DEBATE ON ANTISEMITISM IN AND AROUND FOOTBALL STADIUMS

The ‘NEVER AGAIN’ Association, which runs the campaign ‘Let’s Kick Racism out of Stadiums’, held an online debate on fighting antisemitism and bigotry at stadiums in Poland and Europe.

Antisemitism continues to be a serious issue, both inside and outside football stadiums, in Poland and worldwide. However, more often than not it is also glossed over by football associations and the media. Participants in the debate presented the results of the international educational project ‘Changing the Chants’, conducted in cooperation with Anne Frank House (Amsterdam, Netherlands) and two football clubs: Borussia Dortmund and Feyenoord Rotterdam.

The debate was opened by Dr Rafal Pankowski, professor at Collegium Civitas and co-founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association and Football Against Racism in Europe (FARE) network.

Hate crimes at Polish stadiums were discussed by Dr Anna Tatar, co-author of the ‘Brown Book’ and a member of ‘NEVER AGAIN’. – ‘Antisemitic flags, symbols and chants have been used by football hooligans for many years with little or no punishment. What is striking is the failure to react from football authorities, club boards and city governments, which provide financial support and facilities to football clubs’ – she said.

Dr Wojciech Wozniak of the University of Lodz presented the results of the ‘Changing the Chants’ project. Its objective is to understand the role of non-formal education provided by sports clubs in combating antisemitism. Good practice developed on the basis of experiences and collaborations with clubs from various countries will allow the creation of friendly and open football fan communities in Europe and beyond. The project received support from the EU programme ‘Rights, Equality and Citizenship’.

Later in the debate, the floor was taken by Dr Maciej Kozlowski, former Polish Ambassador to Israel and author of the book ‘Chosen People – Cracovia Cracow: The Multi-Cultural History of Polish Sport’ (published by ‘NEVER AGAIN’ in 2015). He discussed the role of Jews in Polish football, their contribution to the development of the sport, and involvement in establishing the first Polish clubs and competitions. He also provided examples of Polish players with Jewish origins: Jozef Lustgarten, Ludwik Gintel and Leon Sperling, all of whom were successful members of the Polish national team.

The discussion was summed up with observations on the rise of antisemitism and xenophobia by Dr Sebastian Rejak of the American Jewish Committee – Central Europe Office.

The discussion was organized by the ‘NEVER AGAIN’ Association in partnership with the  Fare Network and AJC – Central Europe.

This year, the ‘NEVER AGAIN’ Association celebrates 25 years of activity. ‘NEVER AGAIN’ is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996, which has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, and for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

The campaign ‘Let’s Kick Racism out of Stadiums’ was a brainchild of the late Marcin Kornak (1968-2014), who chaired ‘NEVER AGAIN’ for many years. ‘Let’s Kick Racism out of Stadiums’ has run since the mid-1990s with the aim to combat racism and discrimination at stadiums. One of its main components is monitoring and reporting of hate crimes and hate speech cases.

More information:

www.nigdywiecej.org

www.changingthechants.eu
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

#wykopmyrasizm #changingthechants

DEBATA O ANTYSEMITYZMIE NIE TYLKO STADIONOWYM

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’, prowadzące kampanię ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’, zorganizowało debatę online na temat stadionowego antysemityzmu i nietolerancji w Polsce i w Europie.

Antysemityzm pozostaje dużym problemem na stadionach i wokół nich – zarówno w Polsce, jak i w świecie. Problem jest niestety zbyt często bagatelizowany przez sportowe władze i media. Podczas spotkania zaprezentowane zostały rezultaty poświęconego tej tematyce międzynarodowego projektu edukacyjnego ‘Changing the Chants’, który zrealizowano we współpracy z Domem Anny Frank (Amsterdam) oraz klubami piłkarskimi Borussia Dortmund i Feyenoord Rotterdam.

Debatę otworzył dr hab. Rafał Pankowski, profesor Collegium Civitas, współzałożyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ i sieci Futbol przeciwko Rasizmowi w Europie.

Rezultaty monitoringu antysemityzmu i rasizmu na polskich stadionach zaprezentowała współautorka ‘Brunatnej Księgi’ dr Anna Tatar, współpracowniczka Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. – ‘Antysemickie flagi, symbole, okrzyki i przyśpiewki są od lat bezkarnie propagowane w środowisku pseudokibiców. Uderzający jest brak reakcji na te zdarzenia ze strony władz piłkarskich, klubowych oraz władz miasta, które udzielają wsparcia finansowego klubom i wynajmują im obiekty sportowe’ – powiedziała.

Dr Wojciech Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił założenia projektu edukacyjnego ‘Changing the Chants’. Jego celem jest pogłębienie zrozumienia, jak ważną rolę w przeciwdziałaniu antysemityzmowi może odgrywać edukacja pozaformalna prowadzona przez kluby sportowe. Opracowanie dobrych praktyk, w oparciu o doświadczenia i współpracę klubów z różnych krajów, pozwoli na tworzenie przyjaznych i otwartych społeczności kibicowskich w całej Europie i poza nią. Projekt ten jest wspierany przez program Unii Europejskiej ‘Prawa, równość i obywatelstwo’.

Ponadto w trakcie debaty wystąpił dr Maciej Kozłowski, były ambasador Polski w Izraelu i autor książki ‘Naród Wybrany – Cracovia Pany. Z wielokulturowej historii polskiego sportu’ (wydanej przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ w 2015). W krótkim rysie historycznym omówił rolę Żydów w polskiej piłce: ich zasługi dla rozwoju tego sportu, ich udział w postawaniu pierwszych klubów i w rozgrywkach. Przedstawił również sylwetki zawodników pochodzenia żydowskiego: Józefa Lustgartena, Ludwika Gintela i Leona Sperlinga, którzy z ogromnymi sukcesami występowali jako reprezentanci Polski.

