‘MUSIC AGAINST RACISM’ CONCERT IN BERLIN

The legendary punk rock band The Analogs will play a concert in Berlin on 24 November as part of the ‘Music Against Racism’ campaign run by the ‘NEVER AGAIN’ Association. The event will take place at Reset – Live Club in the Kreuzberg district, a neighbourhood-symbol of the city’s ethnic, artistic, and social diversity. This district is also associated with the independent music scene, attracting people from all over the world.

The Analogs band was founded in 1995 in Szczecin, Poland. In the socially-engaged lyrics written by Pawel ‘Pigula’ Czekala, co-founder of the band, one of the most important issues is opposition to fascism. In one of the interviews, the musician emphasised, ‘Fascism and racism began to be tolerated by the political establishment. You don’t have to be very inquisitive to find this type of content on social media or in politicians’ statements. When politicians have nothing to offer to people, they start setting them upon one another, and this type of ideology is perfect for this.’

The message ‘Music Against Racism’ of the ‘NEVER AGAIN’ Association will resound in the following months during The Analogs’ concerts in 13 Polish cities: in Kolobrzeg (8/12), Gdynia (9/12), Czestochowa (2/02), Zabrze (3/02), Kielce (9/02), Opole (10/02), Slupsk (16/02), Malbork (17/02), Olsztyn (23/02), Suwalki (24/02), Trzciel (8/03), Rzeszow (9/03), and Zagan (23/03).

The Analogs have been collaborating with the ‘NEVER AGAIN’ Association for many years. In 2002, the song ‘Futbol’ was released on the compilation album ‘Let’s Kick Racism Out of the Stadiums,’ as part of the ‘Music Against Racism’ campaign run by the ‘NEVER AGAIN’ Association.

The ‘Music Against Racism’ campaign was initiated in 1996 by the founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association Marcin Kornak (1968-2014). Performers representing different musical styles joined it to express their protest against nationalism and prejudice. A continuation of the ‘Music Against Racism’ campaign is the ‘Music Against War’ campaign which was initiated in February this year (2023), on the first anniversary of Putin’s invasion. By participating in this campaign, the musicians express solidarity with Ukrainian refugees and support for Ukraine.

The ‘NEVER AGAIN’ Association invites musicians, record labels and promoters who are interested in releasing music tracks or videos as well as organising concerts with the promotional support of ‘Music Against Racism’ / ‘Music Against War’ to get in touch via email: info@neveragainassociation.org .

In 2021, the ‘NEVER AGAIN’ Association released the historic album ‘One Race – Human Race. Music Against Racism: Part 2’ (previously released in 1998 on CD and cassette), for the first time on vinyl. It features diverse Polish bands as well as internationally renowned anti-racist acts: Chumbawamba and Zion Train. The ‘One Race – Human Race’ record is also available in full on YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=C5m2-fFk2zk .

‘NEVER AGAIN’ is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996, which has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, and for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

Additional information:

www.neveragainassociation.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.linkedin.com/company/never-again-association

‘STRZELAŁBYM’. RAPORT O MOWIE NIENAWIŚCI W KAMPANII WYBORCZEJ

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało RAPORT pt. ‘«Strzelałbym». O mowie nienawiści w kampanii wyborczej’. Udokumentowano w nim przykłady rasistowskich i ksenofobicznych wypowiedzi na temat mniejszości, rozpowszechnianych dla celów politycznej propagandy.

W raporcie odnotowane zostały przejawy mowy nienawiści, którą w czasie kampanii wyborczej, tj. od lipca do października, posługiwali się politycy, działacze społeczni, pracownicy mediów, a także zwolennicy poszczególnych partii. Publikacja gromadzi przykłady wpisów na platformach społecznościowych, materiałów video i grafik, wywiadów oraz przemówień wiecowych zawierających treści obraźliwe wobec Ukraińców, Żydów, osób LGBT czy osób z niepełnosprawnością.

 – ‘Jeszcze nigdy w kampanii wyborczej nie wykorzystywano tak planowo i na taką skalę – nienawiści wobec innych ludzi. Upiorne miejsce w przekazie politycznym zajęli migranci z krajów afrykańskich i azjatyckich, których utożsamiano z zagrożeniami takimi jak terroryzm, przestępczość seksualna czy złodziejstwo’ – powiedziała Anna Tatar ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. I dodała: – ‘Smutne jest to, że tego rodzaju treści powielali przedstawiciele wszystkich partii’.

– ‘Szczególną rolę w rozpowszechnianiu fałszywego i krzywdzącego wizerunku migrantów odegrały materiały video udostępniane w mediach społecznościowych. Krótkie filmy, bez żadnej informacji o tym, kiedy zostały nagrane, opatrzone rasistowskim komentarzem, to jedna z najczęstszych form politycznej manipulacji’ – powiedział Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. – ‘Takie treści generowały następnie nienawistne komentarze kolejnych użytkowników’ – podkreślił.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ uczestniczy w międzynarodowym projekcie SafeNet (Monitoring and Reporting for Safer Online Environments), w ramach którego monitoruje i zgłasza platformom społecznościowym treści propagujące nienawiść wobec mniejszości. We wrześniu i październiku na 55 zgłoszonych treści do Facebooka, Twittera i YouTube… nie została usunięta żadna z nich. Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jako Trusted Flagger (tzw. zaufany zgłaszający) ponownie wysłało zgłoszenia do każdej z tych platform, zawierające szczegółowe informacje na temat wpisów propagujących nienawiść. W rezultacie usunięte zostały… 4 takie treści.

Wybrane przykłady wypowiedzi udokumentowanych w raporcie ‘«Strzelałbym». O mowie nienawiści w kampanii wyborczej’:

– 2 lipca Roman Giertych, były lider Młodzieży Wszechpolskiej, były wicepremier, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu nr 33 (woj. świętokrzyskie), udostępnił na Twitterze video, które przedstawiało grupę mężczyzn uciekających przed policją, i dodał komentarz: ‘Za dwadzieścia lat przez wpuszczenie do Polski setek tysięcy imigracji z krajów muzułmańskich możemy być świadkami takich scen na ulicach Warszawy’.

– 8 lipca Dariusz Matecki (kandydat na posła z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu szczecińskim, przewodniczący Suwerennej Polski na Pomorzu Zachodnim i szef Ośrodka Monitorowania Antypolonizmu) opublikował na Twitterze komentarz z wyrazami uznania dla skrajnie prawicowych bojówkarzy, którzy rozbili festiwal Pride Fest w Tbilisi (Gruzja), organizowany przez społeczność LGBT.

– 20 lipca w Bydgoszczy dr Sławomir Ozdyk, kandydat do Sejmu z Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, właściciel agencji z branży ochroniarskiej w Berlinie, roztoczył podszytą ksenofobią wizję życia w krajach Europy Zachodniej: ‘Niemieckie media mainstreamowe nazywają to, co tam się dzieje, opanowywaniem całych dzielnic miast przez bandy migracyjne. Powtórzę: przez bandy arabsko-czeczeńskie dokładnie’.

