DELETING RACISM

Poland’s largest ad platform OLX and the ‘NEVER AGAIN’ Association have partnered together to monitor and delete sales of racist, fascist and antisemitic propaganda items. In the joint declaration, both sides commit to act in line with Polish and international law and in particular with the United Nations Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination.

OLX is owned by the South African technological corporation Naspers.

In the first weeks of the partnership, OLX, acting on the ‘NEVER AGAIN’ Association’s recommendations, deleted 655 offers of neo-nazi gadgets, such as a lead plaque ‘celebrating Hitler’ and badges with Nazi SS symbols. Some of the deleted offers also featured extremely antisemitic books such as the ‘Protocols of the Elders of Zion’ – the most popular antisemitic pamphlet of the 20th century, and ‘The Controversy of Zion’ (Strategy of Zion in Polish) by Douglas Reed, a Holocaust denier. Other deleted items included releases of Polish and foreign music bands that support nazism and racism.

According to Rafal Pankowski, Professor of Sociology at Collegium Civitas and co-founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association: – ‘It is symbolic that the first item to be deleted was a hoodie with a Celtic cross (an international symbol of white supremacy), a flag of the Confederacy (which fought to uphold slavery in the American Civil War), and a three-armed swastika used by the South African neo-nazi group Afrikaaner Resistance Movement (AWB).’

Members of this organisation fought against against the dismantling of racial segregation by committing terrorist attacks and murders. Janusz Walus, a Polish emigrant who murdered anti-apartheid activist Chris Hani in 1993, was a supporter of AWB.

Dr. Anna Tatar from the ‘NEVER AGAIN’ Association said: – ‘As part of the partnership, NEVER AGAIN will support the OLX Group through expert consultations and provide recommendations on ways discrimination can be tackled. This involves trainings to educate employees on how to identify racist and fascist content.’ Together with organisations outside Poland, the association will also report similar content on OLX platforms in other countries, such as Romania and Hungary.

Phuthi Mahanyele-Dabengwa, Chief Executive Officer of Naspers South Africa voiced her support for the partnership between the ‘NEVER AGAIN’ Association and OLX: – ‘Both Naspers here at home and OLX in Poland abhor and condemn any form of racism and xenophobia and any attempt to disseminate hate speech of any kind.’ She also added, ‘Our team in Poland has also been engaging with NEVER AGAIN and we welcome their commitment to fight racism and discrimination. NEVER AGAIN has been working with OLX to further identify (limited incidents of) content that break the rules and are listed on the platform.’

For a number of years now, the ‘NEVER AGAIN’ Association has also been in partnership with the large online sales platform Allegro to eliminate sales of fascist and racist propaganda items. On 21 March 2018, the International Day Against Racial Discrimination, the association became a partner in the Partnership to Protect Rights, created by Allegro. As a result of the partnership, between March 2018 and March 2021 the platform deleted 99 percent of items identified by ‘NEVER AGAIN’, which was over 12 thousand offers in total (the final decision to delete an auction is taken by Allegro based on its terms and conditions). Among those offers were replicas of SS medals, flags of the Third Reich, as well as CDs of neo-nazi bands and books promoting antisemitism and Holocaust denial.

Among the items removed from the Allegro site upon intervention by the ‘NEVER AGAIN’ Association was a book entitled ‘The Way of a Nationalist’ by Tomasz Greniuch, who was, for a short time, director of the Wroclaw chapter of the state-sponsored Institute of National Remembrance (IPN). The book contains praise of fascist movements. The author refers to the antisemitic conspiracy theory, according to which a ‘world government’ was supposedly aiming to destroy Poles and Poland ‘in the time of Zionist triumph, when the idea of globalism presumes the enslavement of all the nations of the world into one superpower under the aegis of the world diaspora.’ Moreover, in his book Greniuch supports the Hitler salute: ‘We are not ashamed of our views, or of our tradition. To us the Roman salute, the greeting of the Aryan Europe, shown by raising the right arm in the direction of the sun is not a gesture meant to order beer.’ He also praises the Belgian SS officer Léon Degrelle, who was sentenced in absentia to the death penalty for his collaboration with Nazi Germany, and Corneliu Codreanu, creator of the Iron Guard, the Romanian fascist organization responsible for anti-Jewish pogroms.