Problem antysemityzmu nie tylko stadionowego przedstawił dr Sebastian Rejak z American Jewish Committee – biuro w Europie Środkowej.

Organizatorem dyskusji było Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’, a partnerami: FARE oraz AJC – Central Europe.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

Pomysłodawcą akcji ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ był śp. Marcin Kornak (1968-2014), wieloletni prezes Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. Kampania ta jest prowadzona od połowy lat dziewięćdziesiątych i ma na celu przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji na stadionach. Jej istotną część stanowi prowadzenie monitoringu treści rasistowskich i antysemickich, a także informowanie o nich opinii publicznej.

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

 

ONE RACE – HUMAN RACE. MUSIC AGAINST RACISM ON VINYL

The ‘NEVER AGAIN’ Association has announced the release of the historic album ‘One Race – Human Race. Music Against Racism: Part 2’, for the first time on vinyl.

The compilation record was initiated by the late Marcin Kornak, a human rights activist, poet and the founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association. Marcin’s friends emphasize that ‘the new release of the album is dedicated to his memory’.

The record was previously released in 1998 on CD and cassette by the independent label QQRYQ Productions as the second part of the ‘Music Against Racism’ series. It has gone down in history as a statement of resistance against intolerance and violence.

The double album contains tracks from artists representing a diverse range of musical styles and worldviews. Some of the contributions come from British bands known for their anti-racism activism, Chumbawamba and Zion Train, with others from renowned Polish musicians such as Robert Brylewski (with Falarek), Tymon Tymanski (with Kury), the bands Alians and Sweet Noise, and even Polish hip-hop star Liroy (rapping anti-fascist lyrics from Bertolt Brecht). Trebunie-Tutki, a multi-generational family band, combined Polish Highlander folk with Jamaican reggae in a track inspired by Bob Marley.

The album includes a special song: ‘Let’s Kick Racism Out of Stadiums’, which was recorded by members of punk rock groups Robotnik and Uliczny Opryszek, under the name WRS Band. The lyrics were written by Marcin Kornak and have become a manifesto of the ‘Let’s Kick Racism Out of the Stadiums’ campaign, initiated in 1996: ‘The place for fascism is in the trash, let’s kick racism out of the stadiums, let’s reclaim football from the thugs’.

Marcin Kornak (1968-2014) was the founder and leader of the ‘NEVER AGAIN’ Association, the editor-in-chief of the ‘NEVER AGAIN’ journal and the initiator of the groundbreaking register of hate crimes in Poland, known as the ‘Brown Book’. He was also a poet and songwriter, working with several independent rock bands. From the age of fifteen, due to an accident, Marcin Kornak lived with a physical disability. In 2011, he was awarded the Officer’s Cross of the Order of Polonia Restituta – one of the highest honours in Poland.

In an appeal placed on the cover of the ‘One Race – Human Race’ record, he warned: ‘Racism is fostered through ignorance. It is the type of ideology which always leads to atrocity, because its main component is hatred against diversity. Humans, on the other hand, although the same in their nature, differ in their culture, religion, convictions, the colour of their hair, eyes, skin… and that is wonderful, because it makes this world and this life so fascinating. This is also why racial categorization is so dangerous – it threatens the most fundamental human right, the right to exist’.

Inspired by Rafal Drzycimski’s original 1998 design, the new album cover was designed by Witold Popiel, an alumnus of Academy of Fine Arts in Warsaw.

The record was released in collaboration with Jimmy Jazz Records from Szczecin, who specialize in promoting alternative music. The album’s release is as a commemorative product, and is not intended for commercial distribution.

For the first time, the ‘One Race – Human Race. Music Against Racism: Part 2’ record is also available in full on YouTube (full album) and Daily Motion: side A and Bside C and D.

This year, the ‘NEVER AGAIN’ Association celebrates 25 years of activity. ‘NEVER AGAIN’ is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996, which has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, and for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

To support ‘NEVER AGAIN’ and receive the double vinyl record, please contact info@neveragainassociation.org .

The ‘NEVER AGAIN’ Association also encourages musicians, record labels and promoters who are interested in releasing music tracks or videos as well as organising concerts (including online) with the promotional support of the ‘Music Against Racism’ campaign to get in touch via email: info@neveragainassociation.org .

Additional information:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/respect.diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

‘JEDNA RASA – LUDZKA RASA. MUZYKA PRZECIWKO RASIZMOWI’ NA WINYLU

Po raz pierwszy na płycie winylowej ukazuje się historyczny album ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2’.

Pomysłodawcą kompilacji był Marcin Kornak, założyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, działacz społeczny i poeta, zmarły w 2014 roku. Jak podkreślają jego przyjaciele, ‘to Jemu dedykowany jest ten wznowiony na winylu album’.

Materiał wydany był poprzednio w 1998 roku na CD i kasecie nakładem QQRYQ Productions jako druga pozycja z cyklu ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. Przeszedł do historii jako wyraz sprzeciwu wobec nietolerancji i przemocy.

Na dwupłytowym albumie znajdują się utwory wykonawców różnorodnych zarówno pod względem muzycznym, jak i światopoglądowym. Swoje piosenki przekazały brytyjskie zespoły znane z zaangażowania w sprawy społeczne: Chumbawamba i Zion Train, a także artyści polscy tacy jak Lech Janerka, Kuba Sienkiewicz, Robert Brylewski (pod szyldem Falarek), Tymon Tymański (pod szyldem Kury), grupy Alians i Sweet Noise, a nawet ówczesna gwiazda polskiego hip-hopu Liroy (rapujący antyfaszystowski tekst Bertolta Brechta). Zespół Trebunie-Tutki, założony przez muzykującą od pokoleń rodzinę, połączył folklor góralski z jamajskim reggae w utworze zainspirowanym twórczością Boba Marleya.