– 20 lipca poseł Janusz Korwin-Mikke, kandydat Konfederacji w wyborach do Sejmu (okręg 20, podwarszawski), zamieścił na Twitterze wpis o charakterze homofobicznym. Oświadczył: ‘Wartością europejską jest. np. potępianie homoseksualizmu’.

– 26 lipca na kanale wRealu24 (emisja na platformie BanBye) dr. hab. Andrzej Zapałowski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego i kandydat Konfederacji w wyborach parlamentarnych w okręgu nr 22 (Krosno; jedynka na liście), wygłosił fałszywe stwierdzenie, że ‘kosztem polskiego podatnika utrzymuje się grubo ponad milion obywateli Ukrainy w Polsce’.

– 5 sierpnia w Zielonej Górze pojawił się ogromny baner wyborczy posła Łukasza Mejzy (niezrzeszony, był związany z ruchem Kukiz’15), który zawierał treści ksenofobiczne. Na plakacie tym widniały slogany: ‘Przyjmowanie migrantów – gwałty i terror’, ‘Polska bez migrantów – bezpieczna Polska’.

– 17 sierpnia w Sejmie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w pełen manipulacji sposób powiązał obecność migrantów w krajach Europy Zachodniej z przestępczością seksualną wobec kobiet: ‘Bo polskie kobiety są bezpieczne w Polsce, bo nie ma nielegalnych imigrantów. […] A wy nie zwracacie uwagi na zagrożenie i chcecie, żeby były gwałcone, jak we Francji, w Belgii’.

– 6 września Jacek Ćwięka, kandydat Konfederacji na senatora w okręgu nr 55 (Rzeszów), napisał na Twitterze, że zbrodnie wojenne w Buczy i Irpieniu ‘to była jednak mistyfikacja’. Wystąpił również w obronie prezydenta Rosji: ‘Dziś wszystkim podżegaczom palą się styki, bo brak dowodów by nazwać Putina zbrodniarzem wojennym’.

– 7 września Adam Gbiorczyk, działacz Konfederacji i kandydat na senatora z ramienia tego ugrupowania w okręgu 94 (Leszno, Rawicz, Gostyń, Kościan), opublikował na Twitterze komentarz, w którym podawał w wątpliwość masową zagładę w obozach hitlerowskich. Napisał: ‘Samo istnienie obozów nie jest dowodem na śmierć milionów, a jest dowodem na istnienie obozów’.

– 17 września dr hab. Krystyna Pawłowicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego i była posłanka z listy Prawa i Sprawiedliwości, opublikowała na Twitterze wpis, w którym pojawiło się określenie dehumanizujące uchodźców i migrantów (nazwała ich ‘dziczą’).

***

W marcu 2023 roku Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz aktów dyskryminacji z lat 2020-2023. Na ponad 300 stronach opisane zostały przypadki napaści fizycznych na osoby wyróżniające się kolorem skóry, językiem czy wyznaniem, a także przejawy agresji słownej w miejscach publicznych.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która od wielu lat prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ z założenia nigdy nie ubiegało się ani nie zamierza się ubiegać o dofinansowanie z funduszy państwowych.

‘«Strzelałbym». O mowie nienawiści w kampanii wyborczej’ (pełna wersja raportu – plik PDF).

Materiał video zawierający fragmenty audycji odnotowanych w raporcie Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’:

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

www.linkedin.com/company/never-again-association

‘SHOOT THEM’. REPORT ON HATE SPEECH IN THE ELECTION CAMPAIGN IN POLAND

The ‘NEVER AGAIN’ Association has published a report entitled ‘«Shoot them.» Hate speech in the election campaign in Poland.’ It documents examples of racist and xenophobic statements about minorities, disseminated for political propaganda purposes.

The report records manifestations of hate speech used by politicians, activists, media, and supporters of particular parties during the election campaign, i.e. from July to October. The publication collects examples of entries on social media platforms, video materials and images, interviews and speeches at rallies, taking aim at Ukrainians, Jews, LGBT people, and people with disabilities, as well as migrants and refugees.

– ‘Never before has hatred towards other people been used so systematically and on such a scale in an election campaign. A ghoulish place in the political messaging was taken by migrants from African and Asian countries who were identified with threats such as terrorism, sexual crime, and theft,’ said Anna Tatar from the ‘NEVER AGAIN’ Association. She added, ‘It is sad that this type of content was repeated by representatives of all parties.’

– ‘Video materials shared on social media played a particular role in spreading false and harmful image of migrants. Short videos, without any information about when they were recorded, with racist comments, are one of the most common forms of political manipulation,’ said Rafal Pankowski from the ‘NEVER AGAIN’ Association. ‘Such content subsequently generated hateful comments from more and more users,’ he emphasised.

The ‘NEVER AGAIN’ Association participates in the international project SafeNet (Monitoring and Reporting for Safer Online Environments), in which it monitors and reports content propagating hatred towards minorities to social media platforms. In September and October, out of 55 items reported to Facebook, Twitter and YouTube… none of them were removed. The ‘NEVER AGAIN’ Association, as a Trusted Flagger, sent reports again to each of these platforms, containing detailed information about posts promoting hate. As a result,… 4 such items were removed.

Selected examples of statements documented in the report ‘«Shoot them.» Hate speech in the election campaign in Poland’:

– On 2 July Roman Giertych, former leader of far-right Mlodziez Wszechpolska (All-Polish Youth) and Koalicja Obywatelska (Civic Coalition) candidate in the parliamentary elections, shared a video on Twitter that showed a group of men chased by the police and added his own comment, ‘Twenty years from now, due to having allowed hundreds of thousands of immigrants from Muslim countries into Poland, we may witness such scenes on the streets of Warsaw.’

On 8 July, Dariusz Matecki, Prawo i Sprawiedliwosc (PiS; Law and Justice) candidate for the Sejm (lower chamber of Polish Parliament) in the Szczecin constituency, published a comment on Twitter expressing his appreciation for the far-right militants who on 8 July invaded the Pride Fest festival in Tbilisi (Georgia) organised by the LGBT community.

– On 20 July in Bydgoszcz Dr. Slawomir Ozdyk, far-right Konfederacja (Confederation party) candidate in the Sejm elections (lower chamber of the Polish Parliament), presented a xenophobic, even grotesque vision of life in Western European countries. He said, ‘The German mainstream media describe what is happening there by saying that entire city districts have been taken over by migrant gangs. Let me repeat, by Arab-Chechen gangs.’

– On 20 July, Janusz Korwin-Mikke, far-right Konfederacja (Confederation party) MP and its candidate in the Sejm elections in Warsaw suburbs, posted a homophobic entry on Twitter. He declared, ‘Condemning homosexuality is one of the European values.’

– On 26 July, the far right wRealu24 channel on the BanBye platform broadcast a conversation with Dr. Andrzej Zapalowski, Professor at University of Rzeszow and Konfederacja (Confederation party) candidate in the parliamentary elections, made a false statement that ‘well over a million Ukrainian citizens live in Poland at the expense of the Polish taxpayer.’

– On 5 August in Zielona Gora, a huge election banner of MP Lukasz Mejza (unaffiliated, previously associated with the Kukiz’15 movement) appeared, containing xenophobic content. The poster displayed the slogans: ‘Accepting migrants – rape and terror,’ ‘Poland without migrants – safe Poland.’

