OBAMA, MERKEL I STOWARZYSZENIE „NIGDY WIĘCEJ” NA 500-LECIE REFORMACJI

Przedstawiciel Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” uczestniczył w obchodach 500-lecia Reformacji obok Baracka Obamy i Angeli Merkel.

OBAMA, MERKEL AND THE ‘NEVER AGAIN’ ASSOCIATION AT KIRCHENTAG, 01

‎Kirchentag to cykl dyskusji panelowych, koncertów i projekcji filmów na temat praw człowieka, tolerancji i dialogu międzykulturowego, zorganizowanych przez niemiecki Kościół ewangelicki w Berlinie i Poczdamie w dniach 24-28 maja. Wśród gości tegorocznej edycji byli m.in. b.prezydent USA Barack Obama, kanclerz Niemiec Angela Merkel, izraelski pisarz Amos Oz oraz islamska feministka z Malezji, Rozana Isa.

Współzałożyciel Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, wykładowca Collegium Civitas Rafał Pankowski uczestniczył w panelu nt. mowy nienawiści odbywającym się w ramach Kirchentag 26 maja w sali plenarnej parlamentu Brandenburgii. Dyskusji towarzyszyła inscenizacja teatralna dotycząca ksenofobii i stereotypów. Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar nietolerancji. W panelu uczestniczyli też Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, Magdalena Kicińska z „Tygodnika Powszechnego” i „Gazety Wyborczej”, Philipp Fritz z „Berliner Zeitung” i Florian Kellermann z Deutschlandradio.

Rafał Pankowski zaprosił do udziału w kolejnej edycji Festiwalu „Przystanek‎ Woodstock” odbywającego się blisko granicy polsko-niemieckiej, gdzie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” co roku organizuje turniej piłkarski pod hasłem „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. – „To manifestacja istnienia Polski tolerancyjnej i otwartej” – powiedział przedstawiciel „NIGDY WIĘCEJ”, którego wystąpienie zostało przerwane brawami

– „Stoimy przed wspólnym wyzwaniem wykreowania pozytywnej wizji, solidarności ponad podziałami narodowymi i wyznaniowymi” – powiedział Rafał Pankowski.

Tegoroczny Kirchentag odbywał się w ramach obchodów 500-lecia Reformacji zainicjowanej przez Marcina Lutra. Panel z udziałem Barracka Obamy i Angeli Merkel był szczególnie obserwowany jako pierwsze europejskie wystąpienie byłego prezydenta od czasu ubiegłorocznych wyborów w USA.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.‎

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

OBAMA, MERKEL AND THE ‘NEVER AGAIN’ ASSOCIATION AT KIRCHENTAG

The ‘NEVER AGAIN’ Association participated in Germany’s international Kirchentag alongside Barack Obama and Angela Merkel.

OBAMA, MERKEL AND THE ‘NEVER AGAIN’ ASSOCIATION AT KIRCHENTAG, 01

Kirchentag 2017 is a series of panel discussions, concerts and film screenings, all concerned with human rights, tolerance and intercultural dialogue, organized by the German Evangelical Church in Berlin and Potsdam from 24th to 28th May. The speakers at this year’s event included, among others, the former president of the USA Barack Obama, the Chancellor of Germany Angela Merkel, the Israeli writer Amos Oz, and the Islamic feminist from Malaysia Rozana Isa.

‎A co-founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association, Rafal Pankowski, participated in the panel discussion about hate speech, which took place as part of Kirchentag in the plenary session hall of the regional parliament of Brandenburg on 26th May. The discussion was illustrated by a theatre performance dealing with xenophobia and stereotypes. Victims of intolerance were commemorated by a minute of silence. Other participants in the panel included Michal Bilewicz from the University of Warsaw, Magdalena Kicinska from Poland’s main daily ‘Gazeta Wyborcza’, Philipp Fritz from ‘Berliner Zeitung’ and Florian Kellermann from Deutschlandradio.

Rafal Pankowski invited the audience to participate in the next edition of ‘Polish Woodstock’, Europe’s biggest music festival, which takes place near the Polish-German border, where the ‘NEVER AGAIN’ Association organizes its annual football tournament under the motto: ‘Let’s kick racism out of the stadiums’. – ‘This is a manifestation of the existence of a tolerant and open Poland’ – said the representative of the ‘NEVER AGAIN’ Association, and his speech was interrupted by applause.

– ‘We face a common challenge to create a positive vision, solidarity over national and religious divisions’ – said Rafal Pankowski.

This year’s Kirchentag was organized as part of celebrations to commemorate the 500th anniversary of the Reformation initiated by Martin Luther. The panel in which both Barack Obama and Angela Merkel participated was met with special attention as the first European public appearance of the former President since last year’s election in the United States.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an anti-racist educational and monitoring organization established in Poland in 1996.

More information:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