Album zawiera ponadto specjalną piosenkę ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’, nagraną pod szyldem WRS Band przez muzyków wielkopolskich formacji punkrockowych: Robotnika i Ulicznego Opryszka. Słowa napisał Marcin Kornak. Stały się one manifestem zainicjowanej przez niego już w 1996 roku kampanii społecznej ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’: ‘Miejsce na faszyzm jest w śmietniku, wykopmy rasizm ze stadionów, odbierzmy futbol z rąk bandytów’.

Marcin Kornak (1968-2014) był prezesem Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, redaktorem naczelnym magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’ oraz autorem kroniki zdarzeń na tle rasistowskim i ksenofobicznym ‘Brunatna Księga’. Był również poetą i współtwórcą niezależnej sceny muzycznej w Polsce. Od 15. roku życia, po wypadku, był osobą niepełnosprawną ruchowo. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla społeczeństwa obywatelskiego.

W odezwie zamieszczonej na okładce płyty ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa’ przestrzegał: ‘Rasizmowi najbardziej sprzyja ignorancja i głupota. Jest to ten typ ideologii, który zawsze prowadzi do zbrodni, ponieważ jego głównym składnikiem jest nienawiść wobec odmienności. A przecież ludzie, choć w swej naturze są tacy sami, to jednak różnią się kulturą, religią, przekonaniami, kolorem włosów, oczu, skóry… I to wspaniale, bo dzięki temu świat i życie są takie ciekawe. Dlatego również myślenie kategoriami rasistowskimi jest tak groźne, ponieważ chce zniszczyć najbardziej podstawowe ludzkie prawo, prawo do istnienia’.

Autorem okładki (na motywach projektu Rafała Drzycimskiego z 1998 roku) jest Witold Popiel, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Płytę wydano we współpracy z firmą Jimmy Jazz Records ze Szczecina, specjalizującą się w promocji muzyki alternatywnej. Wydawnictwo ma charakter pamiątkowy i nie jest przeznaczone do sprzedaży komercyjnej.

Płyta ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2’ jest też po raz pierwszy w całości dostępna na YouTube (pełna wersja płytyi platformie Daily Motion: strona A i B płyty oraz strona C i D płyty.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia. Jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją społeczną, która monitoruje zdarzenia na tle ksenofobicznym oraz prowadzi kampanie ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.

Osoby zainteresowane wsparciem Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ i otrzymaniem pamiątkowej płyty winylowej mogą skontaktować się z wydawcą pod adresem: redakcja@nigdywiecej.org .

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zaprasza do współpracy muzyków, wydawców i organizatorów koncertów, którzy chcieliby wydać album, opublikować videoclip albo zorganizować koncert (także online) pod patronatem promocyjnym kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’. Kontakt mailowy: redakcja@nigdywiecej.org .

Pełna lista wykonawców, których nagrania znalazły się na płycie ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2’:

Blade Loki

Chumbawamba

Transmisja

Karate Musiq

Sweet Noise

Kury

Kuba Sienkiewicz

Lech Janerka

Łysina Lenina

Trebunie Tutki

WRS Band

Zion Train

Chudoba

Vespa

Rangers

Illusion

Falarek

Something Like Elvis

Alians

Liroy

Dodatkowe informacje:

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/respect.diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

ROCK FOR PEACE

The ‘NEVER AGAIN’ Association organized a special session entitled ‘Rock for Peace’ during the Global Peace Conference ‘Weaving a Shared Future Together’.

The online session on 19 June 2021 provided an opportunity to discuss issues of human rights, peace, protest, and reconciliation with well-known musicians as well as activists and intellectuals from Bangladesh, Myanmar, Cambodia, China (Hong Kong), Poland, UK, and other countries.

The participants explored the relationship between rebel music and social movements, anti-racism, and peacebuilding. The examples included the Woodstock Festival of 1969 as a symbol of the peace movement, the Rock Against Racism campaign which emerged in reaction to racist attacks in the UK in the 1970s, the Music Against Racism movement initiated by the ‘NEVER AGAIN’ Association in Poland as well as other initiatives tackling the challenges of racism, xenophobia, and human rights abuses across the world, with a special focus on Asia.

The speakers included:

– Chris Salewicz, a London-based renowned music journalist and author of ‘Bob Marley: The Untold Story’, ‘Redemption Song: The Definitive Biography of Joe Strummer’, ‘Jimmy Page: The Definitive Biography’;

– Kyaw Kyaw, the founder and leader of ‘Rebel Riot’, a punk band from Yangon, Myanmar, who was featured in the acclaimed documentary ‘My Buddha is Punk’;

– Julien Poulson, co-founder (with the internationally recognised singer Srey Channthy) of Cambodian Space Project, a freewheeling, psychedelic Cambodian rock group which led a revival of the Cambodian music scene;

– Riz Farooqi, founder of King Ly Chee, one of the first bands to introduce hardcore punk to China, editor of Unite Asia website (Hong Kong);

– Maqsoodul Haque a.k.a. Mac Haque, the leader of Maqsood O Dhaka, the leading jazz-rock fusion band from Bangladesh, featuring strong environmental and social messages of peace, harmony and cohesion;

– Pawel Gumola, the leader of Moskwa, a legendary Polish punk band established in 1983, he also played reggae with 5000 Lat and folk with R.U.T.A., a band using historical revolutionary lyrics from the region of Eastern Europe.

