W NOWY ROK Z RATYFIKOWANĄ KONWENCJĄ O WALCE Z RASIZMEM

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ przez kilka lat prowadziło akcję na rzecz ratyfikowania Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości wraz z Protokołem dodatkowym o zwalczaniu rasizmu. Polska podpisała Protokół już w 2003 roku, ale ratyfikowała go dopiero teraz, 11 lat później. W końcu 2014 roku Stowarzyszenie uzyskało długo oczekiwaną informację o zakończeniu całego procesu: Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawy o ratyfikacji obu dokumentów, przegłosowane wcześniej przez Sejm i Senat.

Sukcesem zakończyła się więc inicjatywa zbierania podpisów na stronie www.nigdywiecej.org. Postulat Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ wspierał m.in. Radosław Sikorski jako Minister Spraw Zagranicznych RP. W 2013 roku interpelację w tej sprawie wniósł w Sejmie poseł Robert Biedroń.

Przyjęcie Konwencji pozwala na podjęcie działań zmierzających do skuteczniejszego zapobiegania, ścigania i karania sprawców przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Protokół dodatkowy zobowiązuje państwa do penalizacji dystrybucji lub publicznego udostępniania materiałów rasistowskich i ksenofobicznych w systemach komputerowych.

Prokurator Generalny, Andrzej Seremet, 26 października 2014 roku wystosował wytyczne dla prokuratorów dotyczące ścigania przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni. W dokumencie wskazał, że za rasistowskie komentarze odpowiedzialność powinni ponosić nie tylko ich autorzy, lecz również właściciele strony internetowej, na której były publikowane.

Marcin Kornak, założyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, w 2012 roku przestrzegał: ‘Naprawdę ważne sprawy dotyczące internetu są od lat niezałatwione. Konwencja z Protokołem o zwalczaniu rasizmu czeka na to już od blisko dekady!’. Autor ‘Brunatnej Księgi’ (monitoringu incydentów rasistowskich) wielokrotnie opisywał przejawy języka wrogości w sieci – i nieadekwatną reakcję wymiaru sprawiedliwości, między innymi kuriozalne decyzje o umarzaniu takich postępowań, na przykład ‘brak interesu społecznego’ w ściganiu autora komentarza ‘Hitler zaczął, my skończymy. Do pieca, smażyć się, żyduchy, do pieca’ czy uznanie przez prokuraturę obelgi ‘żydowskie ścierwo’ za wpis o charakterze ‘satyrycznym’.

Na łamach 21. numeru magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’ prof. Ewa Łętowska, pierwsza w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich, stwierdziła: ‘główne problemy słabej reakcji wymiaru sprawiedliwości na przestępstwa z nienawiści tkwią w aksjologicznej niewrażliwości prokuratury i sądów na przestępstwa z nienawiści. To owocuje częstym umarzaniem spraw wszczętych lub niedopatrzeniem się na tle poszczególnych wypadków nawoływania do nienawiści na tle (zniewagi na tle) przynależności do grupy wykluczanej’.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ to apolityczna antyrasistowska organizacja pozarządowa, powstała w 1996 roku. W 2006 roku ‘NIGDY WIĘCEJ’ poinformowało opinię publiczną o sprawie tzw. listy wrogów białej rasy (znanej jako Redwatch), co doprowadziło do reakcji wymiaru sprawiedliwości i skazania jej autorów. Stowarzyszenie współpracuje m.in. z międzynarodową siecią ekspertów International Network Against Cyber Hate (INACH), od ponad 10 lat prowadzi działania przeciwko rasizmowi w internecie – program ‘R@cism-Delete’. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i grup wolontariuszy. Wydaje także magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’, jedyne w Polsce czasopismo poświęcone w całości problemom rasizmu i walki z nim.

Więcej informacji:

Petycja nt. ratyfikacji Konwencji i Protokołu:
http://petycja.nigdywiecej.org/

Dr hab. Rafał Pankowski z NIGDY WIĘCEJ i Collegium Civitas o konwencji przeciwko rasizmowi w cyberprzestrzeni, 15.09.2014: http://youtu.be/IfG83kh1I-8

Prof. Ewa Łętowska ‘Problem wymiaru sprawiedliwości’, magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’, nr 21/2014:
http://www.nigdywiecej.org/biblioteka/21/13_Problem-wymiaru-sprawiedliwosci.pdf

tel. 601360835
www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity