HOLOCAUST COMMEMORATION AND COUNTERING GENOCIDE DENIAL IN SOUTHEAST ASIA

To mark the International Holocaust Remembrance Day, emphasise its universal significance and oppose its distortion, the NEVER AGAIN Association, together with its civil society partners and members in Southeast Asia, has co-organised a special online session on 27th January 2021. It brought together Jews, Buddhists, Muslims and Christians, intellectuals, faith leaders, human rights activists, educators and students from different countries and continents, with a special focus on the Southeast Asian region.

The online round table featured Jeremy Jones, the Director of Community and of International Affairs of the Australia/Israel & Jewish Affairs Council (Australia); Venerable Lablu Barua, Wat Phrmarangsi Buddhist Monastery in Bangkok (Thailand); Sayana Ser, the translator of ‘The Diary of Anne Frank’ in Khmer language, Peace Institute (Cambodia); Nickey Diamond, a scholar and human rights specialist at Fortify Rights (Myanmar); and Prof. Rafal Pankowski of the ‘NEVER AGAIN’ Association (Poland). It was moderated by a member of ‘NEVER AGAIN’, Natalia Sineaeva, a Holocaust scholar and Rotary Peace Fellow alumna (Chulalongkorn University Bangkok 2018) and Dr Sanjoy Barua Chowdhury of the International Buddhist College (IBC) in Thailand.

The participants came from Australia, Bangladesh, Cambodia, China, Germany, India, Israel, Malaysia, Myanmar, Norway, Poland, Singapore, South Korea, Thailand, UK, USA, and Vietnam. They discussed the legacy of the Holocaust, challenges for its commemoration and the possible meaning of its commemoration in the region of Southeast Asia in relation to the region’s history and experiences of genocide and mass atrocities.

The United Nations General Assembly designated the International Holocaust Remembrance Day or International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocaust in 2005. The 27th of January marks the anniversary of the liberation of the Nazi German concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau in Poland in 1945.

Natalia Sineaeva noted in her introductory remarks: – ‘Jews and Roma were mainly targeted for genocide by Nazi Germany during the Second World War, but its significance is universal. Today, when very few Holocaust survivors are left, we need to preserve this memory, and not let it be trivialised, banalised, or even worse, distorted and denied. How can we use and apply the universal lessons of the Holocaust which happened in Europe in a non-European context, where the experiences of the Second World War were different, for example in Southeast Asia? There is often a lack of knowledge of Holocaust history, but there are local histories of conflicts and instances of genocide, and various forms of genocide distortion exist, too.’

The online round table was the first in the series of further events to be organised for the project ‘Identifying and Countering Holocaust Distortion. Lessons for Southeast Asia’ implemented by the ‘NEVER AGAIN’ Association together with its partners in the countries of Southeast Asia. The project deals with various forms of Holocaust distortion and denial spread in the region of Southeast Asia, e.g., the usage of Nazi imagery, normalisation of the image of Hitler and Nazi Germany in popular culture; conspiracy theories scapegoating minorities and blaming the victims (including the Jews) for past crimes and historical conflicts; the dangerous globalisation of genocide denial, including the rise of ‘multi-deniers’ who distort both the Nazi crimes and other cases of genocide, such as the crimes of the Khmer Rouge or anti-Rohingya violence. Importantly, the project draws on the regional experiences of the Second World War and further instances of genocide in Cambodia, Myanmar, and Thailand to inspire critical memory discourses and develop capacities to counter Holocaust and genocide distortion in the region. It has been supported by the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. It has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

Additional information:

www.neveragainassociation.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

KALENDARZ „NAJPIERW JESTEŚMY LUDŹMI, DOPIERO POTEM NARODAMI”

Polecamy kalendarz ścienny na 2021 rok pod hasłem „Najpierw jesteśmy ludźmi, dopiero potem narodami” przygotowany przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”. Zaznaczyliśmy najważniejsze daty związane z obchodami praw człowieka, a także wybrane rocznice historyczne.

Zachęcamy do pobrania i wydrukowania kalendarza, na przykład w formacie A4 (pobierz plik PDF).

Prosimy o przysłanie zdjęć, gdy kalendarz pojawi się na Państwa ścianie! Oby Nowy Rok upłynął nam we wzajemnym poszanowaniu praw – wszystkich osób!