Tomasz Greniuch was the leader of the fascist group National Radical Camp (ONR) in the Opole region of Poland. His many years of extremist activity have been documented by the ‘NEVER AGAIN’ Association in the ‘Brown Book’, a publication which monitors hate speech and hate crimes. In 2005, Greniuch co-organized a march to commemorate the 1936 anti-Jewish pogrom in the town of Myslenice. A year later, he publicly gave a ‘Heil Hitler’ salute in a student club at Opole University. He was also the founder and co-organizer of the so-called Independence Day March in Warsaw. In 2016, the program of the international far-right music festival ‘Eagle’s Nest’ included a discussion meeting with Greniuch. In 2018, he was awarded the Bronze Cross of Merit by Polish President Andrzej Duda.

Since 2018, Greniuch worked in the Opole branch of the Institute of National Remembrance, becoming head of the branch in November 2019. In January 2021, he organized an exhibition glorifying the wartime Holy Cross Brigade of the far-right National Armed Forces (NSZ), which had openly collaborated with the German Nazis. In February this year, Greniuch was appointed as Director of the Wroclaw chapter of the Institute of National Remembrance. Following protests against his appointment, both in Poland and internationally, he resigned from the position.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in 1996. It has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia. Since 2005, it has led the ‘Racism-Delete’ campaign, which has the objective of removing racist content from the internet. The ‘NEVER AGAIN’ Association is a member of the International Network Against Cyber Hate (INACH). The Association also takes part in projects to counteract online hate speech including ‘Get the Trolls Out’ and ‘Open Code for Hate-Free Communication’.

Additional information:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

PLATFORMY AUKCYJNE KASUJĄ RASIZM

Największy w Polsce serwis ogłoszeniowy OLX i Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ rozpoczęły współpracę w zakresie monitorowania i usuwania ogłoszeń z przedmiotami zawierającymi treści faszystowskie, rasistowskie i ksenofobiczne. W podpisanym porozumieniu obie strony zobowiązały się do wspierania postaw społecznych zgodnych z zasadami prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.

Już w pierwszych tygodniach współpracy OLX usunął po rekomendacji Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ 404 oferty ze współczesnymi gadżetami nazistowskimi, takimi jak ołowiana tablica ‘ku czci Hitlera’ czy odznaki z symbolem zwanym Totenkopf (charakterystyczna trupia czaszka), używanym przez esesmanów. Usunięte zostały też oferty skrajnie antysemickich książek, m.in. ‘Protokoły Mędrców Syjonu’ – najbardziej znany w XX i XXI wieku pamflet antysemicki czy ‘Strategia Syjonu’ Douglasa Reeda, który głosił tezy negujące Holokaust. Skasowane zostały również wydawnictwa polskich i zagranicznych zespołów muzycznych pochwalających ideologię narodowego socjalizmu i rasizm.

Jak mówi Rafał Pankowski, profesor Collegium Civitas i współzałożyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’: – ‘Za symboliczny można uznać fakt, że jako pierwsza została usunięta oferta odzieży ze znakiem krzyża celtyckiego (międzynarodowy symbol supremacji białej rasy), flagą walczącej o utrzymanie niewolnictwa Konfederacji z czasów wojny secesyjnej w USA i trójramienną swastyką (tzw. trystyką), która była używana przez powstałą w Republice Płd. Afryki neonazistowską organizację Afrykanerski Ruch Oporu (AWB)’.

Członkowie tego terrorystycznego ugrupowania protestowali przeciwko eliminacji segregacji rasowej, dokonywali zamachów i morderstw. Zwolennikiem AWB był też Janusz Waluś, polski emigrant, który w 1993 roku zabił Chrisa Haniego, działacza walczącego o zniesienie apartheidu.

Właścicielem OLX jest południowoafrykański koncern technologiczny Naspers.

Jak dodaje dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’: -‘W ramach współpracy Stowarzyszenie będzie wspierać Grupę OLX również poprzez konsultacje eksperckie i rekomendacje działań przeciwko dyskryminacji. Obejmują one między innymi szkolenia dla pracowników w zakresie rozpoznawania treści faszystowskich i rasistowskich’. Wraz z partnerskimi organizacjami spoza Polski Stowarzyszenie będzie też informować o pojawianiu się łamiących prawo treści na platformach OLX w innych krajach, m.in. Rumunii i na Węgrzech.