– On 17 August, during the parliamentary debate, the Minister of Education and Science Przemyslaw Czarnek linked the presence of migrants in Western European countries with sexual crimes against women, ‘Polish women are safe in Poland, because there are no illegal immigrants. […] And you don’t pay attention to the threat and want them to be raped, like in France or Belgium.’

­- On 6 September, Jacek Cwieka, Konfederacja (Confederation party) candidate for the Senate, posted on Twitter that war crimes in Bucha and Irpin [two neighbouring towns in Ukraine where Russian troops have committed mass atrocities against the civilian population] ‘were, after all, a hoax.’ He also spoke in defense of the Russian president, ‘Today, all the inciters are going insane, because there is no evidence to call Putin a war criminal.’

On 7 September, Adam Gbiorczyk, far-right Konfederacja (Confederation party) candidate for the Senate, published a comment on Twitter in which he questioned the mass extermination in the Nazi camps. He wrote, ‘The mere existence of the camps is not evidence of the death of millions, it is only evidence of the existence of the camps.’ 

– On 17 September, Dr. Krystyna Pawlowicz, Judge of the Constitutional Tribunal and former Prawo i Sprawiedliwosc (Law and Justice) MP, posted a comment on Twitter containing a term that dehumanises refugees and migrants (she called them ‘savages’).

***

In March 2023, the ‘NEVER AGAIN’ Association published the ‘Brown Book’ – documentation of racist, xenophobic and homophobic crimes and acts of discrimination in Poland in the years 2020-2023. Over 300 pages describe cases of physical assaults on the basis of skin colour, language, or religion, as well as acts of verbal aggression. In addition, the report documents street demonstrations with slogans inciting hatred, acts of discrimination against minorities, and fascist banners displayed at football stadiums. Examples of hostility towards refugees from Ukraine can also be found therein.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It has campaigned against antisemitism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally. It has actively participated in international civil society networks, including the Global Alliance Against Digital Hate and Extremism (GAADHE) and the International Network Against Cyber Hate (INACH). It takes part in international projects to counter hate speech, Get The Trolls Out and SafeNet.

‘«Shoot them.» Hate speech in the election campaign in Poland’ (full version of the report – PDF).

Additional information:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.linkedin.com/company/never-again-association

SERIA KONCERTÓW THE ANALOGS POD HASŁEM ‘MUZYKA PRZECIWKO RASIZMOWI’

Zespół The Analogs w nadchodzących miesiącach zagra 19 koncertów pod patronatem kampanii społecznej ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. Ta legendarna punkrockowa formacja wspiera przekaz antyfaszystowski.

Przesłanie ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ wybrzmi między innymi podczas jesiennych koncertów The Analogs: w Gdańsku (15 września), Szczytnie (16 września), Gorzowie (22 września), Poznaniu (23 września), Kwidzynie (29 września), Legionowie (30 września), Żaganiu (6 października) i Łomży (20 października). Z kolei 24 listopada kapela zagra w Berlinie w popularnej wielokulturowej dzielnicy Kreuzberg.

The Analogs został założony w 1995 roku w Szczecinie. W zaangażowanych społecznie tekstach autorstwa Pawła ‘Piguły’ Czekały, współzałożyciela kapeli, jedną z najważniejszych spraw jest sprzeciw wobec faszyzmu. W jednym z wywiadów muzyk podkreślał: – ‘Faszyzm i rasizm zaczęły być tolerowane na politycznych salonach. Nie trzeba być mocno dociekliwym, aby na portalach społecznościowych lub w wypowiedziach polityków znaleźć tego rodzaju treści. Politycy, kiedy nie mają ludziom nic do zaoferowania, zaczynają ich na siebie szczuć, a tego rodzaju ideologia nadaje się do tego doskonale’.

Zespół The Analogs od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem ‘NIGDY WIĘCEJ’. W 2002 roku piosenka ‘Futbol’ ukazała się na składance ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ wydanej w ramach kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ prowadzonej przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Kampanię ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ zainicjował w 1996 roku twórca Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ Marcin Kornak (ur. 1968 – zm. 2014). Przyłączyli się do niej wykonawcy reprezentujący różne style muzyczne, by wspólnie zaprotestować przeciwko nacjonalizmowi i uprzedzeniom. Kontynuację kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ stanowi akcja ‘Muzyka Przeciwko Wojnie’, która została zainicjowana w lutym tego roku w pierwszą rocznicę putinowskiej napaści. Poprzez udział w tej akcji muzycy wyrażają solidarność z ukraińskimi uchodźcami i wyrażają poparcie dla Ukrainy.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zaprasza do współpracy muzyków, wydawców i organizatorów koncertów, którzy chcieliby wydać album, opublikować videoclip albo zorganizować koncert pod patronatem kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ / ‘Muzyka Przeciwko Wojnie’. Kontakt mailowy: redakcja@nigdywiecej.org .

Kultowa płyta ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ w 20. rocznicę wydania została opublikowana w całości na portalu YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=h-PA6SjB2EA

Z kolei w 2021 po raz pierwszy na płycie winylowej ukazał się wydany 23 lata wcześniej historyczny album ‘Jedna Rasa – Ludzka Rasa. Muzyka Przeciwko Rasizmowi, część 2’. Płyta jest też w całości dostępna na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=C5m2-fFk2zk

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎ Od wielu lat współpracuje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy w ramach akcji edukacyjnych prowadzonych w trakcie festiwalu Przystanek Woodstock.

Koncerty The Analogs pod patronatem ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ (lista obejmuje koncerty od września 2023 do marca 2024, nie jest jeszcze zamknięta): w Gdańsku (15 września), Szczytnie (16 września), Gorzowie (22 września), Poznaniu (23 września), Kwidzynie (29 września), Legionowie (30 września), Żaganiu (6 października), Łomży (20 października), Pile (27 października), Krakowie (10 listopada), Przemyślu (11 listopada), Berlinie (24 listopada), Częstochowie (2 lutego), Kielcach (9 lutego), Słupsku (16 lutego), Malborku (17 lutego), Olsztynie (23 lutego), Suwałkach (24 lutego) i Trzcielu (8 marca).

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ
www.linkedin.com/company/never-again-association
http://www.analogs.pl/historia

ATAKI NA IGĘ ŚWIĄTEK ZA WSTĄŻKĘ W BARWACH UKRAINY

Iga Świątek od początku wybuchu wojny wspiera Ukrainę. Także podczas turnieju Rolanda Garrosa nosiła na czapce wstążkę w barwach ukraińskiej flagi. Ten gest solidarności został potępiony przez zwolenników skrajnej prawicy, którzy zamieścili w sieci nienawistne komentarze na temat tenisistki.

Na jednej z niedawnych konferencji prasowych Iga Świątek zapewniła: – ‘Dla mnie oczywiste jest wspieranie Ukrainy. Będę to robić, dopóki wojna się nie skończy’ (14 maja). Z kolei po finałowej wygranej w zeszłorocznym turnieju Rolanda Garrosa Świątek zwróciła się do kibiców ze słowami: – ‘Chcę powiedzieć coś do Ukraińców. Bądźcie silni! Wojna wciąż trwa. […] Staram się wspierać Ukrainę’. 