Projekt graficzny: Irena Dobrzyńska. Dziękujemy!

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’

KONKURS ‘JAK MOGĘ ZMIENIAĆ ŚWIAT NA LEPSZE’

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zostało partnerem organizowanego przez Ambasadę Szwecji w Polsce konkursu ‘Jak mogę zmieniać świat na lepsze?’, który jest inspirowany postacią Raoula Wallenberga.

Raoul Wallenberg był szwedzkim przedsiębiorcą i dyplomatą, który pod koniec II wojny światowej ocalił tysiące węgierskich Żydów przed zagładą.

Historia Wallenberga to opowieść o młodym człowieku, który dzięki swoim życiowym wyborom stał się nieśmiertelnym bohaterem. To także historia o nas, o wyborach, których dokonujemy. Przypomnienie o tym, że wszyscy możemy coś zmienić.

Informacja od organizatora konkursu: ‘Ty także możesz coś zmienić! Nie musisz zdobywać się na wielkie czyny. Czasem wystarczy uprzejmość, empatia, koleżeństwo. Prosty gest, dobra wola. Tolerancja i odwaga na co dzień. Napisz, co robisz lub możesz zrobić, by świat wokół stał się lepszym miejscem.

Do udziale w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 9-19 lat. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace mające formę tekstu (opowiadanie, wiersz lub esej). Teksty nie powinny przekraczać jednej strony A4/1800 znaków.

Swoje zgłoszenie prześlij w wiadomości e-mail na adres: warszawa.invit@gov.se do 10 grudnia 2020 roku’.

Konkurs odbywa się w nawiązaniu do wystawy poświęconej Raoulowi Wallenbergowi ‘Nie mógłbym postąpić inaczej’, którą do 18 grudnia można oglądać przy Ambasadzie Szwecji w Warszawie, ul. Bagatela 3.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną antyrasistowską organizacją ekspercką. Stowarzyszenie prowadzi edukacyjne kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

Więcej informacji:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/respect.diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

WATCH OUT – A NEW ANTI-FASCIST EDUCATIONAL INITIATIVE ONLINE

On the occasion of the International Day against Fascism and Antisemitism (9 November, the anniversary of the Kristallnacht pogrom), the ‘NEVER AGAIN’ Association announces the launch of an online educational initiative under the title ‘Watch Out’. It is a joint venture by the ‘NEVER AGAIN’ Association and the Forward Foundation supported by the European network for alternative thinking and political dialogue Transform! Europe.

As part of the project a set of materials directed at high school students was prepared. They include videos, presentations, worksheets and lesson outlines for teachers, NGO educators, scout leaders, organisers of youth camps and for students who want to broaden their knowledge. All the materials are also available in English and can be used all over the world.

The specially dedicated website http://kuprzestrodze.edu.pl/ publishes lectures by experts in the fields of history, sociology and social psychology, covering topics such as the psychology of Nazism, the fascist vision of family, the pedagogy of remembrance, genocide, and forced labour. Dr Jack Bloom (Indiana University Northwest, USA), Dr Michal Bilewicz (University of Warsaw, Centre for Research on Prejudice), Luiza Kulenkampff (Anne Frank Centre, Berlin) and Dr Rafal Pankowski (co-founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association, Professor at Collegium Civitas, Warsaw) are among the lecturers involved in preparing the materials.

– ‘Today there are few eyewitnesses or victims of fascism among us, such as former concentration camp prisoners, and less time and space is dedicated to discussing these tragic events in schools. It’s becoming just another remote incident. The history should teach us, be a warning’ – say the project authors.

– ‘Recently the educational system comes under increasing ideological pressure from the far right. Our initiative is meant to be a response to the nationalist propaganda and indoctrination’ – said Rafal Pankowski from the ‘NEVER AGAIN’ Association.

– ‘Our project is not over and the content will be constantly supplemented. We would like to invite institutions, organisations and individuals to join’ – added Dr Gavin Rae (Leon Kozminski Academy, Forward Foundation).

