AGNOSTIC FRONT: A UNITED MUSIC FRONT AGAINST RACISM

Agnostic Front will be the headliner of the InterTony Festival organised in support of the ‘Music Against Racism’ campaign run by the ‘NEVER AGAIN’ Association.

The legendary New York band is one of the most famous hardcore music groups in the world. InterTony – Festival of Twin Towns in Chojnice, Poland, will take place on 15 June.

Agnostic Front was established in 1980, and is known for their socially aware songs, standing up for those oppressed and deprived of their own voice in the public space. The Festival will also host many other independent metal, punk, hardcore, and rock bands: Massive Assault (from the Netherlands), Peter Ullrich and Tortured Spirit (both from Germany), Praïm Faya (France), as well as Polish bands like Narbo Dacal, Super Potwor and Tyran.

‘Music Against Racism is a campaign which brings together diverse music genres. Its core message fits perfectly with the main idea behind InterTony which is to establish friendships between people from different countries’, Lukasz Jakubowski of the ‘NEVER AGAIN’ Association explains.

InterTony is a project based on collaboration of international youth associations which operate in twin towns in Germany, France, the Netherlands, and Poland. The organisers say, ‘We try to show the benefits of international cooperation based on mutual involvement, openness, and willingness to share good practices among democratic societies’.

The organisers of InterTony were inspired by DettenRockt, a festival against racism and discrimination in Emsdetten (Germany), supported many times by the Polish volunteers from Chojnice.

The ‘Music Against Racism’ campaign was launched in 1996 by the founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association Marcin Kornak (born 1968, died 2014). From the age of fifteen, due to an accident, Marcin lived with a physical disability. He was a poet and songwriter who cooperated with independent rock bands. The campaign was followed by ‘Music Against War’, announced on the first anniversary of the invasion of Ukraine, and joined by musicians who want to express their solidarity with the refugees and to protest against violence in the world.

The ‘NEVER AGAIN’ Association invites musicians, record labels and promoters who are interested in releasing music tracks or videos as well as organising concerts with the promotional support of ‘Music Against Racism’ / ‘Music Against War’ to get in touch via email: info@neveragainassociation.org .

The ‘Music Against Racism’ album was first released in 1997, and on the 20th anniversary of that fact it was also uploaded on YouTube:

In 2021, the double album ‘One Race – Human Race. Music Against Racism, part 2’, got its first LP edition, with the original CD release back in 1998. You can listen to it on YouTube, too:

‘NEVER AGAIN’ is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It has campaigned for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

More information:

www.NeverAgainAssociation.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ
www.linkedin.com/company/never-again-association

Agnostic Front w Polsce! Przeciwko rasizmowi

Agnostic Front będzie gwiazdą Festiwalu InterTony odbywającego się pod patronatem kampanii społecznej ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Legendarna grupa z Nowego Jorku to jeden z najbardziej znanych na świecie zespołów grających hardcore. InterTony – Festiwal Miast Partnerskich w Chojnicach odbędzie się 15 czerwca.

Formacja Agnostic Front powstała w 1980 roku. Znana jest z utworów zaangażowanych, w których staje po stronie wykluczonych i pozbawionych własnego głosu w przestrzeni publicznej. Ponadto w trakcie festiwalu wystąpią zespoły z niezależnej sceny muzycznej, związane z nurtami metalowymi, punkowymi, hardcore i rock: Massive Assault (Holandia), Peter Ullrich oraz Tortured Spirit (Niemcy), Praïm Faya (Francja), a także kapele z Polski: Narbo Dacal, Super Potwór i Tyran.

– ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi to kampania, która łączy przedstawicieli różnorodnych gatunków. Jej przesłanie znakomicie współgra z ideą festiwalu InterTony, jaką jest nawiązywanie przyjaźni między mieszkańcami miast z kilku krajów’ – podkreśla Łukasz Jakubowski ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

InterTony to projekt oparty na współpracy międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych działających w miastach partnerskich w Niemczech, Francji, Holandii i Polsce. Jak zaznaczają organizatorzy festiwalu: ‘W sposób praktyczny wskazujemy, jakie możliwości daje międzynarodowa współpraca oparta o wzajemne zaangażowanie, otwartość i chęć dzielenia się dobrymi praktykami pomiędzy społeczeństwami demokratycznymi’.

Inspiracją dla organizatorów InterTony stał się festiwal przeciwko rasizmowi i dyskryminacji DettenRockt, organizowany w Emsdetten (Niemcy), w którego przeprowadzeniu wielokrotnie pomagali wolontariusze z Chojnic.

Kampania ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ została zainicjowana w 1996 roku przez twórcę Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ Marcina Kornaka (ur. 1968 – zm. 2014). Jej kontynuację stanowi ‘Muzyka Przeciwko Wojnie’, proklamowana w pierwszą rocznicę napaści na Ukrainę. Do akcji tej przyłączają się muzycy, którzy chcą wyrazić solidarność z uchodźcami i zaprotestować przeciw agresji.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zaprasza do współpracy muzyków, wydawców i organizatorów koncertów, którzy chcieliby wydać album, opublikować videoclip albo zorganizować koncert pod patronatem kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ / ‘Muzyka Przeciwko Wojnie’. Kontakt mailowy: redakcja@nigdywiecej.org .

Płyta ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ ukazała się w 1997 roku, a dwadzieścia lat później (w rocznicę wydania) została opublikowana na YouTube:

Z kolei w 2021 po raz pierwszy na winylu ukazał się podwójny album ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2’ (pierwsze wydanie w 1998 roku). Płyta jest też dostępna na YouTube:

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją, która monitoruje mowę nienawiści i zdarzenia na tle ksenofobicznym, od lat publikuje ‘Brunatną Księgę’. Prowadzi kampanie społeczne ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

www.linkedin.com/company/never-again-association