Wśród wielu życzliwych komentarzy na ten temat społecznego zaangażowania Igi Świątek – w internecie pojawiły się również liczne wypowiedzi atakujące tenisistkę. Ich autorzy kwestionowali jej tożsamość narodową i oskarżali o działania na szkodę Polski: ‘My też zapamiętamy, że nie nosisz biało-czerwonych barw, tylko żółto-niebieskie banderowskich śmieci’, ‘Wstydzisz się polskich barw?’, ‘mam cię w dupie antypolska łajzo’, ‘Ty jesteś Polska czy Ukrainka – k…wa zdecyduj się !!!’ i ‘Zdejmij wreszcie tę kreteńską ukroflagę z dekla!’.

Przedstawiciele skrajnej prawicy pogardliwie wypowiadali się na temat Igi Świątek, zarzucając jej wręcz zdradę z powodu wsparcia udzielanego Ukrainie. Na przykład Marcin Rola w audycji na kanale wRealu24 wygłosił taką oto tyradę o tenisistce (dzień po jej zwycięstwie w finale Rolanda Garrosa): ‘Głupiutka jeszcze dziewczyneczka. […] Pani jest Polką czy pani jest Ukrainką? Jakie pani barwy przyjmuje? […] Ileż można robić ze swojego kraju bantustan? Ileż można ciągle tak się upadlać? […] Do jasnej cholery, reprezentuje pani Polskę albo niech się pani zdecyduje, kogo pani reprezentuje: czy Polskę, czy Ukrainę? Może pani chce tam [wyjechać]?’.

Marcin Rola to twórca skrajnie prawicowego kanału wRealu24 (telewizja internetowa), znanego z propagowania nienawiści i uprzedzeń wobec Żydów, Ukraińców, osób LGBT i innych mniejszości. Rola był rzecznikiem prasowym ruchu Kukiz’15, w 2015 roku z ramienia tego ugrupowania kandydował bez powodzenia do Sejmu. W sierpniu 2022 dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem ‘NIGDY WIĘCEJ’ platforma YouTube usunęła kanał wRealu24. Od kilku miesięcy audycje emitowane są na platformie BanBye założonej przez Rolę.

– ‘Skrajna prawica od początku wojny rozsiewa teorie spiskowe i za wszelką cenę dąży do tego, by osłabić w społeczeństwie chęć budowania dobrych, sąsiedzkich relacji z Ukraińcami’ – powiedziała dr Anna Tatar ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. Dodała: – ‘Nie ma tu żadnych hamulców. Nawet tenisistka, która z takimi sukcesami reprezentuje Polskę, jest atakowana przez tę w istocie proputinowską propagandę’. 

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle ksenofobicznym i antysemickim. Prowadzi też kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ oraz uczestniczy w akcjach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie.

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

www.linkedin.com/company/never-again-association

CHAMPIONS LEAGUE REFEREE IN A ROW OVER FAR-RIGHT LINKS

The ‘NEVER AGAIN’ Association has called upon the Champions League final referee, Szymon Marciniak, to distance himself from far-right activities.

Marciniak has reportedly promoted and participated in a recent even organized by a Polish far-right leader Slawomir Mentzen, known for his five points slogan: ‘We stand against Jews, gays, abortion, taxation and the European Union’. 

Szymon Marciniak is currently the world’s highest profile football referee. In December 2022, he was tasked by FIFA with refereering the World Cup final. On 10 June 2023, he is going to referee the UEFA Champions League final between Manchester City and Inter, which will take place at Istanbul’s Ataturk Olympic Stadium.

According to reports, Marciniak participated in an event organized by Slawomir Mentzen in Katowice on 29 May. The gathering, under the title ‘Everest’, was billed as a networking event complete with a beer drinking session, but it clearly served the purpose of promoting Mentzen’s political agenda ahead of this year’s parliamentary election in Poland. The event’s poster, distributed through social media, featured Mentzen himself drinking beer from a cup. Another poster featured Marciniak wearing a FIFA referee kit. A post by Mentzen announcing Marciniak’s presence at the ‘Everest’ event was shared on Marciniak’s Facebook fanpage. Marciniak was presented as a speaker on the event’s website alongside Mentzen and Mentzen subsequently praised Marciniak as a ‘genius speaker’.

Slawomir Mentzen is the leader of the far-right Konfederacja (Confederation) party, formed in 2019. According to the party’s co-founder Janusz Korwin-Mikke, its name was inspired by the Confederacy of the South which defended slavery during the American Civil War. The party has been known for its extreme positions against ethnic minorities, migrants and refugees, LGBT and women’s rights.

Mentzen achieved notoriety thanks to publicly presenting his radical ‘five points’ programme in 2019. In 2021 he made international headlines as the producer of a beer named ‘White IPA Matters’, which mocked the Black Lives Matter movement. In 2022, he succeeded Korwin-Mikke in the leadership position.

According to opinion polls, Mentzen’s party has the support of around 10 percent of the Polish voters, but its popularity is much higher among young men who form the bulk of its base. This is especially true among the football fan milieu. According to a research conducted by the Sport Analytics agency in the autumn of 2019, the party was supported by 47 percent of the football fans in Poland.

– ‘We are shocked and appalled by Marciniak’s public association with Mentzen and his brand of toxic far-right politics. It is incompatible with the basic values of fair play such as equality and respect. We call upon the referee to acknowledge his mistake. If he does not do it, we believe UEFA and FIFA should draw consequences’ – said Rafal Pankowski, a co-founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization established in Warsaw in 1996. In 2012, it implemented the ‘Respect Diversity – Football Unites’ social responsibility programme accompanying the UEFA European Football Championship in Poland and Ukraine. It is a founding member of the Fare network.

Additional information:

www.neveragainassociation.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.linkedin.com/company/never-again-association

NEW ‘BROWN BOOK’ DOCUMENTS PREJUDICE AND HATE IN STADIUMS

On the occasion of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, the ‘NEVER AGAIN’ Association published the ‘Brown Book’ – documentation of racist, xenophobic and homophobic crimes and acts of discrimination in Poland in the years 2020-2023. It also covers discriminatory behaviour at stadiums and racist incidents involving football hooligans.

The long-time author of the ‘Brown Book’ was the late Marcin Kornak (1968-2014), founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association, social justice activist and poet. He was the mind behind social campaigns promoting respect and diversity, among them he initiated ‘Let’s Kick Racism out of the Stadiums’ in 1996: the first football campaign against racism and antisemitism in Central and Eastern Europe. 20 March marked the ninth anniversary of his death.

The United Nations General Assembly established 21 March as the International Day for the Elimination of Racial Discrimination in 1966 to commemorate the Sharpeville massacre in South Africa. On this day in 1960, police opened fire on Black people protesting against apartheid. Sixty-nine protesters were killed and one hundred and eighty were injured. The tragic anniversary is commemorated all over the world to express opposition to racism, discrimination, and xenophobia.

