Rasista na Stadionie Narodowym?

Podczas Narodowej Gali Boksu na warszawskim Stadionie Narodowym pod patronatem minister Anny Marii Anders wystąpić ma Artur Binkowski, który propaguje poglądy neonazistowskie. Protestuje Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Bokserska gala – reklamowana jako ‘największa gala bokserska w historii Polski’ – planowana jest na PGE Stadionie Narodowym 25 maja 2018 roku z udziałem pięściarzy takich jak Mariusz Wach, Izu Ugonoh, Artur Szpilka i Ewa Piątkowska. Walkom towarzyszyć mają występy Edyty Górniak, zespołu Kombii oraz rapera Liroya, posła na Sejm RP. Konferansjerem ma być Michael Buffer, który współpracował z Donaldem Trumpem. Organizator Marcin Najman, były mistrz Europy w kickboxingu, twierdzi, że gala stanowi formę uczczenia 100-lecia niepodległości Polski.

43-letni obecnie Binkowski w 2000 roku dotarł do ćwierćfinału w igrzyskach olimpijskich w Sydney jako reprezentant Kanady, gdzie od lat mieszka. Od 2012 roku występuje głównie w Polsce, jest też znany z konfliktów z prawem. Ostatnio był aresztowany przez władze kanadyjskie na miesiąc w lutym tego roku.

W trakcie zapowiadającej Narodową Galę Boksu konferencji prasowej, która odbyła się na Stadionie Narodowym już 23 listopada ub.r., Binkowski wygłosił 20-minutowe przemówienie nawołujące do stworzenia ‘czystej białej Polski’, potępiał też polityków, którzy nie są ‘prawdziwymi Polakami’ i oddawał hołd kolegom, których przedstawiał jako ‘moich skinów’.

W mediach społecznościowych Binkowski rozpowszechnia utwory neonazistowskiego zespołu Honor, wkleja też własne komentarze z rasistowskimi i antysemickimi treściami, np.: ‘MY NADAL pod zaboramii !! to juz prawie 300 lat !! pierwszy drugi i trzeci raz to FIZYCZNIE NaS gwalcili !! po 2ej wojnie MY pod OKUPACJA rosji !! w 89 nasi OjcowiE i nasze MaMY ODRZUCAJA moskwe rosje komune !! ….od 89 do czasu terazniejszego a jest 2020 prawie ZYDZii i izrael !!’ (pisownia oryginalna).  W innym, niedawnym poście pisze m.in.: ‘lewaki, judasze, zatrute mózgi (…) zydzi z nich DEBILOW i ZDRAJCOW robia !! trzeba ich pod ścianę’.

Organizatorzy gali nie zrezygnowali jednak z występu Binkowskiego, który ma się zmierzyć z samym Najmanem. Nazwisko Binkowskiego figuruje na oficjalnej stronie internetowej PGE Stadionu Narodowego. Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zostało poproszone o interwencję przez korespondenta, który zauważa: – ‘To jest po prostu szokujące. Co ten człowiek wycierający sobie twarz polską flagą wygaduje, i jeszcze promuje neonazistowski zespół. Przeważnie wystrojony w czapkę z Kotwicą czy koszulkę z Powstaniem Warszawskim. Sam trenuję sporty walki i widzę, że ten imbecyl trafia do młodszych chłopaków’.

– ‘Stadion Narodowy nie jest prywatnym folwarkiem, ale obiektem zbudowanym ze środków publicznych przed Euro 2012. To niedopuszczalne, aby dziś organizowano tam imprezę, której bohater po prostu propaguje rasizm’ – stwierdza Rafał Pankowski, koordynator antyrasistowskiej kampanii edukacyjnej ‘RESPECT Diversity’ realizowanej przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA Euro 2012.  – ‘Jeśli organizatorzy nie zmienią zdania, wzywamy panią Anders, która jest pełnomocnikiem premiera ds. dialogu międzynarodowego, do natychmiastowego wycofania patronatu nad tą galą’.

– ‘W sporcie nie ma miejsca na rozróżnianie ze względu na pochodzenie czy kolor skóry. Sport ma za zadanie łączyć ludzi, a nie dzielić – nie ma w nim miejsca na nienawiść. Organizatorzy Narodowej Gali Boksu i gospodarze Stadionu Narodowego powinni to przemyśleć’ – dodaje Piotr Ciołkowski, edukator sportowy współtworzący kampanię ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

– ‘Zachowanie Artura Binkowskiego przynosi wstyd Polsce i Kanadzie’ – mówi Witold Liliental, przedstawiciel Polonii kanadyjskiej i współpracownik Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest niezależną organizacją antyrasistowską powstałą w 1996 roku. Prowadzi kampanie ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ’ koordynowało edukacyjne działania antyrasistowskie związane z przygotowaniami do turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Dodatkowe informacje:

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

115-Я ГОДОВЩИНА КИШИНЕВСКОГО ПОГРОМА

В апреле 2018 года исполняется 115 лет со дня Кишинёвского Погрома. В этом году Еврейская Община Республики Молдовы, организация «НИКОГДА БОЛЬШЕ» и Еврейский культурный центр KEДEM проводят информационную акцию, которая включает статьи и материалы, распространяемые в местных и зарубежных СМИ и тематическую выставку, которая была открыта в парке им. Штефана чел Маре в Кишиневе, и будет представлена в местных лицеях и школах.

«…я по первому газетному сообщению понял весь ужас совершившегося и испытал тяжелое смешанное чувство жалости к невинным жертвам зверства толпы. Недоумения перед озверением этих людей…» (Лев Толстой о Кишиневском погроме 1903 года).

