AN APPEAL FOR SOLIDARITY DURING THE EPIDEMIC

The ‘NEVER AGAIN’ Association is appealing for solidarity with all those who have suffered violence and discrimination because of their origins or ethnicity in connection with the coronavirus epidemic in the past days and weeks.

 

Members of the ‘NEVER AGAIN’ Association have documented cases such as the aggressive behaviour towards students from China from Polish students of the Gdansk University of Physical Education and Sport or the brutal beating of a Chinese-born cook who has lived in Wroclaw (Poland) for 25 years. In Warsaw, a group of young men and women shouted ‘coronavirus’ in the faces of three young Vietnamese women studying at the Polish university Collegium Civitas. Three teenagers in the Polish town of Lukow attacked a Vietnamese woman living there. They shouted ‘you are from China’, ‘you have coronavirus’, ‘get the f.ck out of here you Chinese slut!’, threw garbage at her, spat in her direction and when she tried to walk away, they followed her. Similarly, people belonging to other minorities have been experiencing xenophobia. For example, many hostels have used the new health regulations as a reason for insisting that all non-Polish nationals, mainly Ukrainians, vacate their rooms immediately. Xenophobic comments and conspiracy theories are becoming increasingly common on the internet.

NEVER AGAIN’ has noted similar acts of hostility towards people of Asian origin occurring in other countries all over the world, including France, Belgium, Italy, Germany, Great Britain, Australia, Canada, and the USA. The victims have suffered physical and verbal abuse. Examples include: in Berlin (Germany) two women brutally beat up a Chinese woman who then needed hospital treatment for head wounds. In Bologna (Italy) four people attacked a 15 year old boy of Chinese origin. They kicked his whole body shouting ‘What are you doing in Italy? Get out! You are spreading disease.’ In Brussels (Belgium) near the Southern railway station, an attacker punched a man of Asian origin in the face. In London (UK) a Singaporean man was punched in the face while the perpetrator shouted at him: ‘I don’t want your coronavirus in my country.’ In the USA, one of the passengers on the New York subway attacked a man of Asian origin demanding that he leave the train, hurling insults and spraying him with an unknown substance. On a San Francisco bus an elderly lady verbally abused a 14 year old girl, accusing the Chinese of spreading the virus.

-‘The virus of racism and hatred can be as dangerous as the coronavirus’ – states the ‘NEVER AGAIN’ Association. -‘In difficult times, we need global solidarity and cooperation to meet the common global challenges more than ever.’

On 21 March 1960, in Sharpeville (South Africa) the police shot 61 peaceful demonstrators who were protesting against the racist system of apartheid. The United Nations General Assembly declared a Week of Solidarity with the People Struggling Against Racism and Racial Discrimination beginning on 21 March.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent organization established in Warsaw in 1996. ‘NEVER AGAIN’ has campaigned against racism, antisemitism, and xenophobia, both in Poland and internationally.

Additional information:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ 

APEL O SOLIDARNOŚĆ W CZASIE EPIDEMII

W Międzynarodowym Dniu Walki z Dyskryminacją Rasową Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ apeluje o solidarność z osobami, które ze względu na swoje pochodzenie czy narodowość doświadczyły przemocy, szykan albo dyskryminacji w ostatnich dniach i tygodniach w związku z epidemią koronawirusa.

W monitoringu ‘Brunatna Księga’ Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ odnotowało m.in. agresywne zachowanie wobec studentów z Chin ze strony polskich studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, brutalne pobicie pochodzącego z Chin kucharza, który od 25 lat mieszka we Wrocławiu, czy też żądanie rodziców przedstawione dyrekcji jednego z międzynarodowych przedszkoli, by usunąć z pracy nauczycieli azjatyckiego pochodzenia. W centrum Warszawy grupa młodych kobiet i mężczyzn wykrzykiwała szyderczo ‘Koronawirus!’ w stronę trzech studentek uczelni Collegium Civitas pochodzących z Wietnamu. W Łukowie trzech nastolatków zaatakowało mieszkankę miasta narodowości wietnamskiej. Krzyczeli do niej, że ‘jest z Chin’, ‘ma koronawirusa’ oraz ‘K…wo, won!’, obrzucili ją też śmieciami, spluwali w jej stronę, a gdy próbowała odejść, podążali za nią. Także osoby należące do innych mniejszości spotykają się z ksenofobią i są bezpodstawnie podejrzewane o zarażanie koronawirusem, np. w ostatnich dniach wiele hosteli, powołując się na nowe rozporządzenia, domagało się, by osoby niepolskiego pochodzenia, głównie Ukraińcy, natychmiast opuścili wynajmowane pokoje. W internecie pojawiają się ksenofobiczne komentarze i teorie spiskowe.

– ‘Wirus rasizmu i nienawiści jest równie groźny jak koronawirus!’ – mówią przedstawiciele Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. – ‘Przypominamy o tym z tak szczególnej okazji jak Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową’.

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową został ustanowiony przez ONZ dla uczczenia ofiar pokojowej demonstracji w Sharpeville w Republice Południowej Afryki. 21 marca 1960 roku policja zastrzeliła w tym mieście 69 osób, które protestowały przeciwko polityce apartheidu. Sześć lat później Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję w sprawie upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń i wezwało społeczność międzynarodową do prowadzenia wspólnych działań na rzecz walki z rasizmem.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która monitoruje zdarzenia na tle ksenofobicznym. Prowadzi również kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

Anna Tatar ze Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ o koronawirusie i wrogości wobec osób pochodzenia azjatyckiego: https://youtu.be/bC2z1_FWtxU .

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