The event featured a newly released video ‘One Day’ produced by Rebel Riot in the aftermath of the recent military coup in Myanmar, a new song inspiring the protesters to stand against oppression. The session ended with an informal discussion and an improvised live solo set of songs with a positive message played by Pawel Gumola.

A full recording of the session will be available on the website of the ‘NEVER AGAIN’ Association shortly.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

Additional information:

www.NeverAgainAssociation.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

‘NEVER AGAIN’: SOLIDARITY WITH HUMAN RIGHTS ACTIVISTS IN MYANMAR

Members of the ‘NEVER AGAIN’ Association have shared their experiences of building solidarity with the people of Myanmar during an international conference ‘Myanmar’s Transition – from Where to Where?’ hosted virtually by the Myanmar Institute (Berlin) and the Institute of Middle and Far East of the Jagiellonian University (Krakow).

The conference took place on 25-27 May and it brought together academics and civil society activists from across the world.

Natalia Sineaeva provided a presentation on the topic ‘The Jewish Community in the Context of Pluralist Society in Burma (Myanmar)’. She stressed the history of the Jews in Myanmar (the small community currently consists of about 20 people) is an illustration of the social and cultural diversity of Myanmar which can be a positive resource in a future democratic society. She also presented the experiences of the ‘NEVER AGAIN’ Association in the field of cooperation and support for the Jews in Myanmar.

Rafal Pankowski spoke on the subject of ‘The Meaning of «Never Again» in Myanmar and Poland – Reflections on an Unexpected Relationship’. Among others, he presented the initiative ‘Identifying and Countering Holocaust Distortion: Lessons for and from Southeast Asia’, conducted by the ‘NEVER AGAIN’ Association in cooperation with partners in Myanmar, Thailand, and Cambodia with the support of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) and the Heinrich Boell Stiftung Cambodia.

The project deals with various forms of genocide distortion and denial, including the denial of the crimes of the Khmer Rouge or anti-Rohingya violence. The initiative draws on the legacy of the Holocaust and instances of genocide in Southeast Asia to inspire critical memory discourses. It promotes solidarity with those who are discriminated against and oppressed. Pankowski highlighted the cooperation between ‘NEVER AGAIN’ and civil society groups and human rights activists from Myanmar, which is especially important since the military coup which took place on 1 February 2021, and the subsequent crackdown on dissidents.

In another example of the ongoing ‘NEVER AGAIN’ activity, Rafal Pankowski presented its trans-national educational initiatives during a global conference of the Alliance Against Genocide which took place on 26 May. The Alliance Against Genocide is an international coalition dedicated to creating the international institutions and the political will to prevent genocide. It is composed of 96 member organizations in 31 countries, including the ‘NEVER AGAIN’ Association.

On 20 May (Cambodia’s Day of Remembrance for Genocide Victims), a member of the ‘NEVER AGAIN’ Association, Natalia Sineaeva, presented the issue of genocide commemoration in Cambodia and Bangladesh at the invitation of the Jewish Museum and Tolerance Centre, Moscow.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

Additional information:

www.NeverAgainAssociation.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

IS ANTISEMITISM ANTISEMITIC?

A distributor of antisemitic publications has brought a court case against the ‘NEVER AGAIN’ Association, Poland’s leading anti-racist organization. The hearings commenced in the Warsaw District Court on 6 May.

3DOM Publishing House, with offices in Czestochowa, brought the case following the removal of its items from the popular e-commerce platform Allegro, which happened when ‘NEVER AGAIN’ brought the antisemitic publications to Allegro’s attention.

The Association noted and reported the hateful content of several items sold by 3DOM to the Allegro platform in 2020. Among them were contemporary editions of pre-war books such as ‘The Jewish Global Politics Programme. Conspiracy and Disclosure’ by the notorious antisemite Fr. Stanislaw Trzeciak, ‘Notes From A Prison’, a compilation of anti-Jewish tirades by Eligiusz Niewiadomski, the murderer of Polish President Gabriel Narutowicz, ‘The Strategy of Zion. The Unknown History of The Chosen People’, a Holocaust-denying book by Douglas Reed, as well as a book repeating medieval accusations against Jews entitled ‘Ritual Murder – Historical Facts’, co-authored by Grzegorz Braun, a Member of Parliament for the far-right Confederation party.

The lawyer for 3DOM Publishing House alleged that calling the above publications antisemitic violated the good name and reputation of 3DOM. The court claim against the ‘NEVER AGAIN’ Association is for financial compensation for the harm caused, an apology and an undertaking that in the future ‘NEVER AGAIN’ will not appeal to Allegro for the withdrawal of any product offered for sale by 3DOM Publishing House.

Dr Wojciech Marchwicki from the Warsaw branch of the international law firm Hogan Lovells stated on behalf of ‘NEVER AGAIN’ that ‘All the activities of the Association which are directed at the elimination of racist or discriminatory content from the public sphere are of great service to society. Reporting to Allegro that antisemitic publications were being distributed by 3DOM Publishing House did not constitute an unlawful infringement of personal rights.’