Wyrazy poparcia dla współpracy Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ i OLX przesłała Phuthi Mahanyele-Dabengwa, dyrektorka generalna firmy Naspers: – ‘Zarówno Naspers tu w domu, jak i OLX w Polsce potępiają wszelkie formy rasizmu i ksenofobii oraz wszelkie próby szerzenia mowy nienawiści’. Dodała również: – ‘Zespół w Polsce włączył się w działania organizacji NIGDY WIĘCEJ i cieszymy się z ich zaangażowania w walkę z rasizmem i dyskryminacją. NIGDY WIĘCEJ współpracuje z OLX w celu identyfikacji treści, które łamią zasady platformy’.

Od kilku lat Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ współpracuje także z platformą Allegro w zakresie eliminowania ofert ze współcześnie produkowanymi przedmiotami o treści faszystowskiej i rasistowskiej. 21 marca 2018 roku w Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową Stowarzyszenie zostało partnerem stworzonego przez Allegro programu Współpraca w Ochronie Praw. W wyniku tej współpracy w okresie od marca 2018 roku do lutego 2021 platforma usunęła 99% wskazanych przez Stowarzyszenie aukcji, tj. ponad 12 tysięcy ofert (ostateczną decyzję o usunięciu aukcji podejmuje Allegro na podstawie własnego regulaminu). Wśród nich znalazły się między innymi repliki esesmańskich medali, flagi III Rzeszy, klamry do pasa z mottem SS i portrety Hitlera, a także płyty neonazistowskich zespołów oraz książki przedwojennych antysemitów czy współczesnych negacjonistów Zagłady.

Wśród aukcji usuniętych przez Allegro po rekomendacji Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ znalazła się również wyrażająca pochwałę ruchów faszystowskich książka krótkotrwałego dyrektora wrocławskiego oddziału IPN Tomasza Greniucha pt. ‘Droga nacjonalisty’. W publikacji tej odwołuje się on do antysemickiej teorii spiskowej, wedle której ‘rząd światowy’ miałby dążyć ‘w dobie triumfu syjonizmu, gdy idea globalizmu zakłada zniewolenie wszystkich narodów świata w jednym super-państwie pod egidą światowej diaspory’ – do zniszczenia Polski i Polaków. Ponadto w książce Greniuch otwarcie popiera wykonywanie gestu hitlerowskiego pozdrowienia: ‘Nie wstydzimy się naszych poglądów, naszej tradycji. Dla nas salut rzymski, pozdrowienie aryjskiej Europy, wzniesiona ku słońcu prawica, nie jest gestem zamawiania piwa’. Pochwala też belgijskiego oficera SS Léona Degrelle’a, skazanego zaocznie na karę śmierci za kolaborację, a także Corneliu Codreanu – twórcę rumuńskiego ugrupowania faszystowskiego Żelazna Gwardia, które dokonywało mordów na Żydach.

Tomasz Greniuch był twórcą i rzecznikiem Obozu Narodowo-Radykalnego na Opolszczyźnie. Jego wieloletnia skrajnie nacjonalistyczna działalność była dokumentowana w monitoringu ‘Brunatna Księga’ Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. W 2005 roku współorganizował marsz na pamiątkę antyżydowskiego pogromu w Myślenicach (z 1936 r.), a rok później wykonywał gest hitlerowskiego pozdrowienia w klubie akademickim na Uniwersytecie Opolskim. Był pomysłodawcą i współorganizatorem tzw. Marszu Niepodległości w Warszawie. W 2016 r. na skrajnie prawicowym Festiwalu Orle Gniazdo pokazanym w głośnym reportażu TVN o polskich neonazistach odbyło się ‘spotkanie otwarte’ z Greniuchem. W styczniu 2018 roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi.

Od 2018 roku Greniuch pracował w Delegaturze IPN w Opolu, a w listopadzie 2019 został jej naczelnikiem. 24 stycznia 2021 roku zorganizował wystawę upamiętniającą kolaborantów z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. W lutym Greniuch objął stanowisko p.o. Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu. W wyniku krajowych i międzynarodowych sprzeciwów ze strony opinii publicznej złożył rezygnację z tej funkcji.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która dokumentuje zdarzenia na tle ksenofobicznym. Prowadzi również kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Od 2005 roku w ramach akcji ‘Racism-Delete’ działa na rzecz usuwania treści rasistowskich z sieci. Jest częścią międzynarodowej organizacji International Network Against Cyber Hate. Uczestniczy w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie: Get The Trolls Out i Open Code for Hate-Free Communication.