The Kristallnacht (the Night of Broken Glass, also known as Reichskristallnacht or Reichspogromnacht in German) was a pogrom against the Jews in Nazi Germany on the night of 9 November 1938. It symbolised another wave of Nazi repressions against the Jews, which culminated in the Holocaust. For years the Kristallnacht anniversary has been commemorated as the International Day against Fascism and Antisemitism.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in 1996. It has campaigned against antisemitism, racism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

Additional information:

www.neveragainassociation.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

 

KU PRZESTRODZE – NOWA INICJATYWA EDUKACYJNA ONLINE

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, obchodzonego 9 listopada w rocznicę Nocy Kryształowej, Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ ogłasza inaugurację oświatowej inicjatywy online pod nazwą ‘Ku przestrodze’. Jest ona wspólnym przedsięwzięciem edukacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ i Fundację ‘Naprzód’ przy wsparciu Europejskiej Sieci na rzecz Alternatywnego Myślenia i Dialogu Politycznego.

W ramach projektu przygotowano zestaw materiałów do wykorzystania w pracy z młodzieżą uczęszczającą do szkół ponadpodstawowych. Autorzy zachęcają do korzystania z zamieszczonych na stronie filmów, prezentacji i scenariuszy zajęć dla nauczycieli, edukatorów z organizacji pozarządowych, instruktorów harcerskich, organizatorów wypoczynku dla młodzieży oraz uczniów chcących samodzielnie poszerzyć swoją wiedzę.

Na specjalnej stronie internetowej http://kuprzestrodze.edu.pl znajdują się wykłady wybitnych specjalistów w dziedzinie historii, socjologii i psychologii społecznej wraz z arkuszami pytań i odpowiedzi, scenariusze lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie oraz godzin wychowawczych, a także materiały dydaktyczne w języku angielskim (mogące służyć podczas lekcji angielskiego).

W ramach projektu przygotowano ciekawe, wychodzące poza podstawę programową treści m.in. dotyczące psychologii nazizmu, faszystowskiej wizji rodziny, pedagogiki pamięci, ludobójstwa czy pracy przymusowej. Wśród wykładowców zaangażowanych w przygotowanie materiałów znaleźli się m.in. dr Jack Bloom (Indiana University Northwest, USA), dr hab. Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań nad Uprzedzeniami), Luiza Kulenkampff (Centrum Anny Frank, Berlin) i dr hab. Rafał Pankowski (współzałożyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, profesor Collegium Civitas).

– ‘Coraz mniej jest wśród nas naocznych świadków czy ofiar faszyzmu, na przykład byłych więźniów obozów koncentracyjnych, coraz mniej czasu i miejsca poświęca się na ten bolesny i tragiczny okres na lekcjach historii. Staje się on kolejnym odległym epizodem. Historia powinna nas uczyć i być przestrogą’ – mówią autorzy projektu.

– ‘W ostatnim czasie system edukacji podlega rosnącej presji ideologicznej ze strony skrajnej prawicy. Nasza inicjatywa ma stanowić odpowiedź na nacjonalistyczną propagandę i indoktrynację’ – stwierdza współtwórca projektu Rafał Pankowski ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

– ‘Nasz projekt nie jest zakończony i będzie cały czas uzupełniany. Wszelkie instytucje, organizacje i osoby indywidualne zapraszamy do współpracy’ – dodaje dr hab. Gavin Rae (Akademia Leona Koźmińskiego, Fundacja ‘Naprzód’).

Noc Kryształowa (po niemiecku Kristallnacht, Reichskristallnacht lub Reichspogromnacht) to pogrom Żydów w nazistowskich Niemczech w nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. Symbolizował on kolejną falę prześladowania Żydów przez nazistów, której zbrodniczą kulminacją stał się Holokaust. Od lat rocznica Nocy Kryształowej upamiętniana jest jako Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną antyrasistowską organizacją ekspercką. Stowarzyszenie prowadzi edukacyjne kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

Więcej informacji:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/respect.diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

‘CZARNA SKÓRA, BIAŁE MASKI’ PO RAZ PIERWSZY PO POLSKU

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ objęło patronatem pierwsze polskie wydanie przełomowej książki Frantza Fanona pt. ‘Czarna skóra, białe maski’.

Opublikowany w 1952 roku esej pozostaje jednym z najważniejszych tekstów poświęconych walce z rasizmem. Stanowił inspirację dla ruchów praw obywatelskich, antykolonialnych i na rzecz równouprawnienia osób czarnoskórych na całym świecie.

