„Na faszyzm nigdy zgody nie będzie”. Pamięci Marcina Kornaka

NW22okladka1kol-mala

Napaści na cudzoziemców, rasistowskie wyzwiska i groźby, a także przemarsze faszyzujących bojówek stały się w Polsce częstymi zdarzeniami. Przed zagrożeniem ze strony skrajnego nacjonalizmu i bezkarnością sprawców już od połowy lat dziewięćdziesiątych przestrzegał Marcin Kornak (ur. 1968 – zm. 2014), twórca Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. Jego postać upamiętnia specjalny numer założonego przez niego magazynu „NIGDY WIĘCEJ”.

Na łamach ponad 200 stron pisma znajdują się artykuły, rozprawy i wypowiedzi wybitnych humanistów i działaczy społecznych, między innymi Michała Głowińskiego, Adama Michnika, Roberta Biedronia, Szymona Rudnickiego, Barbary Nowackiej, Anny Grodzkiej, Sylwii Chutnik, Dawida Warszawskiego i Adama Szostkiewicza.

„Wkład Marcina Kornaka w budowanie nowoczesnego, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa był wyjątkowy i stanowić będzie inspirację dla kolejnych pokoleń ludzi, którzy mają w sobie wrażliwość i energię do działania” – napisał były minister spraw zagranicznych i marszałek sejmu Radosław Sikorski. O zasługach Marcina Kornaka pisze były prezydent Aleksander Kwaśniewski: „Był odważnym człowiekiem o wielkim sercu, który poświęcił wiele lat budowaniu świata pozbawionego dyskryminacji. Zapoczątkował wiele pięknych inicjatyw na rzecz tolerancji i promocji wielokulturowości, które wzbogaciły nasze społeczeństwo”. Zaś Elżbieta Janicka podkreśla: „Był bardzo świadomy tego, że faszyzm nie jest tylko ekscesem czy problemem marginesu, lecz zjawiskiem obecnym w głównym nurcie kultury i elicie społeczeństwa. Bez niego wiele spraw, wiele aktów przemocy przepadłoby bez śladu”.

Marcin Kornak był autorem monumentalnej Brunatnej Księgi – monitoringu ksenofobii, rasizmu i aktów dyskryminacji. W najnowszym numerze pisma „NIGDY WIĘCEJ” znajduje się jej kontynuacja, wybór zdarzeń z lat 2014-2016, wśród których odnotowano między innymi pobicie romskiego poety Edwarda Dębickiego w Gorzowie Wlkp., atak łódzkich pseudokibiców na grupę studentów z Turcji, Iraku i Kazachstanu, rasistowskie groźby kierowane pod adresem czteroletniego dziecka w Rzeszowie, antysemicką pikietę Narodowego Odrodzenia Polski pod ambasadą Izraela, manifestacje ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej, podczas których skandowano „Znajdzie się kij na islamski ryj”, napaść na małżeństwo Hindusów we Wrześni oraz na Ukraińców w Kutnie, a także dewastację tablicy upamiętniającej obszar getta warszawskiego.

Nowy numer „NIGDY WIĘCEJ” zawiera również teksty poświęcone ksenofobii i populizmowi, jakie nasiliły się w obliczu kryzysu humanitarnego związanego z sytuacją uchodźców z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wojciech Burszta, Aleksander Smolar i Marcin Czerwiński zwracają uwagę na to, w jaki sposób publiczny przekaz na temat uchodźców doprowadził w wielu europejskich społeczeństwach do wzrostu nastrojów ksenofobicznych i przemocy.

Specjalny numer magazynu „NIGDY WIĘCEJ” ma charakter niekomercyjny i jest bezpłatnie dostępny dla zainteresowanych pod adresem www.nigdywiecej.org .

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Prowadzi kampanie społeczne, między inymi „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.

Spis treści i wybrane artykuły on-line http://www.nigdywiecej.org/3508

Pamięci Marcina Kornaka – specjalny 22. numer magazynu „NIGDY WIĘCEJ” (VIDEO) https://youtu.be/sRinu7qMrFU

Dodatkowe informacje:

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