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

HOLOCAUST COMMEMORATION AND COUNTERING GENOCIDE DENIAL IN SOUTHEAST ASIA

To mark the International Holocaust Remembrance Day, emphasise its universal significance and oppose its distortion, the NEVER AGAIN Association, together with its civil society partners and members in Southeast Asia, has co-organised a special online session on 27th January 2021. It brought together Jews, Buddhists, Muslims and Christians, intellectuals, faith leaders, human rights activists, educators and students from different countries and continents, with a special focus on the Southeast Asian region.

The online round table featured Jeremy Jones, the Director of Community and of International Affairs of the Australia/Israel & Jewish Affairs Council (Australia); Venerable Lablu Barua, Wat Phrmarangsi Buddhist Monastery in Bangkok (Thailand); Sayana Ser, the translator of ‘The Diary of Anne Frank’ in Khmer language, Peace Institute (Cambodia); Nickey Diamond, a scholar and human rights specialist at Fortify Rights (Myanmar); and Prof. Rafal Pankowski of the ‘NEVER AGAIN’ Association (Poland). It was moderated by a member of ‘NEVER AGAIN’, Natalia Sineaeva, a Holocaust scholar and Rotary Peace Fellow alumna (Chulalongkorn University Bangkok 2018) and Dr Sanjoy Barua Chowdhury of the International Buddhist College (IBC) in Thailand.

The participants came from Australia, Bangladesh, Cambodia, China, Germany, India, Israel, Malaysia, Myanmar, Norway, Poland, Singapore, South Korea, Thailand, UK, USA, and Vietnam. They discussed the legacy of the Holocaust, challenges for its commemoration and the possible meaning of its commemoration in the region of Southeast Asia in relation to the region’s history and experiences of genocide and mass atrocities.

The United Nations General Assembly designated the International Holocaust Remembrance Day or International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust in 2005. The 27th of January marks the anniversary of the liberation of the Nazi German concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau in Poland in 1945.

Natalia Sineaeva noted in her introductory remarks: – ‘Jews and Roma were mainly targeted for genocide by Nazi Germany during the Second World War, but its significance is universal. Today, when very few Holocaust survivors are left, we need to preserve this memory, and not let it be trivialised, banalised, or even worse, distorted and denied. How can we use and apply the universal lessons of the Holocaust which happened in Europe in a non-European context, where the experiences of the Second World War were different, for example in Southeast Asia? There is often a lack of knowledge of Holocaust history, but there are local histories of conflicts and instances of genocide, and various forms of genocide distortion exist, too.’

The online round table was the first in the series of further events to be organised for the project ‘Identifying and Countering Holocaust Distortion. Lessons for Southeast Asia’ implemented by the ‘NEVER AGAIN’ Association together with its partners in the countries of Southeast Asia. The project deals with various forms of Holocaust distortion and denial spread in the region of Southeast Asia, e.g., the usage of Nazi imagery, normalisation of the image of Hitler and Nazi Germany in popular culture; conspiracy theories scapegoating minorities and blaming the victims (including the Jews) for past crimes and historical conflicts; the dangerous globalisation of genocide denial, including the rise of ‘multi-deniers’ who distort both the Nazi crimes and other cases of genocide, such as the crimes of the Khmer Rouge or anti-Rohingya violence. Importantly, the project draws on the regional experiences of the Second World War and further instances of genocide in Cambodia, Myanmar, and Thailand to inspire critical memory discourses and develop capacities to counter Holocaust and genocide distortion in the region. It has been supported by the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

Additional information:

www.neveragainassociation.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

KALENDARZ „NAJPIERW JESTEŚMY LUDŹMI, DOPIERO POTEM NARODAMI”

Polecamy kalendarz ścienny na 2021 rok pod hasłem „Najpierw jesteśmy ludźmi, dopiero potem narodami” przygotowany przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”. Zaznaczyliśmy najważniejsze daty związane z obchodami praw człowieka, a także wybrane rocznice historyczne.

Zachęcamy do pobrania i wydrukowania kalendarza, na przykład w formacie A4 (pobierz plik PDF).

Prosimy o przysłanie zdjęć, gdy kalendarz pojawi się na Państwa ścianie! Oby Nowy Rok upłynął nam we wzajemnym poszanowaniu praw – wszystkich osób!

Projekt graficzny: Irena Dobrzyńska. Dziękujemy!

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’

KONKURS ‘JAK MOGĘ ZMIENIAĆ ŚWIAT NA LEPSZE’

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zostało partnerem organizowanego przez Ambasadę Szwecji w Polsce konkursu ‘Jak mogę zmieniać świat na lepsze?’, który jest inspirowany postacią Raoula Wallenberga.