The latest edition of the ‘Brown Book’ describes examples of racist flags appearing at stadiums, cases of abuse against Black football players, or antisemitic chants. The hooligans were displaying banners containing Nazi symbols such as the Totenkopf (the sign of a skull used by concentration camp guards), the slogan ‘Blood and honour’ (the motto of the Hitlerjugend), or the Celtic cross (a symbol of white supremacy). They were also manifesting their hostility to refugees from Ukraine by displaying flags with the slogan ‘Stop Ukrainisation’.

– ‘Discriminatory behaviour at Polish stadiums remains virtually unpunished. The football authorities rarely react, and even if any fines are imposed on the clubs, they are usually at a minimum level’, co-author of the report Dr. Anna Tatar said. – ‘The reality of this problem being ignored can be seen, for example, when Motor Lublin hooligans display a banner with the SS motto «Loyalty is our honour». It has been present at the stadium for years, and the club, the city of Lublin as the sponsor, and the Polish Football Association, they all have allowed it to happen’, she added.

The ‘Brown Book’ also documents street demonstrations involving football hooligans where slogans inciting hatred were present. – ‘Shoulder to shoulder with the far right, they participated in anti-refugee protests and attacks on LGBT people. The hooligans also attacked women’s protests against near-total ban on abortion in Poland, and supported the marches of COVID-19 deniers’, representatives of the ‘NEVER AGAIN’ Association emphasised.

Selected examples of events documented in the ‘Brown Book 2020-2023’:

GDANSK. On 4 March 2020, during a football match between Lechia Gdansk and Legia Warszawa, local hooligans displayed a flag in support of Janusz Walus, who was serving a life sentence in South Africa for the murder in 1993 of anti-apartheid activist Chris Hani.

BIALYSTOK. On 28 June 2020, after the match between Jagiellonia Bialystok and Lechia Gdansk, a few local hooligans shouted racist slurs at Jagiellonia’s captain, Taras Romanczuk (a Polish citizen who was born in Ukraine). Men yelled, ‘You’re not Polish!’ and ‘Go back to Ukraine!’

ILAWA. On 12 August 2020, in front of Ilawa Town Hall, a group of men, including Jeziorak Ilawa football hooligans, disrupted a protest against homophobic violence. The aggressors shouted insults at the protesters and threw a banger at them.

NOWY DWOR MAZOWIECKI. On 5 June 2021, during the football match Swit Nowy Dwor Mazowiecki – Polonia Warszawa, local hooligans insulted a black Polonia player, Junior Radzinski. They made monkey chants. The referee failed to react.

LUBLIN. On 8 August 2021, during the football match Motor Lublin – Ruch Chorzow, local hooligans displayed a banner with a slogan used by the SS during World War II: ‘Our honour is loyalty’ (originaly in German: ‘Meine Ehre heißt Treue’).

WARSZAWA. On 30 September 2021, before the Europa League match Legia Warszawa – Lecester City, fans from Warsaw displayed a huge banner which mocked the gesture of taking a knee by English players in support of Black Lives Matter. The banner included the words: ‘Kneel before his majesty’.

SOSNOWIEC. On 4 March 2022, during the football match between Zaglebie Sosnowiec and GKS Katowice, the local hooligans chanted an anti-Roma slogan inciting violence against the opponents. They chanted: ‘Kill the Gypsy!’.

KIELCE. On 16 July 2022, during the football match between Korona Kielce and Legia Warszawa, local hooligan supporters displayed a racist flag bearing an inscription ‘BHBD’ (an acronym standing for words ‘White honour, white pride’ from the lyrics of a song by a  neo-Nazi rock band Konkwista 88: ‘It was a fight to the end for white honour and blood / For white pride, for the Celtic cross’).

TYCHY. On 13 August 2022, during the football match between GKS Tychy and Wisla Krakow, visiting supporters chanted antisemitic slurs at the club from Tychy: ‘F*ck the Jews, mother f*ckers!’

WROCLAW. On 26 February 2023, two days after the anniversary of Russia’s aggression against Ukraine, during the football match between Slask Wroclaw and Lech Poznan hooligans of the local club hung up a banner on the fencing around the playing field which displayed a crossed out Ukrainian coat-of-arms. On 1 March, the Ekstraklasa (top division) disciplinary body imposed a fine of 15,000 PLN (3,000 Euro) on Slask.

The ‘NEVER AGAIN’ Association has run the campaign ‘Let’s Kick Racism out of the Stadiums’ since the mid-1990s. Its aim is to combat racism and discrimination at stadiums. One of its main components is monitoring and reporting of hate crimes and hate speech cases.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organisation founded in Warsaw in 1996. It has monitored hate crimes and hate speech as well as campaigned against antisemitism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

From 1 March 2022 to 1 March 2023, data collection for the ‘Brown Book’ was supported by the Henryk Wujec Civic Fund. Henryk Wujec (1940-2020) was an activist of the Workers’ Defence Committee (KOR) in the 1970s, political prisoner in the 1980s, member of the International Auschwitz Council and civil society mentor.

‘Brown Book 2020-2023’ (full version of the report):

https://www.nigdywiecej.org//docstation/com_docstation/172/brown_book_2020_2023.pdf

Additional information:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

https://twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

www.linkedin.com/company/never-again-association

UPRZEDZENIA I POGARDA NA STADIONACH – NOWA ‘BRUNATNA KSIĘGA’

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz aktów dyskryminacji z lat 2020-2023. Obejmuje ona również incydenty na stadionach i zajścia z udziałem pseudokibiców.

Wieloletnim autorem ‘Brunatnej Księgi’ był śp. Marcin Kornak (1968-2014), założyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, działacz społeczny, komentator życia publicznego oraz pomysłodawca kampanii społecznej ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. 20 marca przypadła dziewiąta rocznica jego śmierci.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową. Upamiętnia on masakrę w Sharpeville w Republice Południowej Afryki. Tego dnia, w 1960 roku, policja otworzyła ogień do czarnoskórej ludności protestującej przeciwko apartheidowi. Zginęło sześćdziesiąt dziewięć osób, a sto osiemdziesiąt zostało rannych. Celem obchodów tej tragicznej rocznicy jest wyrażenie sprzeciwu wobec rasizmu, dyskryminacji i ksenofobii, a także kształtowanie społecznej wrażliwości na te zjawiska.

W najnowszej edycji ‘Brunatnej Księgi’ opisane zostały przykłady rasistowskich flag na stadionach, pogardliwych okrzyków wobec ciemnoskórych piłkarzy czy antysemickich przyśpiewek. Pseudokibice eksponowali transparenty z symbolami nazistowskimi jak Totenkopf (znak trupiej czaszki, którego używali strażnicy w obozach koncentracyjnych), ze sloganem ‘Krew i honor’ (motto Hitlerjugend) czy krzyżem celtyckim (oznaczającym tzw. białą siłę). Manifestowali też swoją niechęć wobec uchodźców z Ukrainy, wywieszając flagi z hasłem ‘Stop ukrainizacji’.

