polish Woodstock/Pol’and’Rock Festival. In 2022 it was co-organized with the grass-roots football team FC GAN Pila and supported by FARE network and the Adidas Football Collective through its grassroots support programme. Tournament’s male and female participants jointly express their support for the ideas that guide the entire festival: peace, friendship and respect for diversity. This year, the message resonated particularly strongly with young players from Ukraine who had had to flee the cruelty of war.

During the Pol’and’Rock Festival, the ‘NEVER AGAIN’ Association also organised educational workshops on volunteering and supporting refugees. At NEVER AGAIN’s information stand, there were also practical worskhops on designing anti-racist DIY sew-on patches and t-shirts with the use of stencils and paints. The resulting items of clothing with the message ‘Music Against Racism’ were presented to the participants!

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, and for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally. ‘NEVER AGAIN’ has conducted the first anti-racism campaign in Eastern European football, ‘Let’s Kick Racism Out of the Stadiums’ and is a founding member of the FARE network.

The campaign ‘Let’s Kick Racism out of Stadiums’ was a brainchild of the late Marcin Kornak (1968-2014), who chaired ‘NEVER AGAIN’ for many years. ‘Let’s Kick Racism out of Stadiums’ has run since the mid-1990s with the aim to combat racism and discrimination at stadiums. One of its main components is monitoring and reporting of hate crimes and hate speech cases.

The ‘NEVER AGAIN’ Association also encourages musicians, record labels and promoters who are interested in releasing music tracks or videos as well as organising concerts (including online) with the promotional support of the ‘Music Against Racism’ campaign to get in touch via email: info@neveragainassociation.org .

More information:

www.NeverAgainAssociation.org

www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

POL’AND’ROCK, STRACHY NA LACHY I SOLIDARNOŚĆ Z UCHODŹCAMI

Podczas Pol’and’Rock Festival w Czaplinku (dawny Przystanek Woodstock) Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zorganizowało Turniej ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’, w którym uczestniczyli nastoletni uchodźcy z Ukrainy. Wystąpili jako zawodnicy miejscowej drużyny i wspólnie z polskimi uczestnikami zamanifestowali swój sprzeciw wobec wojny.

W czasie festiwalowych dni na stanowisku informacyjnym Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ odbyło się również spotkanie z kultowym zespołem rockowym Strachy Na Lachy. Od wielu lat grupa ta wspiera kampanię społeczną ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’.

Krzysztof ‘Grabaż’ Grabowski, lider Strachów, opowiedział, w jaki sposób zespół od momentu wybuchu wojny udziela wsparcia uchodźcom z Ukrainy. Rodzina muzyka częściowo pochodzi z Wołynia (terytorium obecnej Ukrainy). ‘Grabaż’ w wywiadach prasowych podkreślał, jak twórcze może być sąsiadowanie ze sobą wielu narodowości: ‘Jeżeli różne kultury koegzystują ze sobą w sposób pokojowy, to na pewno rozwija to dane miejsce’.

– ‘Podczas spotkania ze Strachami Na Lachy rozmawialiśmy przede wszystkim o wojnie i pokoju, o szacunku i uprzedzeniach w codziennym życiu, o słowach i przemocy, do której mogą prowadzić. Zapytaliśmy też zespół, jaką rolę w budowaniu lepszej rzeczywistości może odgrywać muzyka’ – powiedziała prowadząca dyskusję Joanna Naranowicz, współpracowniczka Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ i wokalistka punkowej kapeli Qulturka.

Strachy Na Lachy to formacja powołana w 2001 roku przez Krzysztofa ‘Grabaża’ Grabowskiego i Andrzeja ‘Kozaka’ Kozakiewicza, założycieli zespołu Pidżama Porno. Kilka albumów tej kapeli uzyskało status Złotej lub Platynowej Płyty. Lider Strachów, ‘Grabaż’, uhonorowany został Paszportem Polityki, a w 2014 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za ‘wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej’

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ w trakcie Pol’and’Rock Festival miało zaszczyt gościć również inne zespoły zaangażowane w kampanię ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ takie jak: Łydka Grubasa (muzyka alternatywna z dodatkiem reggae), Pull The Wire (band czerpiący inspirację z klasycznych punkowych brzmień rodem z Wysp Brytyjskich i Kalifornii), Sztywny Pal Azji (zespół współtworzył historię polskiego rocka, w 1986 jego utwór ‘Nasze reggae’ stał się nieformalnym hymnem Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie), Transgresja (psychodeliczny rock wzbogacony lirycznymi tekstami utworów) i Uliczny Opryszek (melodyjny, antyfaszystowski punk rock; w zeszłym roku zespół świętował 30-lecie istnienia). ‘NIGDY WIĘCEJ’ gościło również Edgara Heina z Radia Afera, zaangażowanego w działalność kulturalną i muzyczną, który jest prowadzącym na Małej Scenie Pol’and’Rock Festival.

Turniej ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ jest od ponad dwudziestu lat organizowany przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ na Przystanku Woodstock (obecnie Pol’and’Rock Festival). Jego uczestnicy (i uczestniczki!) wspólnie wyrażają poparcie dla idei, które przyświecają całemu festiwalowi: pokoju, przyjaźni i szacunku wobec odmienności. W tym roku przesłanie to rozbrzmiewało szczególnie mocno za sprawą obecności młodych graczy z Ukrainy, którzy musieli uciekać przed okrucieństwem wojny. Turniej od lat wspiera Jurek Owsiak, który na Dużej Scenie wręcza puchar zwycięskiej drużynie.

W trakcie Pol’and’Rock Festival Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zorganizowało również warsztaty edukacyjne na temat wolontariackiej pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy, a także sposobów przełamywania barier językowych i integracji z nowymi sąsiadami. Na stanowisku informacyjnym odbyły się też zajęcia praktyczne z projektowania naszywek i koszulek z logotypem ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ przy użyciu szablonów i farb.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle ksenofobicznym i antysemickim. Prowadzi też kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ oraz uczestniczy w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie.

Pomysłodawcą edukacyjnej akcji ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ był śp. Marcin Kornak (1968-2014), wieloletni prezes Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. Kampania ta jest prowadzona od połowy lat dziewięćdziesiątych i ma na celu przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji na stadionach. Jest skierowana do kibiców, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i dziennikarzy. Promuje pozytywny model kibicowania – przede wszystkim szacunek dla różnorodności i postawę fair play.

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