The publications reported by the Association are extremely and ostentatiously antisemitic and incite hatred based on national, ethnic, racial and religious differences. In the plea submitted to the Court, the representative of the ‘NEVER AGAIN’ Association listed numerous examples of extreme antisemitic and discriminatory content in the items distributed by the 3DOM Publishing House, such as:

– ‘Jews living in Christian countries and alongside Christian nations are a highly undesirable element. They are like an alien organism in our body, which will always cause disturbances unless it encounters stronger resistance. The Jewish problem never loses its vitality and Christian nations should make strenuous efforts to resolve it’ (a quote from ‘The Talmud. Its Contents and Teachings’ by Jozef Kruszynski);

– ‘The nation must separate itself from the moral plague of Jewry with a Chinese wall. (…) The Aryan world will face a terrible, fatal battle in the future with the hundred footed Jewish polyp’ (Eligiusz Niewiadomski ‘Notes From A Prison’);

– ‘Removal of the Jewish parasites from the press, the radio and cinema, and thus from the Polish mentality is as great and sublime a task as their removal from trade, crafts and industry. (…) Let everyone’s eyes be opened, especially those who «have eyes but cannot see», in order to stimulate the whole nation to self defence and to the liberation of Poland from the foreign, harmful and hostile Jewish elements’ (Stanislaw Trzeciak ‘Talmud on Gentiles and the Jewish Question in Poland’);

– ‘Thus it is not Hitler, but the Talmud that persecutes the Jews. Hitler is only an instrument in the hands of God’s Justice’ (Stanislaw Trzeciak ‘Messianism and the Jewish Question’).

The books identified by the Association contain a whole range of antisemitic clichés. They usually form the central elements of these books. They abound in descriptions of Jewish conspiracies, such as striving for power over the world, innate hatred of Christians or ritual murders.

Both Polish criminal law and Allegro rules prohibit trading in items promoting fascism and other totalitarian systems or inciting hatred on the basis of national, ethnic, racial, religious differences.

Furthermore, the publications distributed by the 3DOM Publishing House do not have any scientific or educational value. They are devoid of reliable historical introductions or any critical evaluation. Quite the opposite, the foreword usually contains an enthusiastic introduction by the contemporary publisher. In an expert opinion presented to the court, Dr Maciej Moszynski, a historian and a researcher of antisemitism, pointed out that these editions do not contain any critical commentary, and, on the contrary, provide vindication for extremely antisemitic content: ‘The notes from the publisher are in line with the antisemitic discourse, the central element of which is the figure of the Jew as the enemy.’

3DOM Publishing House is represented by its legal advisor Jaroslaw Litwin. Litwin gained fame as the advocate of former priest Jacek Miedlar, who was accused of promoting antisemitism and xenophobia. The founder of 3DOM, Tomasz Stala, is a close associate of Grzegorz Braun, a Member of Parliament representing the far-right Confederation Party.

After a short hearing, the court adjourned the case in order to consider the documentation – the parties’ pleas and evidence. The next hearing will probably be scheduled for the second half of the year.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in 1996. It has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia. Since 2005, it has led the ‘Racism-Delete’ campaign, which has the objective of removing racist content from the internet. The ‘NEVER AGAIN’ Association is a member of the International Network Against Cyber Hate (INACH). The Association also takes part in projects to counteract online hate speech including ‘Get the Trolls Out’ and ‘Open Code for Hate-Free Communication’.

Additional information:

www.NeverAgainAssociation.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

CZY ANTYSEMITYZM JEST ANTYSEMICKI?

W warszawskim Sądzie Okręgowym rozpoczęła się sprawa wytoczona Stowarzyszeniu ‘NIGDY WIĘCEJ’ przez Wydawnictwo 3DOM, dystrybutora antysemickich publikacji. Pierwsza rozprawa odbyła się 6 maja.

Dystrybutor antysemickich publikacji (Wydawnictwo 3DOM z Częstochowy) podał do sądu Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ w związku z usunięciem, po zgłoszeniu przez Stowarzyszenie, ofert antysemickich publikacji z serwisu Allegro.

W 2020 r. platforma Allegro, po zgłoszeniu przez Stowarzyszenie nienawistnych treści, usunęła kilkanaście pozycji sprzedawanych przez firmę 3DOM. Wśród nich były m.in. współczesne wydania książek przedwojennego antysemity ks. Stanisława Trzeciaka pt. ‘Program światowej polityki żydowskiej. Konspiracja i dekonspiracja’, ‘Kartki z więzienia’ – antyżydowskie tyrady Eligiusza Niewiadomskiego (zabójcy prezydenta Gabriela Narutowicza), negująca Holokaust książka Douglasa Reeda pt. ‘Strategia Syjonu. Nieznana historia narodu wybranego’, a także powtarzająca średniowieczne oskarżenia książka pt. ‘Mord rytualny – przyczynki historyczne’, której współautorem był poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Przedstawiciel Wydawnictwa 3DOM twierdzi, że nazwanie powyższych publikacji antysemickimi narusza dobre imię i renomę Wydawnictwa. Domaga się od Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ zadośćuczynienia finansowego, przeprosin oraz zagwarantowania, że w przyszłości nigdy nie zgłosi rekomendacji usunięcia z Allegro jakiegokolwiek produktu sprzedawanego przez Wydawnictwo 3DOM.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ reprezentowane jest w sprawie przez dr. Wojciecha Marchwickiego, adwokata z warszawskiego oddziału międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells.

– ‘Działalność Stowarzyszenia, przejawiająca się w dążeniu do usuwania treści o charakterze rasistowskim czy dyskryminacyjnym, służy interesowi społecznemu’ – stwierdził dr W. Marchwicki. Zgłoszenie Allegro faktu rozprowadzania przez Wydawnictwo antysemickich publikacji nie stanowi bezprawnego naruszenia dóbr osobistych – zarzut sformułowany przez Stowarzyszenie jest prawdziwy.