– ‘Wywieszanie na stadionach flag propagujących nienawiść pozostaje właściwie bezkarne. Władze piłkarskie reagują rzadko, a jeśli na kluby są nakładane jakiekolwiek kary, to zazwyczaj symboliczne’ – powiedziała dr Anna Tatar, współautorka raportu. – ‘O ignorowaniu tego problemu świadczy na przykład eksponowanie przez kiboli Motoru Lublin transparentu, na którym widnieje motto SS: Nasz honor to wierność. Jest wywieszany na trybunach od lat i przyzwala na to klub, miasto jako sponsor i PZPN’ – dodaje.

W ‘Brunatnej Księdze’ udokumentowano również manifestacje z hasłami podżegającymi do nienawiści, w których brali udział pseudokibice. – ‘Ramię w ramię ze skrajną prawicą uczestniczyli w protestach antyukraińskich, atakowali osoby LGBT i próbowali blokować Marsze Równości. Kibice dopuszczali się też przemocy w czasie Strajku Kobiet i wspierali negacjonistów epidemii koronawirusa’ – podkreślili przedstawiciele Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Wybrane przykłady zdarzeń udokumentowanych w ‘Brunatnej Księdze 2020-2023’:

GDAŃSK. 4 marca 2020 podczas meczu pomiędzy Lechią Gdańsk a Legią Warszawa miejscowi pseudokibice wywiesili flagę z wyrazami poparcia dla Janusza Walusia, polskiego emigranta, który w Republice Południowej Afryki odsiadywał wyrok dożywotniego więzienia za rasistowskie morderstwo. W 1993 zastrzelił polityka walczącego z apartheidem, Chrisa Haniego.

BIAŁYSTOK. 28 czerwca 2020 po zakończeniu meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok a Lechią Gdańsk kilku miejscowych pseudokibiców kierowało ksenofobiczne wyzwiska pod adresem kapitana Jagiellonii, pochodzącego z Ukrainy Tarasa Romanczuka. Wykrzykiwali do niego: ‘Nie jesteś Polakiem!’ i ‘Wypier…aj na Ukrainę!’.

IŁAWA. 12 sierpnia 2020 pod Urzędem Miasta grupa mężczyzn, wśród których byli też pseudokibice Jezioraka Iława, zakłóciła pikietę zorganizowaną przeciwko przemocy wobec osób LGBT. Kilkunastu agresorów obrzuciło wulgarnymi wyzwiskami uczestników zgromadzenia, rzucili też w ich kierunku petardę hukową.

NOWY DWÓR MAZOWIECKI. 5 czerwca 2021 w trakcie spotkania Świt Nowy Dwór Mazowiecki – Polonia Warszawa miejscowi pseudokibice znieważyli ciemnoskórego piłkarza Polonii, Juniora Radzińskiego. Wydawali odgłosy naśladujące małpy. Sędzia nie zareagował na to zdarzenie.

LUBLIN. 8 sierpnia 2021 podczas spotkania pomiędzy Motorem Lublin a Ruchem Chorzów pseudokibice miejscowego klubu eksponowali transparent ze sloganem, który w trakcie II wojny światowej był dewizą SS: ‘Nasz honor to wierność’.

WARSZAWA. 30 września 2021 przed meczem Ligi Europy pomiędzy Legią Warszawa a Leicester City pseudokibice stołecznego klubu eksponowali ogromną flagę, która wyszydzała gest przyklęknięcia przez angielskich piłkarzy na znak solidarności z międzynarodową akcją Black Lives Matter. Na transparencie tym znajdował się napis: ‘Kneel before his majesty’ (‘Uklęknij przed jego wysokością’).

SOSNOWIEC. 4 marca 2022 podczas meczu pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a GKS Katowice (derby województwa śląskiego) miejscowi pseudokibice skandowali antyromski, nawołujący do przemocy slogan pod adresem przeciwnego klubu. Wykrzykiwali: ‘Ubij Cygana!’.

KIELCE. 16 lipca 2022 podczas spotkania Korona Kielce – Legia Warszawa miejscowi pseudokibice eksponowali rasistowską flagę, na której znajdował się napis ‘BHBD’, odwołujący się do słów ‘Biały honor, biała duma’. To cytat z piosenki neonazistowskiej kapeli Konkwista 88. Jej słowa brzmią: ‘To była walka na śmierć o biały honor i krew / O białą dumę, celtycki krzyż’.

TYCHY. 13 sierpnia 2022 w trakcie meczu GKS Tychy – Wisła Kraków przyjezdni ‘kibice’ skandowali obelgi na tle antysemickim. Pod adresem klubu z Tychów wykrzykiwali: ‘Jeb…ć Żydów, skurw…ów’.

WROCŁAW. 26 lutego 2023, dwa dni po rocznicy napaści Rosji na Ukrainę, w trakcie spotkania Ekstraklasy piłki nożnej Śląsk Wrocław – Lech Poznań pseudokibice miejscowego klubu wywiesili na ogrodzeniu otaczającym murawę baner, na którym znajdowało się przekreślone godło Ukrainy. 1 marca w związku z zachowaniem wrocławskich ‘kibiców’ Komisja Ligi nałożyła na Śląsk karę w wysokości 15 tysięcy złotych.

***

Kampania edukacyjna ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest prowadzona od połowy lat dziewięćdziesiątych i ma na celu przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji na stadionach. Jest skierowana do kibiców, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i dziennikarzy. Promuje pozytywny model kibicowania – przede wszystkim szacunek dla różnorodności i postawę fair play.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która od wielu lat prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji. Od 1 marca 2022 do 1 marca 2023 prowadzenie monitoringu ‘Brunatna Księga’ było wspierane przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

‘Brunatna Księga 2020-2023’ (pełna wersja raportu):

https://www.nigdywiecej.org//docstation/com_docstation/172/brunatna_ksiega_2020_2023_calosc.pdf

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

www.linkedin.com/company/never-again-association

NEW ‘BROWN BOOK’ DOCUMENTS PREJUDICE AND HATE

On the occasion of the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, the ‘NEVER AGAIN’ Association published the ‘Brown Book’ – documentation of racist, xenophobic and homophobic crimes and acts of discrimination in Poland in the years 2020-2023.

The long-time author of the ‘Brown Book’ was the late Marcin Kornak (1968-2014), founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association, social justice activist and poet. He was the mind behind social campaigns promoting respect and diversity. 20 March marks the ninth anniversary of his death.

The United Nations General Assembly established 21 March as the International Day for the Elimination of Racial Discrimination in 1966 to commemorate the Sharpeville massacre in South Africa. On this day in 1960, police opened fire on Black people protesting against apartheid. Sixty-nine protesters were killed and one hundred and eighty were injured. The tragic anniversary is commemorated all over the world to express opposition to racism, discrimination, and xenophobia.

The latest edition of the ‘Brown Book’ on more than 300 pages describes cases of physical assaults on the basis of skin colour, language, or religion, as well as acts of verbal aggression. In addition, the report documents street demonstrations with slogans inciting hatred, acts of discrimination against minorities, and fascist banners displayed at football stadiums. Examples of hostility towards refugees from Ukraine can also be found therein.

– ‘In the Brown Book we paid a lot of attention to online hate speech, including the widely disseminated anti-Ukrainian conspiracy theories, disinformation, and direct abuse against Ukrainians’, said Dr. Anna Tatar, co-author of the report.