Frantz Omar Fanon urodził się w 1925 r. na karaibskiej wyspie Martynika (wówczas kolonii francuskiej). W czasie drugiej wojny światowej walczył w ruchu Wolnej Francji u boku de Gaulle’a. Studiował medycynę, filozofię i psychologię na uniwersytecie w Lyonie. W latach pięćdziesiątych przeniósł się do Algierii i pracował w szpitalu psychiatrycznym. Zaangażował się w ruch antykolonialny i wspierał Algierczyków w walce o niepodległość. W późniejszych latach mieszkał w Tunezji i w Ghanie, gdzie pełnił funkcję algierskiego ambasadora. Przez całe życie pisał książki i artykuły poświęcone kwestiom rasizmu, kolonializmu i wykluczenia. Zmarł w 1961 r. w USA.

Głównym tematem książki ‘Czarna skóra, białe maski’ jest analiza dziedzictwa kolonializmu z perspektywy psychologicznej. Fanon skupia się w niej na języku oraz na relacji między ‘czarnym’ i ‘białym’. Odwołując się do świadectw historycznych, literackich, do myśli filozoficznej i do własnego doświadczenia, stawia tezę, że piętno kolonializmu nosi wszelkie znamiona zbiorowej neurozy i że trzeba się zastanowić nad tym, jak uleczyć ten stan. Pokazuje, jak stworzony przez kolonialną represję mechanizm poczucia wyższości i niższości reprodukuje się w świadomych i nieświadomych zachowaniach, postawach i lękach. Zastanawia się też nad tym, jak wyjść z bezustannie nakręcającej się spirali stereotypów i uprzedzeń.

O uniwersalnym przesłaniu książki Fanona pisał między innymi Leonardio Custodio na stronie London School of Economics and Political Science: ‘Autorefleksyjna, filozoficzna, poetycka, literacka, być może też medyczna, a przede wszystkim polityczna analiza Fanona wciąż jest siłą napędową. Pozostaje fundamentalną częścią współczesnej konstelacji intelektualnych i społecznych zmagań i dyskursów, których celem jest potępienie i podważenie skutków rasizmu’.

Książka Frantza Fanona ‘Czarna skóra, białe maski’ (w przekładzie Urszuli Kropiwiec) ukazała się nakładem wydawnictwa Karakter przy wsparciu Instytutu Francuskiego w Polsce.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

BLACK SKIN, WHITE MASKS

The ‘NEVER AGAIN’ Association is a partner of the first ever Polish edition of Frantz Fanon’s seminal work ‘Black Skin, White Masks’.

Originally published in 1952, the book is among the key intellectual contributions to anti-racism and critical race theory. It has had a major influence on civil rights, anti-colonial, and Black rights movements around the world.

Frantz Omar Fanon (1925-1961) was a physician and psychiatrist as well as a radical humanist who inspired liberation movements across the world. Born on the Caribbean island of Martinique, he enlisted in the anti-Nazi Free French army during World War II. In the 1950s he partook in the anti-colonial movement in Algeria and died in the USA in 1961.

In the final passages of the book, Fanon wrote: ‘Superiority? Inferiority? Why not the quite simple attempt to touch the other, to feel the other, to explain the other to myself? Was my freedom not given to me then in order to build the world of the You? At the conclusion of this study, I want the world to recognize, with me, the open door of every consciousness.’

In the words of Leonardio Custodio, writing on the London School of Economics and Political Science web page: ‘Frantz Fanon’s classic Black Skin, White Masks is a book of enduring relevance. Fanon’s self-reflexive, philosophical, poetic, literary, arguably clinical and, above all, political analysis is still a powerhouse. It remains a fundamental part of the contemporary constellation of intellectual and activist struggles and discourses working to denounce and contest the effects of racism on the lives and minds of black people and people of colour.’

The first Polish edition of ‘Black Skin, White Masks’, translated by Urszula Kropiwiec, was published by Karakter publishing house and supported by the French Institute in Warsaw. The ‘NEVER AGAIN’ Association is a partner of the publication.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization, it has campaigned against racism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

Additional information:

www.neveragainassociation.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

RACISM RETURNS TO THE STADIUMS

After a break in live-audience football games caused by the epidemic, racist slogans and banners have returned to stadiums. The ‘NEVER AGAIN’ Association noted a surge in activity of those who use football to manifest their endorsement of Janusz Walus, a Polish-born far-right activist serving a life sentence for a racist murder in the Republic of South Africa.