Wskazane przez Stowarzyszenie publikacje są w swoim przesłaniu skrajnie, wręcz demonstracyjnie antysemickie, nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych. W piśmie przedłożonym Sądowi pełnomocnik Stowarzyszenia wymienił liczne przykłady skrajnie antysemickich, dyskryminacyjnych treści zawartych w pozycjach dystrybuowanych przez Wydawnictwo 3DOM, m.in.:

– ‘żydzi mieszkający w krajach chrześcijańskich i obok narodów chrześcijańskich, są elementem wysoce niepożądanym. Są oni tym, czym obce ciało w organizmie, które zawsze, o ile nie natrafi na silniejszy opór, wywołuje zaburzenia. Narody chrześcijańskie powinny dokładać usilnych starań, by rozwiązać kwestię żydowską, która nigdy nie traci na swej żywotności’ (Józef Kruszyński ‘Talmud. Co zawiera i czego naucza’);

– ‘Od dżumy moralnej żydostwa naród musi się odgrodzić murem chińskim. (…) Świat aryjski czeka w przyszłości straszliwa, śmiertelna walka ze stunogim polipem żydowskim’ (Eligiusz Niewiadomski ‘Kartki z więzienia’);

– ‘Odżydzenie bowiem prasy i odżydzenie radia, odżydzenie filmu i kinematografu, a przez to odżydzenie i mentalności polskiej jest równie wielkim i wzniosłym zadaniem jak odżydzenie handlu, rzemiosła i przemysłu. (…) Niechże otworzą się oczy wszystkim, a szczególniej tym, którzy «mają oczy, ale nie widzą» i niech pobudzą cały Naród do samoobrony, by Polskę uwolnić od żydów, jako od elementów obcych, szkodliwych i wrogich’ (Stanisław Trzeciak ‘Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce’);

– ‘A zatem nie Hitler, ale Talmud prześladuje Żydów. Hitler jest tylko narzędziem w ręku Sprawiedliwości Bożej’ (Stanisław Trzeciak ‘Mesjanizm a kwestia żydowska’).

Książki zakwestionowane przez Stowarzyszenie epatują całym szeregiem antysemickich klisz. Wątki te są przy tym kluczowymi elementami tych książek, najczęściej centralną tezą. Obfitują w opisy spisków żydowskich, dążenia do władzy nad światem, wrodzonej nienawiści do chrześcijan czy mordów rytualnych.

Zarówno prawo karne, jak i zasady wprowadzone przez Allegro, zabraniają obrotu przedmiotami zawierającymi treści propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Publikacje rozpowszechniane przez Wydawnictwo 3DOM nie mają przy tym jakiejkolwiek wartości naukowej czy edukacyjnej, pozbawione są omówień, rzetelnego wprowadzenia historycznego czy próby krytycznej oceny. Wręcz przeciwnie – w części są poprzedzone entuzjastycznymi wstępami współczesnego wydawcy. W przedstawionej sądowi eksperckiej opinii historyk dr Maciej Moszyński, specjalista z zakresu badań nad antysemityzmem, wskazał, że inkryminowane wydania nie zawierają żadnego komentarza krytycznego, wręcz przeciwnie, stanowią apologię skrajnie antysemickich treści: ‘Tezy zawarte w komentarzach wydawcy wpisują się dyskurs antysemicki o charakterze spiskowym, którego centralny element stanowi figura Żyda jako wroga’.

Wydawnictwo 3DOM sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie reprezentowane jest przez radcę prawnego Jarosława Litwina, który zasłynął jako prawnik byłego księdza Jacka Międlara, oskarżanego o propagowanie antysemityzmu i ksenofobii. Założyciel Wydawnictwa 3DOM, Tomasz Stala, jest współpracownikiem skrajnie prawicowego posła Konfederacji Grzegorza Brauna.

Po krótkiej rozprawie sąd odroczył sprawę w celu zapoznania się z dokumentacją – pismami stron oraz wnioskami dowodowymi. Kolejny termin rozprawy zostanie najprawdopodobniej wyznaczony w drugiej połowie roku.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która dokumentuje zdarzenia na tle ksenofobicznym. Od 2005 roku w ramach akcji ‘Racism-Delete’ działa na rzecz usuwania treści rasistowskich z sieci. Jest częścią międzynarodowej organizacji International Network Against Cyber Hate. Uczestniczy w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie: Get The Trolls Out i Open Code for Hate-Free Communication.

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

DELETING RACISM

Poland’s largest ad platform OLX and the ‘NEVER AGAIN’ Association have partnered together to monitor and delete sales of racist, fascist and antisemitic propaganda items. In the joint declaration, both sides commit to act in line with Polish and international law and in particular with the United Nations Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination.

OLX is owned by the South African technological corporation Naspers.

In the first weeks of the partnership, OLX, acting on the ‘NEVER AGAIN’ Association’s recommendations, deleted 655 offers of neo-nazi gadgets, such as a lead plaque ‘celebrating Hitler’ and badges with Nazi SS symbols. Some of the deleted offers also featured extremely antisemitic books such as the ‘Protocols of the Elders of Zion’ – the most popular antisemitic pamphlet of the 20th century, and ‘The Controversy of Zion’ (Strategy of Zion in Polish) by Douglas Reed, a Holocaust denier. Other deleted items included releases of Polish and foreign music bands that support nazism and racism.

According to Rafal Pankowski, Professor of Sociology at Collegium Civitas and co-founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association: – ‘It is symbolic that the first item to be deleted was a hoodie with a Celtic cross (an international symbol of white supremacy), a flag of the Confederacy (which fought to uphold slavery in the American Civil War), and a three-armed swastika used by the South African neo-nazi group Afrikaaner Resistance Movement (AWB).’

Members of this organisation fought against against the dismantling of racial segregation by committing terrorist attacks and murders. Janusz Walus, a Polish emigrant who murdered anti-apartheid activist Chris Hani in 1993, was a supporter of AWB.