– ‘The Brown Book documents negative social attitudes towards minority groups. In this edition of the report, we have described, among other things, attacks on people of Asian origin as well as other minorities who were accused of spreading Covid-19’, said Jacek Dziegielewski from the ‘NEVER AGAIN’ Association.

Selected examples of events documented in the ‘Brown Book 2020-2023’:

SZCZECIN. In mid-March 2020, unknown perpetrators devastated a plaque with an inscription commemorating the Jewish residents of the city who were murdered during World War II in the Belzec extermination camp. Someone painted a swastika and the SS symbol on the plaque.

LUKOW. On 19 March 2020, three pupils of a local elementary school attacked a fifty-nine-year-old Vietnamese-born resident of the town. They shouted insults, including ‘She comes from China and has coronavirus’, ‘F*ck off you slut!’, and ‘Get the f*ck out of here, you whore, you f*cking Chinese woman!’ The perpetrators hurled stones and litter at her, spat in her direction, and one of them pushed her.

GDANSK. On 20 June 2020, an unidentified assailant attacked a man of Egyptian origin. He yelled at him, ‘Get out from here, you black w*ore’ and punched him in the face. He also tried to stab him with a knife.

WARSAW. On 17 February 2021, a gay couple was attacked. The assailant shouted, ‘Stop holding hands, children are watching’ at the men and stabbed one of them in the back with a knife. The injured man was hospitalized.

POZNAN. On 14 March 2021, on a tram one of the passengers made threats and racist insults towards a Guatemalan man travelling with his wife and child.

SZCZECIN. On 12 December 2021, Konfederacja (Confederation, far-right party) organised a ‘Shooting Competition named after Kyle Rittenhouse’ (Kyle Rittenhouse shot two participants of Black Lives Matter protests in the USA in 2020). The poster announcing the competition contained an image of Rittenhouse with a machine gun and a Confederate flag, a symbol of racial discrimination.

SEDZISZOW MALOPOLSKI. On 13 January 2022, a resident of the town brutally beat a homeless man. He punched him in the face twice, and when the victim fell to the ground, he kicked him unconscious in the head, causing numerous injuries. As a result of this attack, Slawomir K. died after spending several days in hospital.

BIALYSTOK. On 15 January 2022, during the demonstration of COVID-19 deniers, its participants chanted, ‘This is Poland and not Polin!’ (the word means Poland in Hebrew; for the extreme right it has become synonymous with the alleged rule of Jews over Poland).

KATOWICE. On 9 June 2022, at a bus stop and on the bus an unidentified man attacked a teenage boy from Ukraine. He threatened him and hurled xenophobic slurs at him.

LUBLIN. On 30 August 2022, three Black students were attacked by a group of several men. The attackers shouted ‘Black c*nts’ and punched them repeatedly.

WARSAW. On 24 September 2022, the streets of Warsaw witnessed the protest march under the slogan ‘Stop Ukrainization of Poland’, organised by Konfederacja Korony Polskiej (Confederation of the Polish Crown), a far-right party headed by Member of Parliament Grzegorz Braun. The participants unfurled banners ‘This is Poland and not Ukropol!’ (a conspiracy theory claiming that Poland is being overtaken by Ukrainians) and ‘Stop replacing the ethnic structure of Poland’.

LUBLIN. On 7 January 2023, two men attacked a Ukrainian woman, her 13-year-old son and her pregnant daughter. They shouted at them, ‘Ukrainian wh*res’, ‘F*ck Ukrainians’, ‘Get the hell out of Poland’. When the boy tried to call the police, they knocked him to the ground and punched him on the head. They also pushed the pregnant woman. They were charged with publicly insulting the Ukrainian citizens, making death threats, and using violence.

POZNAN. On 7 March 2023, activists of Mlodziez Wszechpolska (All-Polish Youth, a far-right organisation) disrupted a meeting with Ukrainian writer Oksana Zabuzhko. They chanted ‘Poland is for us!’ Meetings with the writer were also disrupted by members of Mlodziez Wszechpolska on 21 November 2022 in Krakow and on 14 February 2023 in Warsaw.

GDANSK. On the night of 11/12 March 2023, two juvenile perpetrators painted a swastika on the entrance to the synagogue in Gdansk-Wrzeszcz. Three ‘K’ letters, which stand for Ku-Klux-Klan, also appeared on the façade.

In April 2022, the ‘NEVER AGAIN’ Association published a report entitled ‘Let’s Maintain Solidarity with Refugees’ about cases of discrimination and hate speech against Ukrainians, refugees, and ethnic minorities in Poland in the context of the ongoing war. In January 2023, the ‘NEVER AGAIN’ Association published a report on hate speech as well as antisemitic and anti-Ukrainian conspiracy theories propagated on the Media Narodowe (National Media) online tv channel. After the report had been published, the channel was removed by YouTube.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organisation founded in Warsaw in 1996. It has monitored hate crimes and hate speech as well as campaigned against antisemitism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

From 1 March 2022 to 1 March 2023, data collection for the ‘Brown Book’ was supported by the Henryk Wujec Civic Fund. Henryk Wujec (1940-2020) was an activist of the Workers’ Defence Committee (KOR) in the 1970s, political prisoner in the 1980s, member of the International Auschwitz Council and civil society mentor.

‘Brown Book 2020-2023’ (full version of the report):

https://www.nigdywiecej.org//docstation/com_docstation/172/brown_book_2020_2023.pdf

Additional information:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

https://twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

www.linkedin.com/company/never-again-association

DOKUMENTACJA UPRZEDZEŃ I POGARDY – NOWA ‘BRUNATNA KSIĘGA’

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz aktów dyskryminacji z lat 2020-2023.

Wieloletnim autorem ‘Brunatnej Księgi’ był śp. Marcin Kornak (1968-2014), założyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, działacz społeczny, komentator życia publicznego oraz poeta i autor tekstów utworów muzycznych ze sceny niezależnej. Był pomysłodawcą kampanii społecznych promujących szacunek i różnorodność. 20 marca przypada dziewiąta rocznica jego śmierci.

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966 roku ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Walki z Dyskryminacją Rasową. Upamiętnia on masakrę w Sharpeville w Republice Południowej Afryki. Tego dnia, w 1960 roku, policja otworzyła ogień do czarnoskórej ludności protestującej przeciwko apartheidowi. Zginęło sześćdziesiąt dziewięć osób, a sto osiemdziesiąt zostało rannych. Celem obchodów tej tragicznej rocznicy jest wyrażenie sprzeciwu wobec rasizmu, dyskryminacji i ksenofobii, a także kształtowanie społecznej wrażliwości na te zjawiska.

W najnowszej edycji ‘Brunatnej Księgi’ na ponad 300 stronach opisane zostały przypadki napaści fizycznych na osoby wyróżniające się kolorem skóry, językiem czy wyznaniem, a także przejawy agresji słownej w miejscach publicznych. Ponadto w raporcie Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ udokumentowano manifestacje z hasłami podżegającymi do nienawiści, akty dyskryminacji wobec mniejszości czy faszystowskie transparenty na stadionach. Opisano również przykłady wrogości wobec uchodźców z Ukrainy i wymierzoną w nich skrajnie prawicową propagandę.

– ‘W Brunatnej Księdze wiele uwagi poświęciliśmy mowie nienawiści w internecie. W polskim społeczeństwie spada akceptacja dla uchodźców wojennych. W znacznej mierze przyczyniają się do tego rozpowszechniane na znaczną skalę antyukraińskie teorie spiskowe, fałszywe informacje i treści wprost obelżywe wobec Ukraińców – powiedziała dr Anna Tatar, współautorka raportu.

– ‘Brunatna Księga stanowi dokumentację społecznych postaw wobec grup mniejszościowych. W tej edycji raportu opisaliśmy m.in. ataki na osoby pochodzenia azjatyckiego, ale też na inne mniejszości, które były oskarżane o roznoszenie koronawirusa, a nawet o jego celowe wytworzenie’ – powiedział Jacek Dzięgielewski ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Wybrane przykłady zdarzeń udokumentowanych w ‘Brunatnej Księdze 2020-2023’:

SZCZECIN. W połowie marca 2020 na ulicy Dworcowej ‘nieznani sprawcy’ zdewastowali tablicę upamiętniającą żydowskich mieszkańców miasta zamordowanych podczas II wojny światowej w obozie zagłady w Bełżcu. Na płycie z inskrypcją pojawiła się swastyka oraz symbol SS.

ŁUKÓW. 19 marca 2020 trzech nastolatków, uczniów jednej z miejscowych szkół podstawowych, zaatakowało pochodzącą z Wietnamu 59-letnią mieszkankę miasta. Krzyczeli do niej, że ‘jest z Chin’, ‘ma koronawirusa’ oraz ‘Spierd…, k…wo, Chinko jeb…na’, obrzucili ją też kamieniami i śmieciami, spluwali w jej stronę, a jeden z nich ją popchnął.

GDAŃSK. 20 czerwca 2020 nierozpoznany napastnik zaatakował mężczyznę pochodzącego z Egiptu. Krzyknął do niego ‘Wypier…aj, czarna k…wo’ i uderzył go w twarz. Próbował go również dźgnąć nożem.

WARSZAWA. 17 lutego 2021 napastnik zaatakował parę gejów. Krzyknął do mężczyzn: ‘Nie trzymajcie się za ręce, nie przy dzieciach!’ i zadał jednemu z nich cios nożem w plecy. Ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala.

POZNAŃ. 14 marca 2021 w tramwaju jeden z pasażerów kierował groźby i rasistowskie wyzwiska pod adresem Gwatemalczyka, który podróżował z żoną i dzieckiem.

SZCZECIN. 12 grudnia 2021 Konfederacja zorganizowała ‘zawody strzeleckie imienia Kyle’a Rittenhouse’a’ – mężczyzny, który zastrzelił dwóch uczestników antyrasistowskich protestów Black Lives Matter w 2020 roku w USA. Na plakacie zapowiadającym turniej znalazło się zdjęcie napastnika z karabinem maszynowym, a także symbolika rasistowska.

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI. 13 stycznia 2022 mieszkaniec miasta brutalnie pobił bezdomnego mężczyznę. Zadał mu dwa ciosy pięścią w twarz, a gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, kopał go do nieprzytomności w głowę, powodując liczne obrażenia. W wyniku tej napaści Sławomir K. po kilkunastu dniach pobytu w szpitalu zmarł.

BIAŁYSTOK. 15 stycznia 2022 uczestnicy manifestacji negacjonistów epidemii koronawirusa skandowali ‘Tu jest Polska, a nie Polin!’ (słowo to po hebrajsku oznacza Polskę).

KATOWICE. 9 czerwca 2022 na przystanku i w autobusie nierozpoznany mężczyzna zaatakował nastoletniego chłopca pochodzącego z Ukrainy. Groził mu i obrzucił go obelgami na tle narodowościowym.

LUBLIN. 30 sierpnia 2022 trzech czarnoskórych studentów zostało zaatakowanych z powodów rasistowskich przez grupę kilku mężczyzn, którzy przechodzili obok nich chodnikiem. Napastnicy wykrzykiwali: ‘Czarne k…wy’ i rzucili się na nich z pięściami.

WARSZAWA. 24 września 2022 ulicami stolicy przeszedł marsz ‘Stop ukrainizacji Polski’ zorganizowany przez Konfederację Korony Polskiej posła Grzegorza Brauna. Uczestnicy eksponowali transparenty: ‘Tu jest Polska, nie Ukropol!’ (wizja Polski zagarniętej przez Ukrainę) oraz ‘Stop podmianie struktury etnicznej Polski’. Wykrzykiwali też: ‘Znajdzie się kij na banderowski ryj!’.

LUBLIN. 7 stycznia 2023 dwóch mężczyzn napadło na pochodzącą z Ukrainy kobietę, jej 13-letniego syna i ciężarną córkę. Wykrzykiwali do nich: ‘Ukraińskie k…wy’, ‘Jeb…ć Ukraińców’, ‘Wynocha z Polski’. Gdy chłopiec próbował zadzwonić na policję, przewrócili go na ziemię i bili pięściami po głowie. Szarpali również kobietę w ciąży. Postawiono im zarzuty publicznego znieważenia obywateli Ukrainy, kierowania gróźb śmierci, a także stosowania przemocy.

POZNAŃ. 7 marca 2023 działacze Młodzieży Wszechpolskiej zakłócili spotkanie z ukraińską pisarką Oksaną Zabużko. Skandowali: ‘Polska to my, a nie Bandera i jego psy!’. Spotkania z pisarką członkowie Młodzieży Wszechpolskiej zakłócili też 21 listopada 2022 w Krakowie i 14 lutego 2023 w Warszawie.

GDAŃSK. W nocy z 11 na 12 marca 2023 dwóch nieletnich sprawców  namalowało swastykę przy wejściu do synagogi w Gdańsku-Wrzeszczu. Na elewacji pojawiły się również trzy litery K, oznaczające Ku-Klux-Klan. Sprawców dewastacji zatrzymano.

W kwietniu 2022 roku Stowarzyszenie opublikowało raport pt. ‘Zachowajmy solidarność z uchodźcami’ o przypadkach dyskryminacji i mowy nienawiści wobec Ukraińców, uchodźców i mniejszości narodowych w Polsce w kontekście trwającej wojny. W styczniu 2023 Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało raport poświęcony mowie nienawiści, a także antysemickim i antyukraińskim teoriom spiskowym propagowanym na kanale Media Narodowe Roberta Bąkiewicza. Po publikacji raportu kanał został usunięty przez YouTube.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która od wielu lat prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę oraz incydentów na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji. Od 1 marca 2022 do 1 marca 2023 prowadzenie monitoringu ‘Brunatna Księga’ było wspierane przez Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

‘Brunatna Księga 2020-2023’ (pełna wersja raportu):

https://www.nigdywiecej.org//docstation/com_docstation/172/brunatna_ksiega_2020_2023_calosc.pdf

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

www.linkedin.com/company/never-again-association