During a top flight match between teams Lechia Gdansk and Legia Warszawa (15 July), hooligans from Gdansk again displayed a banner with Walus’s name and picture and the slogan ‘Nothing will break you, you’re not alone’ and faced no consequences. No disciplinary action was taken by the Polish football authorities despite this being yet another display of racist propaganda in the Lechia Gdansk stadium. The city authorities, who financially support Lechia and rent out the stadium in question, have also failed to react.

In 1993, Walus murdered Chris Hani, a Black politician who fought to end the apartheid in South Africa. The assassin was a member of racist organizations. He was sentenced to the death penalty, subsequently changed to a life sentence (capital punishment was abolished in South Africa in 1995). The murder, plotted by the far-right, was intended to start a civil war. The list of future potential victims of Walus included Nelson Mandela.

– ‘It is astounding that football hooligans can display support for a racist murderer at Polish stadiums unpunished. Slogans and flags bearing praise for Walus have been appearing on the stands for a couple of years now’ – comment representatives of the ‘NEVER AGAIN’ Association. – ‘After a short summer break matches will recommence on 22 August. Let’s hope things will change’.

NEVER AGAIN’ activists note that, in contrast to many sports clubs worldwide, Polish clubs have not supported the international anti-racist campaign Black Lives Matter. An exception was a fourth division club Polonia Sroda Wielkopolska – its players knelt on the pitch and thus honored the memory of George Floyd, a Black American killed by a police officer. Under a short note published on 5 June on Polonia’s Twitter profile, which included a picture of the footballers and an invitation to other clubs to join the campaign, almost all the comments were negative and vulgar, including: ‘whack yourselves in the head’, ‘I see you bambers [Poles who descended from Germans, now living in the Poznan area – translator’s note] are f.cked up’, ‘please untag Legia and don’t involve it in this pathology’, ‘don’t even try to include Lech Poznan in this sick campaign’, ‘go kiss n.gro’s shoes’, ‘you’re f.cked up. I hope that n.gros destroy your asses’, ‘F.ck, my city made such an embarrassment of itself’, ‘Shame for all of Sroda Wielkopolska and its inhabitants’.

NEVER AGAIN’ has led the ‘Let’s kick racism out of the stadiums’ campaign since the mid-1990s. Its originator was the late Marcin Kornak (1968-2014), the president of the Association for many years. The campaign aims to fight racism and discrimination in football. An important part of the campaign is monitoring racist incidents and informing the public about them.

In recent years and months, the ‘NEVER AGAIN’ Association noted many banners and flags flown during matches, displaying praise for Janusz Walus. These were exhibited by hooligans from many clubs including Rakow Czestochowa, Chelmianka Chelm, Pogon Szczecin and Legia Warszawa, among others. A real scandal occured on 21 March 2019 during a UEFA European Championship qualification game in Vienna between the Austrian and Polish national teams. Polish hooligans associated with Wisla Plock displayed a banner calling for ‘Freedom for Janusz Walus’ with a photo of the murderer. The match was played on the International Day for the Elimination of Racial Discrimination, proclaimed by the United Nations to commemorate victims of the racist apartheid system.

In Poland, sympathizers of extreme nationalism publicly support Walus also away from the context of sports, for example at street demonstrations. On 1 March 2020 in Bydgoszcz, a march to honor the memory of the so called ‘Cursed Soldiers’ (a group of anti-communist guerrillas which operated in Poland after 1945) was held and its participants carried banners saying: ‘Janusz Walus. The last of the Cursed Soldiers’ and ‘Death to the enemies of the homeland’ (a slogan calling for ideologically-motivated violence). The march was headed by the city council member Jerzy Mickus, a member of the Zawisza Football Association’s board (a local football club).

Another march took place on 18 July 2020 in Katowice, where participants, including members of the National Radical Camp (ONR), shouted out ‘Janusz Walus is our role model’, as well as ‘Death to the enemies of the homeland’ and ‘We will abolish democracy’. They also displayed banners with slogans: ‘It is ok to stay white’ and ‘National Cleansing Front’ along with the Celtic cross – a racist symbol. The demonstrators carried a flag with a Nazi symbol called the Black Sun.