Raoul Wallenberg był szwedzkim przedsiębiorcą i dyplomatą, który pod koniec II wojny światowej ocalił tysiące węgierskich Żydów przed zagładą.

Historia Wallenberga to opowieść o młodym człowieku, który dzięki swoim życiowym wyborom stał się nieśmiertelnym bohaterem. To także historia o nas, o wyborach, których dokonujemy. Przypomnienie o tym, że wszyscy możemy coś zmienić.

Informacja od organizatora konkursu: ‘Ty także możesz coś zmienić! Nie musisz zdobywać się na wielkie czyny. Czasem wystarczy uprzejmość, empatia, koleżeństwo. Prosty gest, dobra wola. Tolerancja i odwaga na co dzień. Napisz, co robisz lub możesz zrobić, by świat wokół stał się lepszym miejscem.

Do udziale w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 9-19 lat. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace mające formę tekstu (opowiadanie, wiersz lub esej). Teksty nie powinny przekraczać jednej strony A4/1800 znaków.

Swoje zgłoszenie prześlij w wiadomości e-mail na adres: warszawa.invit@gov.se do 10 grudnia 2020 roku’.

Konkurs odbywa się w nawiązaniu do wystawy poświęconej Raoulowi Wallenbergowi ‘Nie mógłbym postąpić inaczej’, którą do 18 grudnia można oglądać przy Ambasadzie Szwecji w Warszawie, ul. Bagatela 3.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną antyrasistowską organizacją ekspercką. Stowarzyszenie prowadzi edukacyjne kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

Więcej informacji:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/respect.diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

WATCH OUT – A NEW ANTI-FASCIST EDUCATIONAL INITIATIVE ONLINE

On the occasion of the International Day against Fascism and Antisemitism (9 November, the anniversary of the Kristallnacht pogrom), the ‘NEVER AGAIN’ Association announces the launch of an online educational initiative under the title ‘Watch Out’. It is a joint venture by the ‘NEVER AGAIN’ Association and the Forward Foundation supported by the European network for alternative thinking and political dialogue Transform! Europe.

As part of the project a set of materials directed at high school students was prepared. They include videos, presentations, worksheets and lesson outlines for teachers, NGO educators, scout leaders, organisers of youth camps and for students who want to broaden their knowledge. All the materials are also available in English and can be used all over the world.

The specially dedicated website http://kuprzestrodze.edu.pl/ publishes lectures by experts in the fields of history, sociology and social psychology, covering topics such as the psychology of Nazism, the fascist vision of family, the pedagogy of remembrance, genocide, and forced labour. Dr Jack Bloom (Indiana University Northwest, USA), Dr Michal Bilewicz (University of Warsaw, Centre for Research on Prejudice), Luiza Kulenkampff (Anne Frank Centre, Berlin) and Dr Rafal Pankowski (co-founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association, Professor at Collegium Civitas, Warsaw) are among the lecturers involved in preparing the materials.

– ‘Today there are few eyewitnesses or victims of fascism among us, such as former concentration camp prisoners, and less time and space is dedicated to discussing these tragic events in schools. It’s becoming just another remote incident. The history should teach us, be a warning’ – say the project authors.

– ‘Recently the educational system comes under increasing ideological pressure from the far right. Our initiative is meant to be a response to the nationalist propaganda and indoctrination’ – said Rafal Pankowski from the ‘NEVER AGAIN’ Association.

– ‘Our project is not over and the content will be constantly supplemented. We would like to invite institutions, organisations and individuals to join’ – added Dr Gavin Rae (Leon Kozminski Academy, Forward Foundation).

The Kristallnacht (the Night of Broken Glass, also known as Reichskristallnacht or Reichspogromnacht in German) was a pogrom against the Jews in Nazi Germany on the night of 9 November 1938. It symbolised another wave of Nazi repressions against the Jews, which culminated in the Holocaust. For years the Kristallnacht anniversary has been commemorated as the International Day against Fascism and Antisemitism.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in 1996. It has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

Additional information:

www.neveragainassociation.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

 

KU PRZESTRODZE – NOWA INICJATYWA EDUKACYJNA ONLINE

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, obchodzonego 9 listopada w rocznicę Nocy Kryształowej, Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ ogłasza inaugurację oświatowej inicjatywy online pod nazwą ‘Ku przestrodze’. Jest ona wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ i Fundację ‘Naprzód’ przy wsparciu Europejskiej Sieci na rzecz Alternatywnego Myślenia i Dialogu Politycznego.