Dr. Anna Tatar from the ‘NEVER AGAIN’ Association said: – ‘As part of the partnership, NEVER AGAIN will support the OLX Group through expert consultations and provide recommendations on ways discrimination can be tackled. This involves trainings to educate employees on how to identify racist and fascist content.’ Together with organisations outside Poland, the association will also report similar content on OLX platforms in other countries, such as Romania and Hungary.

Phuthi Mahanyele-Dabengwa, Chief Executive Officer of Naspers South Africa voiced her support for the partnership between the ‘NEVER AGAIN’ Association and OLX: – ‘Both Naspers here at home and OLX in Poland abhor and condemn any form of racism and xenophobia and any attempt to disseminate hate speech of any kind.’ She also added, ‘Our team in Poland has also been engaging with NEVER AGAIN and we welcome their commitment to fight racism and discrimination. NEVER AGAIN has been working with OLX to further identify (limited incidents of) content that break the rules and are listed on the platform.’

For a number of years now, the ‘NEVER AGAIN’ Association has also been in partnership with the large online sales platform Allegro to eliminate sales of fascist and racist propaganda items. On 21 March 2018, the International Day Against Racial Discrimination, the association became a partner in the Partnership to Protect Rights, created by Allegro. As a result of the partnership, between March 2018 and March 2021 the platform deleted 99 percent of items identified by ‘NEVER AGAIN’, which was over 12 thousand offers in total (the final decision to delete an auction is taken by Allegro based on its terms and conditions). Among those offers were replicas of SS medals, flags of the Third Reich, as well as CDs of neo-nazi bands and books promoting antisemitism and Holocaust denial.

Among the items removed from the Allegro site upon intervention by the ‘NEVER AGAIN’ Association was a book entitled ‘The Way of a Nationalist’ by Tomasz Greniuch, who was, for a short time, director of the Wroclaw chapter of the state-sponsored Institute of National Remembrance (IPN). The book contains praise of fascist movements. The author refers to the antisemitic conspiracy theory, according to which a ‘world government’ was supposedly aiming to destroy Poles and Poland ‘in the time of Zionist triumph, when the idea of globalism presumes the enslavement of all the nations of the world into one superpower under the aegis of the world diaspora.’ Moreover, in his book Greniuch supports the Hitler salute: ‘We are not ashamed of our views, or of our tradition. To us the Roman salute, the greeting of the Aryan Europe, shown by raising the right arm in the direction of the sun is not a gesture meant to order beer.’ He also praises the Belgian SS officer Léon Degrelle, who was sentenced in absentia to the death penalty for his collaboration with Nazi Germany, and Corneliu Codreanu, creator of the Iron Guard, the Romanian fascist organization responsible for anti-Jewish pogroms.

Tomasz Greniuch was the leader of the fascist group National Radical Camp (ONR) in the Opole region of Poland. His many years of extremist activity have been documented by the ‘NEVER AGAIN’ Association in the ‘Brown Book’, a publication which monitors hate speech and hate crimes. In 2005, Greniuch co-organized a march to commemorate the 1936 anti-Jewish pogrom in the town of Myslenice. A year later, he publicly gave a ‘Heil Hitler’ salute in a student club at Opole University. He was also the founder and co-organizer of the so-called Independence Day March in Warsaw. In 2016, the program of the international far-right music festival ‘Eagle’s Nest’ included a discussion meeting with Greniuch. In 2018, he was awarded the Bronze Cross of Merit by Polish President Andrzej Duda.

Since 2018, Greniuch worked in the Opole branch of the Institute of National Remembrance, becoming head of the branch in November 2019. In January 2021, he organized an exhibition glorifying the wartime Holy Cross Brigade of the far-right National Armed Forces (NSZ), which had openly collaborated with the German Nazis. In February this year, Greniuch was appointed as Director of the Wroclaw chapter of the Institute of National Remembrance. Following protests against his appointment, both in Poland and internationally, he resigned from the position.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in 1996. It has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia. Since 2005, it has led the ‘Racism-Delete’ campaign, which has the objective of removing racist content from the internet. The ‘NEVER AGAIN’ Association is a member of the International Network Against Cyber Hate (INACH). The Association also takes part in projects to counteract online hate speech including ‘Get the Trolls Out’ and ‘Open Code for Hate-Free Communication’.

Additional information:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

PLATFORMY AUKCYJNE KASUJĄ RASIZM

Największy w Polsce serwis ogłoszeniowy OLX i Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ rozpoczęły współpracę w zakresie monitorowania i usuwania ogłoszeń z przedmiotami zawierającymi treści faszystowskie, rasistowskie i ksenofobiczne. W podpisanym porozumieniu obie strony zobowiązały się do wspierania postaw społecznych zgodnych z zasadami prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.

Już w pierwszych tygodniach współpracy OLX usunął po rekomendacji Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ 404 oferty ze współczesnymi gadżetami nazistowskimi, takimi jak ołowiana tablica ‘ku czci Hitlera’ czy odznaki z symbolem zwanym Totenkopf (charakterystyczna trupia czaszka), używanym przez esesmanów. Usunięte zostały też oferty skrajnie antysemickich książek, m.in. ‘Protokoły Mędrców Syjonu’ – najbardziej znany w XX i XXI wieku pamflet antysemicki czy ‘Strategia Syjonu’ Douglasa Reeda, który głosił tezy negujące Holokaust. Skasowane zostały również wydawnictwa polskich i zagranicznych zespołów muzycznych pochwalających ideologię narodowego socjalizmu i rasizm.

Jak mówi Rafał Pankowski, profesor Collegium Civitas i współzałożyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’: – ‘Za symboliczny można uznać fakt, że jako pierwsza została usunięta oferta odzieży ze znakiem krzyża celtyckiego (międzynarodowy symbol supremacji białej rasy), flagą walczącej o utrzymanie niewolnictwa Konfederacji z czasów wojny secesyjnej w USA i trójramienną swastyką (tzw. trystyką), która była używana przez powstałą w Republice Płd. Afryki neonazistowską organizację Afrykanerski Ruch Oporu (AWB)’.