The popularity of Walus is also expressed in gadgets sold on the internet. For example, on the Polish online sales platform OLX one can purchase fan stickers with the name of the murderer and slogans commending his actions. OLX belongs to a South African media and technological internet group, Naspers. For many years, the company had actively supported propaganda upholding the apartheid. However, sales of items praising Walus are being removed from another major online sales platform, Allegro (previously also owned by Naspers), thanks to the intervention of the ‘NEVER AGAIN’ Association.

On 16 March 2020, the Minister of Justice of South Africa, Ronald Lamola, upheld the decision of his predecessor and denied Walus parole. Walus never expressed full remorse for his crime.

Polish members of parliament, tied to extremist nationalist circles, have campaigned for Walus’s release. In May 2016, MP Robert Winnicki (former leader of the far-right group All-Polish Youth and currently member of the Confederation party) filed a letter to the Minister of Foreign Affairs in which he demanded the Polish government take ‘appropriate steps to negotiate the immediate release of Janusz Walus’ and arrange his return to Poland. Similar requests calling for government intervention were submitted by other right-wing MPs, Tomasz Rzymkowski, Bartosz Jozwiak and Sylwester Chruszcz.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent organization established in Warsaw in 1996. It has campaigned against racism, antisemitism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

Additional information:

www.neveragainassociation.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

RASIZM WRÓCIŁ NA STADIONY

Po spowodowanej epidemią wielotygodniowej przerwie w rozgrywkach piłkarskich z udziałem kibiców na stadiony powróciły rasistowskie hasła i transparenty. Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ odnotowało kolejne zajścia z udziałem pseudokibiców, którzy manifestują poparcie dla Janusza Walusia. To polski emigrant, który za rasistowskie zabójstwo odbywa karę dożywotniego więzienia w Republice Południowej Afryki.

Podczas meczu Ekstraklasy Lechia Gdańsk – Legia Warszawa (15 lipca) gdańscy pseudokibice po raz kolejny bez konsekwencji eksponowali transparent z podobizną Walusia oraz hasłem ‘Nic cię nie złamie, nie jesteś sam!’. W związku z kolejnym przypadkiem manifestowania treści rasistowskich żadnych działań dyscyplinarnych względem klubu nie podjęły krajowe władze piłkarskie. Od konkretnej reakcji uchyliły się także władze miasta (od którego Lechia otrzymuje finansowe wsparcie i wynajmuje obiekt).

W 1993 roku Waluś zamordował Chrisa Haniego, czarnoskórego polityka i działacza społecznego, który walczył o zniesienie systemu segregacji rasowej w RPA. Sprawca zamachu był członkiem rasistowskich organizacji. Skazano go na karę śmierci, zamienioną następnie na dożywocie (w 1995 r. w RPA zniesiono karę śmierci). To zorganizowane przez skrajną prawicę zabójstwo miało na celu zatrzymanie negocjacji kończących apartheid i wywołanie wojny domowej. Na liście przyszłych potencjalnych ofiar Walusia znajdował się też Nelson Mandela.

– ‘To zadziwiające, że na polskich stadionach pseudokibice zupełnie bezkarnie wyrażają poparcie dla rasistowskiego zabójcy. Okrzyki i flagi na cześć Walusia pojawiają się na trybunach od kilku lat’ – komentują przedstawiciele Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. – ‘Po krótkiej przerwie letniej rozgrywki zostaną wznowione 22 sierpnia. Miejmy nadzieję, że będzie inaczej’.

Działacze Stowarzyszenia zauważają, że w przeciwieństwie do wielu klubów sportowych na całym świecie, polskie kluby nie wsparły międzynarodowej antyrasistowskiej akcji Black Lives Matter. Wyjątkiem był trzecioligowy klub Polonia Środa Wielkopolska. Jego zawodnicy przyklękli na murawie i uczcili w ten sposób pamięć George’a Floyda, czarnoskórego Amerykanina zabitego przez policjanta. Pod krótką relacją opublikowaną 5 czerwca na profilu Polonii na Twitterze, wraz ze zdjęciem piłkarzy i zaproszeniem do udziału w tej akcji także innych klubów, znalazły się niemal wyłącznie negatywne i wulgarne komentarze, m.in.: ‘Jeb…ijcie się w łeb’, ‘Widzę, że ładnie Was bambry pojeb…ło’, ‘Proszę odznaczyć Legię i nie mieszać w te patologie!’, ‘Lecha Poznań nawet nie próbujcie włączać do tej chorej akcji’, ‘Idźcie całować buty murzynom’, ‘Jesteście pierd…lnięci. Życzę wam żeby wam murzyni zrobili z dup jesień średniowiecza!!’, ‘Ja pierd…le moje miasto się tak zbłaźniło’, ‘Wstyd dla całej Środy Wielkopolskiej i jej mieszkańców’.

‘NIGDY WIĘCEJ’ od połowy lat dziewięćdziesiątych prowadzi kampanię społeczną ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Jej pomysłodawcą był śp. Marcin Kornak (1968-2014), wieloletni prezes stowarzyszenia. Kampania ma na celu przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji na stadionach. Jej istotną część stanowi prowadzenie monitoringu treści rasistowskich, a także informowanie o nich opinii publicznej.

W ostatnich latach i miesiącach Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ odnotowało wiele flag wywieszanych podczas meczów, na których widniały wyrazy uznania dla Janusza Walusia. Wywieszali je m.in. pseudokibice Rakowa Częstochowa, Chełmianki Chełm, Pogoni Szczecin i Legii Warszawa. Do prawdziwego skandalu doszło 21 marca 2019 w trakcie meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy rozgrywanego w Wiedniu pomiędzy reprezentacjami Austrii i Polski. Pseudokibice klubu Wisła Płock (dawniej: Petrochemia) eksponowali tam transparent z hasłem Wolność dla Janusza Walusia i fotografią zabójcy. Mecz był rozgrywany w Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową, ustanowionym przez ONZ dla upamiętnienia ofiar rasistowskiego sytemu apartheidu w RPA.

W Polsce zwolennicy skrajnego nacjonalizmu publicznie popierają Walusia również przy okazji wydarzeń niezwiązanych ze sportem, na przykład demonstracji ulicznych. 1 marca 2020 roku w Bydgoszczy odbył się marsz upamiętniający tzw. ‘żołnierzy wyklętych’, którego uczestnicy nieśli transparent z hasłami ‘Janusz Waluś. Ostatni żołnierz wyklęty’ oraz ‘Śmierć wrogom ojczyzny’ (slogan nawołujący do przemocy motywowanej ideologicznie). Na czele tego marszu szedł radny miejski Jerzy Mickuś, członek zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza.

Także podczas manifestacji zorganizowanej 18 lipca tego roku w Katowicach jej uczestnicy, m.in. przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego, wykrzykiwali ‘Naszym wzorem Janusz Waluś’, a ponadto ‘Śmierć wrogom ojczyzny’ i ‘Obalimy demokrację’. Eksponowali też transparenty o treści ‘It is ok to stay white’ (Dobrze jest być białym) i ‘Front oczyszczenia narodowego’ wraz z krzyżem celtyckim – znakiem rasistowskim. Manifestanci nieśli też flagę z nazistowskim symbolem tzw. czarnego słońca.

Popularność postaci Walusia przejawia się też w gadżetach sprzedawanych w internecie. Na przykład na portalu ogłoszeniowym OLX oferowane są kibicowskie naklejki z nazwiskiem zabójcy oraz pochwalnym sloganem na jego cześć. OLX to serwis należący do południowoafrykańskiej grupy medialno-technologicznej Naspers. Koncern ten przed laty aktywnie wspierał propagandę na rzecz utrzymania apartheidu i przyczyniał się do usprawiedliwiania aktów rasistowskiej przemocy ze strony państwa. Aukcje z gadżetami pochwalającymi Walusia są za to (dzięki interwencji Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’) usuwane z platformy Allegro, której właścicielem w przeszłości również był Naspers.

16 marca 2020 roku minister sprawiedliwości RPA Ronald Lamola podtrzymał decyzję swojego poprzednika i odmówił warunkowego zwolnienia  Walusia z więzienia. Waluś nigdy nie wyraził pełnej skruchy z powodu czynu, który popełnił.