W ramach projektu przygotowano zestaw materiałów do wykorzystania w pracy z młodzieżą uczęszczającą do szkół ponadpodstawowych. Autorzy zachęcają do korzystania z zamieszczonych na stronie filmów, prezentacji i scenariuszy zajęć dla nauczycieli, edukatorów z organizacji pozarządowych, instruktorów harcerskich, organizatorów wypoczynku dla młodzieży oraz uczniów chcących samodzielnie poszerzyć swoją wiedzę.

Na specjalnej stronie internetowej http://kuprzestrodze.edu.pl znajdują się wykłady wybitnych specjalistów w dziedzinie historii, socjologii i psychologii społecznej wraz z arkuszami pytań i odpowiedzi, scenariusze lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie oraz godzin wychowawczych, a także materiały dydaktyczne w języku angielskim (mogące służyć podczas lekcji angielskiego).

W ramach projektu przygotowano ciekawe, wychodzące poza podstawę programową treści m.in. dotyczące psychologii nazizmu, faszystowskiej wizji rodziny, pedagogiki pamięci, ludobójstwa czy pracy przymusowej. Wśród wykładowców zaangażowanych w przygotowanie materiałów znaleźli się m.in. dr Jack Bloom (Indiana University Northwest, USA), dr hab. Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań nad Uprzedzeniami), Luiza Kulenkampff (Centrum Anny Frank, Berlin) i dr hab. Rafał Pankowski (współzałożyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, profesor Collegium Civitas).

– ‘Coraz mniej jest wśród nas naocznych świadków czy ofiar faszyzmu, na przykład byłych więźniów obozów koncentracyjnych, coraz mniej czasu i miejsca poświęca się na ten bolesny i tragiczny okres na lekcjach historii. Staje się on kolejnym odległym epizodem. Historia powinna nas uczyć i być przestrogą’ – mówią autorzy projektu.

– ‘W ostatnim czasie system edukacji podlega rosnącej presji ideologicznej ze strony skrajnej prawicy. Nasza inicjatywa ma stanowić odpowiedź na nacjonalistyczną propagandę i indoktrynację’ – stwierdza współtwórca projektu Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

– ‘Nasz projekt nie jest zakończony i będzie cały czas uzupełniany. Wszelkie instytucje, organizacje i osoby indywidualne zapraszamy do współpracy’ – dodaje dr hab. Gavin Rae (Akademia Leona Koźmińskiego, Fundacja ‘Naprzód’).

Noc Kryształowa (po niemiecku Kristallnacht, Reichskristallnacht lub Reichspogromnacht) to pogrom Żydów w nazistowskich Niemczech w nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. Symbolizował on kolejną falę prześladowania Żydów przez nazistów, której zbrodniczą kulminacją stał się Holokaust. Od lat rocznica Nocy Kryształowej upamiętniana jest jako Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną antyrasistowską organizacją ekspercką. Stowarzyszenie prowadzi edukacyjne kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

Więcej informacji:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/respect.diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

‘CZARNA SKÓRA, BIAŁE MASKI’ PO RAZ PIERWSZY PO POLSKU

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ objęło patronatem pierwsze polskie wydanie przełomowej książki Frantza Fanona pt. ‘Czarna skóra, białe maski’.

Opublikowany w 1952 roku esej pozostaje jednym z najważniejszych tekstów poświęconych walce z rasizmem. Stanowił inspirację dla ruchów praw obywatelskich, antykolonialnych i na rzecz równouprawnienia osób czarnoskórych na całym świecie.

Frantz Omar Fanon urodził się w 1925 r. na karaibskiej wyspie Martynika (wówczas kolonii francuskiej). W czasie drugiej wojny światowej walczył w ruchu Wolnej Francji u boku de Gaulle’a. Studiował medycynę, filozofię i psychologię na uniwersytecie w Lyonie. W latach pięćdziesiątych przeniósł się do Algierii i pracował w szpitalu psychiatrycznym. Zaangażował się w ruch antykolonialny i wspierał Algierczyków w walce o niepodległość. W późniejszych latach mieszkał w Tunezji i w Ghanie, gdzie pełnił funkcję algierskiego ambasadora. Przez całe życie pisał książki i artykuły poświęcone kwestiom rasizmu, kolonializmu i wykluczenia. Zmarł w 1961 r. w USA.