Евреи живут на территории Молдовы более 600 лет. В течение этого периода община испытывала разные, в том числе трудные времена, но именно Кишиневский Погром 1903 года сделал этот город печально известным всему миру.

Официальная перепись 1897 года показала, что в Бессарабской губернии Российской империи проживало 230 000 евреев, т.е. более 12% населения, а в Кишиневе эта цифра составляла все 46%.

Предлогом к погрому стал кровавый навет, евреев обвинили в убийстве мальчика в Дубоссарах. Антисемитская пропаганда использовала это для призывов к мести. Погром начался в воскресенье, 6 апреля и продолжался три дня. В результате было убито 49 человек, около 600 ранено, треть зданий, принадлежащих евреям, была разрушена или повреждена.

Кишинёвский Погром предвосхитил дальнейшие гонения, серии погромов в Бессарабии и соседней Украине в 1905 году, которые через несколько десятилетий завершились Холокостом. Кровавые погромы 1903-1905 годов привели к массовой эмиграции евреев из Российской империи в Израиль, США, Южную Африку, Латинскую Америку и Канаду. Как писал после Кишиневского погрома Теодор Герцль: «Чувство единства среди еврейского народа на протяжении многих веко в не имело проявления столь сильного или трагического».

«Чтобы не допустить повторение кровавых событий, мы должны бороться с этнической и религиозной ненавистью, гонениями и насилием, с антисемитизмом, используя все возможные инструменты и действия, работать с властями, молодежной аудиторией, средствами массовой информации, снова и снова рассказывать о подобных трагедиях, которые привели к невинным жертвам и в чем-то изменили историю», – отметил Александр Билинкис, председатель Еврейской общины Республики Молдова.

Представительница организации «НИКОГДА БОЛЬШЕ» Наталия Синяева-Панковска добавила: «Из кишиневских погромов 1903 и 1905 годов нужно извлечь уроки, особенно сегодня, когда мы наблюдаем рост антисемитизма и ксенофобии в Европе. Исторически многокультурные общества, такие как в Молдове, не защищены от этого. Поэтому для нас, организации НИКОГДА БОЛЬШЕ, было важно присоединиться к кампании и говорить об этом на международном уровне».

«НИКОГДА БОЛЬШЕ» – организация, основанная в 1996 г., штаб-квартира организации находится в Варшаве. «НИКОГДА БОЛЬШЕ» занимается развитием демократического гражданского общества и способствует межэтническому взаимопониманию и взаимодействию в Польше и в Восточной Европе.

Подробная информация о деятельности организации:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

COMMEMORATING THE KISHINEV POGROM

In April 2018, the 115th anniversary of the Kishinev Pogrom is marked. This year, the Jewish Community of the Republic of Moldova, the ‘NEVER AGAIN’ Association and the Jewish Cultural Center KEDEM launch an awareness campaign, which includes a series of articles and materials disseminated in both local and international mass-media. A thematic exhibition has been inaugurated in the central park in Chisinau (Kishinev), the capital of Moldova, and then displayed in the local schools.

‘On reading the first newspapers reports I perceived the monstrosity of the event and experienced a mixed feeling of compassion for the innocent victims and amazement at the extent of human brutality…’ (Leo Tolstoy about the Kishinev Pogrom of 1903).

Jews have lived on the territory of present-day Moldova (known as Bessarabia) for over 600 years, contributing to the development of the country. During this period, the local community experienced various times, including difficult ones. The 1903 Kishinev Pogrom made the town sadly known all over the world.

According to the data of the 1897 official census carried out in the Russian Empire, there were 230,000 Jews living in the Province of Bessarabia amounting to over 12% of the total population. In Kishinev the percentage was even higher and reached 46% of the population.

The pretext for the Pogrom was centuries old blood libel; Jews were blamed for killing a boy in Dubossary, a town not far from Kishinev. The antisemitic propaganda used it and called for revenge. The Pogrom broke out on Easter and lasted three days. 49 people were killed, about 600 wounded, almost one third of buildings that belonged to Jews – destroyed or damaged.

The Kishinev Pogrom foreshadowed further persecutions of Jews, a series of pogroms in Bessarabia and neighbouring Ukraine in 1905, a prefiguration of the Holocaust. Bloody pogroms of 1903-1905 led to mass emigration of Jews from the Russian Empire to Eretz Israel, USA, South Africa, Latin America and Canada. As Theodor Herzl wrote after the Kishinev Pogrom, ‘The feeling of unity among the Jewish people has not found a manifestation so powerful or so tragic for many centuries.’

– ‘What can we do now, 115 years after?! The message is very clear: we have to counteract inter-ethnic and inter-religious intolerance, combat antisemitism using all the possible means, work with the authorities, reach out and engage the youth, the media, speaking out loud about such tragedies that changed our history to avoid repetition’ – stated Alexander Bilinkis, the President of the Jewish Community of the Republic of Moldova.

– ‘There are certain lessons to be learnt from the Kishinev pogroms in 1903 and 1905, especially today when we observe a rise of antisemitism and xenophobia in Europe. Historically multicultural societies such as Moldova are not immune from that. We as the NEVER AGAIN Association feel a duty to join the campaign and spread the word internationally’ – said Natalia Sineaeva-Pankowska of the ‘NEVER AGAIN’ Association.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent organization established in Warsaw in 1996. The mission of the ‘NEVER AGAIN’ Association is to promote multicultural understanding and to contribute to the development of a democratic civil society in Poland and in the broader region of Central and Eastern Europe.

Additional information:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