O przedterminowe zwolnienie Walusia zabiegali polscy parlamentarzyści powiązani z ugrupowaniami skrajnie nacjonalistycznymi. W maju 2016 roku poseł Robert Winnicki (były lider Młodzieży Wszechpolskiej, prezes Ruchu Narodowego, obecnie poseł Konfederacji) skierował do ministra spraw zagranicznych pismo, w którym domagał się, aby rząd RP podjął ‘stosowne kroki, by wynegocjować niezwłoczne uwolnienie Janusza Walusia’, a także sprowadzić go do Polski. Miesiąc później podobne żądania o interwencję w sprawie Walusia skierowali do ministra sprawiedliwości także inni posłowie związani wówczas z ruchem Kukiz’15: Tomasz Rzymkowski, Bartosz Józwiak i Sylwester Chruszcz.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która monitoruje zdarzenia na tle ksenofobicznym. Prowadzi również kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

‘NIGDY WIĘCEJ’ PARTNEREM WYSTAWY ‘AGAIN’ RYSZARDA SZOZDY

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zostało partnerem wystawy malarstwa pt. ‘Again’ Ryszarda Szozdy, którą będzie można oglądać w galerii sztuki współczesnej Nanazenit w Warszawie.

W obozie koncentracyjnym Dachau wzniesiono w 1968 roku pomnik Narodów, na którym – jako przestrogę – w pięciu językach umieszczono napis ‘Nigdy więcej’. W tym samym roku siły zbrojne USA w Wietnamie osiągnęły 549 tysięcy żołnierzy, zastrzelono Martina Luthera Kinga, a w całych Stanach wybuchły zamieszki rasowe. W Polsce rozpoczęto antysemicką nagonkę, a Praską Wiosnę spacyfikowano czołgami. W wojnie pomiędzy Nigerią i Biafrą giną 3 miliony cywilów.

‘Again’ dokumentuje historię przemocy. Wystawa jak rollercoaster wiezie nas przez zamieszki i egzekucje, jest w bajkach i filmowych zapisach z wojskowych dronów. Obecna wszędzie przemoc oślepia – w końcu przestajemy ją widzieć, akceptujemy ją i kapitulujemy. Cykl zamyka się – jesteśmy skazani na wieczne ‘Again’.

Dzięki uprzejmości noblistki Olgi Tokarczuk, jako uzupełnienie do malarstwa Szozdy, na wystawie pojawi się fragment mowy noblowskiej pod tytułem ‘Czuły narrator’.

Wernisaż odbędzie się 27 czerwca o godzinie 18, a wystawę będzie można zwiedzać od 25 czerwca do 14 sierpnia 2020 (adres galerii Nanazenit: ul. Zwycięzców 15 w Warszawie).

Ryszard Szozda – urodzony w 1976 roku w Krakowie. Mieszka i pracuje w Warszawie. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 2001 roku. W latach 1999-2000 studiował na Wydziale Fotografii Uniwersytetu Duisburg-Essen w Niemczech. Do 2007 roku zajmował się przeważnie grafiką i fotografią, od 2012 skoncentrował się na malarstwie. W swoich pracach eksploruje tematy związane z symboliczną przemocą, zagrożeniem rasizmem i wojną obecną we współczesnej ikonosferze. Autor projektów: ‘Sig Sauer’ i ‘Wiza Amerykańska’ w 2000 roku w Galerii Otwartej prowadzonej przez Rafała Bujnowskiego i Wilhelma Sasnala. Współtwórca i reżyser filmu dokumentalnego ‘Don’t pay me’ o negacji konwencjonalnego priorytetu gromadzenia pieniędzy i dóbr. Współredaktor audycji ‘Ptaki i ornitolodzy’ o sztuce współczesnej w internetowym projekcie radiowym Radio Głosy. Autor wielkoformatowych obrazów do przedstawienia ‘Zew Cthulhu’ w reżyserii Michała Borczucha w Teatrze Nowym w Warszawie w 2017. Laureat nagrody głównej Arte Laguna Prize 2019 w Wenecji.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która monitoruje zdarzenia na tle ksenofobicznym. Prowadzi również kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

Galeria sztuki współczesnej Nanazenit: http://nanazenit.pl