Głównym tematem książki ‘Czarna skóra, białe maski’ jest analiza dziedzictwa kolonializmu z perspektywy psychologicznej. Fanon skupia się w niej na języku oraz na relacji między ‘czarnym’ i ‘białym’. Odwołując się do świadectw historycznych, literackich, do myśli filozoficznej i do własnego doświadczenia, stawia tezę, że piętno kolonializmu nosi wszelkie znamiona zbiorowej neurozy i że trzeba się zastanowić nad tym, jak uleczyć ten stan. Pokazuje, jak stworzony przez kolonialną represję mechanizm poczucia wyższości i niższości reprodukuje się w świadomych i nieświadomych zachowaniach, postawach i lękach. Zastanawia się też nad tym, jak wyjść z bezustannie nakręcającej się spirali stereotypów i uprzedzeń.

O uniwersalnym przesłaniu książki Fanona pisał między innymi Leonardio Custodio na stronie London School of Economics and Political Science: ‘Autorefleksyjna, filozoficzna, poetycka, literacka, być może też medyczna, a przede wszystkim polityczna analiza Fanona wciąż jest siłą napędową. Pozostaje fundamentalną częścią współczesnej konstelacji intelektualnych i społecznych zmagań i dyskursów, których celem jest potępienie i podważenie skutków rasizmu’.

Książka Frantza Fanona ‘Czarna skóra, białe maski’ (w przekładzie Urszuli Kropiwiec) ukazała się nakładem wydawnictwa Karakter przy wsparciu Instytutu Francuskiego w Polsce.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

BLACK SKIN, WHITE MASKS

The ‘NEVER AGAIN’ Association is a partner of the first ever Polish edition of Frantz Fanon’s seminal work ‘Black Skin, White Masks’.

Originally published in 1952, the book is among the key intellectual contributions to anti-racism and critical race theory. It has had a major influence on civil rights, anti-colonial, and Black rights movements around the world.

Frantz Omar Fanon (1925-1961) was a physician and psychiatrist as well as a radical humanist who inspired liberation movements across the world. Born on the Caribbean island of Martinique, he enlisted in the anti-Nazi Free French army during World War II. In the 1950s he partook in the anti-colonial movement in Algeria and died in the USA in 1961.

In the final passages of the book, Fanon wrote: ‘Superiority? Inferiority? Why not the quite simple attempt to touch the other, to feel the other, to explain the other to myself? Was my freedom not given to me then in order to build the world of the You? At the conclusion of this study, I want the world to recognize, with me, the open door of every consciousness.’

In the words of Leonardio Custodio, writing on the London School of Economics and Political Science web page: ‘Frantz Fanon’s classic Black Skin, White Masks is a book of enduring relevance. Fanon’s self-reflexive, philosophical, poetic, literary, arguably clinical and, above all, political analysis is still a powerhouse. It remains a fundamental part of the contemporary constellation of intellectual and activist struggles and discourses working to denounce and contest the effects of racism on the lives and minds of black people and people of colour.’

The first Polish edition of ‘Black Skin, White Masks’, translated by Urszula Kropiwiec, was published by Karakter publishing house and supported by the French Institute in Warsaw. The ‘NEVER AGAIN’ Association is a partner of the publication.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization, it has campaigned against racism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

Additional information:

www.neveragainassociation.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

RACISM RETURNS TO THE STADIUMS

After a break in live-audience football games caused by the epidemic, racist slogans and banners have returned to stadiums. The ‘NEVER AGAIN’ Association noted a surge in activity of those who use football to manifest their endorsement of Janusz Walus, a Polish-born far-right activist serving a life sentence for a racist murder in the Republic of South Africa.

During a top flight match between teams Lechia Gdansk and Legia Warszawa (15 July), hooligans from Gdansk again displayed a banner with Walus’s name and picture and the slogan ‘Nothing will break you, you’re not alone’ and faced no consequences. No disciplinary action was taken by the Polish football authorities despite this being yet another display of racist propaganda in the Lechia Gdansk stadium. The city authorities, who financially support Lechia and rent out the stadium in question, have also failed to react.

In 1993, Walus murdered Chris Hani, a Black politician who fought to end the apartheid in South Africa. The assassin was a member of racist organizations. He was sentenced to the death penalty, subsequently changed to a life sentence (capital punishment was abolished in South Africa in 1995). The murder, plotted by the far-right, was intended to start a civil war. The list of future potential victims of Walus included Nelson Mandela.