Członkowie tego terrorystycznego ugrupowania protestowali przeciwko eliminacji segregacji rasowej, dokonywali zamachów i morderstw. Zwolennikiem AWB był też Janusz Waluś, polski emigrant, który w 1993 roku zabił Chrisa Haniego, działacza walczącego o zniesienie apartheidu.

Właścicielem OLX jest południowoafrykański koncern technologiczny Naspers.

Jak dodaje dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’: -‘W ramach współpracy Stowarzyszenie będzie wspierać Grupę OLX również poprzez konsultacje eksperckie i rekomendacje działań przeciwko dyskryminacji. Obejmują one między innymi szkolenia dla pracowników w zakresie rozpoznawania treści faszystowskich i rasistowskich’. Wraz z partnerskimi organizacjami spoza Polski Stowarzyszenie będzie też informować o pojawianiu się łamiących prawo treści na platformach OLX w innych krajach, m.in. Rumunii i na Węgrzech.

Wyrazy poparcia dla współpracy Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ i OLX przesłała Phuthi Mahanyele-Dabengwa, dyrektorka generalna firmy Naspers: – ‘Zarówno Naspers tu w domu, jak i OLX w Polsce potępiają wszelkie formy rasizmu i ksenofobii oraz wszelkie próby szerzenia mowy nienawiści’. Dodała również: – ‘Zespół w Polsce włączył się w działania organizacji NIGDY WIĘCEJ i cieszymy się z ich zaangażowania w walkę z rasizmem i dyskryminacją. NIGDY WIĘCEJ współpracuje z OLX w celu identyfikacji treści, które łamią zasady platformy’.

Od kilku lat Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ współpracuje także z platformą Allegro w zakresie eliminowania ofert ze współcześnie produkowanymi przedmiotami o treści faszystowskiej i rasistowskiej. 21 marca 2018 roku w Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową Stowarzyszenie zostało partnerem stworzonego przez Allegro programu Współpraca w Ochronie Praw. W wyniku tej współpracy w okresie od marca 2018 roku do lutego 2021 platforma usunęła 99% wskazanych przez Stowarzyszenie aukcji, tj. ponad 12 tysięcy ofert (ostateczną decyzję o usunięciu aukcji podejmuje Allegro na podstawie własnego regulaminu). Wśród nich znalazły się między innymi repliki esesmańskich medali, flagi III Rzeszy, klamry do pasa z mottem SS i portrety Hitlera, a także płyty neonazistowskich zespołów oraz książki przedwojennych antysemitów czy współczesnych negacjonistów Zagłady.

Wśród aukcji usuniętych przez Allegro po rekomendacji Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ znalazła się również wyrażająca pochwałę ruchów faszystowskich książka krótkotrwałego dyrektora wrocławskiego oddziału IPN Tomasza Greniucha pt. ‘Droga nacjonalisty’. W publikacji tej odwołuje się on do antysemickiej teorii spiskowej, wedle której ‘rząd światowy’ miałby dążyć ‘w dobie triumfu syjonizmu, gdy idea globalizmu zakłada zniewolenie wszystkich narodów świata w jednym super-państwie pod egidą światowej diaspory’ – do zniszczenia Polski i Polaków. Ponadto w książce Greniuch otwarcie popiera wykonywanie gestu hitlerowskiego pozdrowienia: ‘Nie wstydzimy się naszych poglądów, naszej tradycji. Dla nas salut rzymski, pozdrowienie aryjskiej Europy, wzniesiona ku słońcu prawica, nie jest gestem zamawiania piwa’. Pochwala też belgijskiego oficera SS Léona Degrelle’a, skazanego zaocznie na karę śmierci za kolaborację, a także Corneliu Codreanu – twórcę rumuńskiego ugrupowania faszystowskiego Żelazna Gwardia, które dokonywało mordów na Żydach.

Tomasz Greniuch był twórcą i rzecznikiem Obozu Narodowo-Radykalnego na Opolszczyźnie. Jego wieloletnia skrajnie nacjonalistyczna działalność była dokumentowana w monitoringu ‘Brunatna Księga’ Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. W 2005 roku współorganizował marsz na pamiątkę antyżydowskiego pogromu w Myślenicach (z 1936 r.), a rok później wykonywał gest hitlerowskiego pozdrowienia w klubie akademickim na Uniwersytecie Opolskim. Był pomysłodawcą i współorganizatorem tzw. Marszu Niepodległości w Warszawie. W 2016 r. na skrajnie prawicowym Festiwalu Orle Gniazdo pokazanym w głośnym reportażu TVN o polskich neonazistach odbyło się ‘spotkanie otwarte’ z Greniuchem. W styczniu 2018 roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi.

Od 2018 roku Greniuch pracował w Delegaturze IPN w Opolu, a w listopadzie 2019 został jej naczelnikiem. 24 stycznia 2021 roku zorganizował wystawę upamiętniającą kolaborantów z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. W lutym Greniuch objął stanowisko p.o. Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu. W wyniku krajowych i międzynarodowych sprzeciwów ze strony opinii publicznej złożył rezygnację z tej funkcji.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która dokumentuje zdarzenia na tle ksenofobicznym. Prowadzi również kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Od 2005 roku w ramach akcji ‘Racism-Delete’ działa na rzecz usuwania treści rasistowskich z sieci. Jest częścią międzynarodowej organizacji International Network Against Cyber Hate. Uczestniczy w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie: Get The Trolls Out i Open Code for Hate-Free Communication.

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