– ‘It is astounding that football hooligans can display support for a racist murderer at Polish stadiums unpunished. Slogans and flags bearing praise for Walus have been appearing on the stands for a couple of years now’ – comment representatives of the ‘NEVER AGAIN’ Association. – ‘After a short summer break matches will recommence on 22 August. Let’s hope things will change’.

NEVER AGAIN’ activists note that, in contrast to many sports clubs worldwide, Polish clubs have not supported the international anti-racist campaign Black Lives Matter. An exception was a fourth division club Polonia Sroda Wielkopolska – its players knelt on the pitch and thus honored the memory of George Floyd, a Black American killed by a police officer. Under a short note published on 5 June on Polonia’s Twitter profile, which included a picture of the footballers and an invitation to other clubs to join the campaign, almost all the comments were negative and vulgar, including: ‘whack yourselves in the head’, ‘I see you bambers [Poles who descended from Germans, now living in the Poznan area – translator’s note] are f.cked up’, ‘please untag Legia and don’t involve it in this pathology’, ‘don’t even try to include Lech Poznan in this sick campaign’, ‘go kiss n.gro’s shoes’, ‘you’re f.cked up. I hope that n.gros destroy your asses’, ‘F.ck, my city made such an embarrassment of itself’, ‘Shame for all of Sroda Wielkopolska and its inhabitants’.

NEVER AGAIN’ has led the ‘Let’s kick racism out of the stadiums’ campaign since the mid-1990s. Its originator was the late Marcin Kornak (1968-2014), the president of the Association for many years. The campaign aims to fight racism and discrimination in football. An important part of the campaign is monitoring racist incidents and informing the public about them.

In recent years and months, the ‘NEVER AGAIN’ Association noted many banners and flags flown during matches, displaying praise for Janusz Walus. These were exhibited by hooligans from many clubs including Rakow Czestochowa, Chelmianka Chelm, Pogon Szczecin and Legia Warszawa, among others. A real scandal occured on 21 March 2019 during a UEFA European Championship qualification game in Vienna between the Austrian and Polish national teams. Polish hooligans associated with Wisla Plock displayed a banner calling for ‘Freedom for Janusz Walus’ with a photo of the murderer. The match was played on the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, proclaimed by the United Nations to commemorate victims of the racist apartheid system.

In Poland, sympathizers of extreme nationalism publicly support Walus also away from the context of sports, for example at street demonstrations. On 1 March 2020 in Bydgoszcz, a march to honor the memory of the so called ‘Cursed Soldiers’ (a group of anti-communist guerrillas which operated in Poland after 1945) was held and its participants carried banners saying: ‘Janusz Walus. The last of the Cursed Soldiers’ and ‘Death to the enemies of the homeland’ (a slogan calling for ideologically-motivated violence). The march was headed by the city council member Jerzy Mickus, a member of the Zawisza Football Association’s board (a local football club).

Another march took place on 18 July 2020 in Katowice, where participants, including members of the National Radical Camp (ONR), shouted out ‘Janusz Walus is our role model’, as well as ‘Death to the enemies of the homeland’ and ‘We will abolish democracy’. They also displayed banners with slogans: ‘It is ok to stay white’ and ‘National Cleansing Front’ along with the Celtic cross – a racist symbol. The demonstrators carried a flag with a Nazi symbol called the Black Sun.

The popularity of Walus is also expressed in gadgets sold on the internet. For example, on the Polish online sales platform OLX one can purchase fan stickers with the name of the murderer and slogans commending his actions. OLX belongs to a South African media and technological internet group, Naspers. For many years, the company had actively supported propaganda upholding the apartheid. However, sales of items praising Walus are being removed from another major online sales platform, Allegro (previously also owned by Naspers), thanks to the intervention of the ‘NEVER AGAIN’ Association.

On 16 March 2020, the Minister of Justice of South Africa, Ronald Lamola, upheld the decision of his predecessor and denied Walus parole. Walus never expressed full remorse for his crime.

Polish members of parliament, tied to extremist nationalist circles, have campaigned for Walus’s release. In May 2016, MP Robert Winnicki (former leader of the far-right group All-Polish Youth and currently member of the Confederation party) filed a letter to the Minister of Foreign Affairs in which he demanded the Polish government take ‘appropriate steps to negotiate the immediate release of Janusz Walus’ and arrange his return to Poland. Similar requests calling for government intervention were submitted by other right-wing MPs, Tomasz Rzymkowski, Bartosz Jozwiak and Sylwester Chruszcz.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent organization established in Warsaw in 1996. It has campaigned against racism, antisemitism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

Additional information:

www.neveragainassociation.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