“NEVER AGAIN” RECEIVES AWARDS AMID PLETHORA OF ACTIVITIES

Co-founder of the anti-fascist “NEVER AGAIN” Association Rafal Pankowski was awarded the prestigious annual Human Rights Distinction by Poland’s Ombudsman Dr Adam Bodnar in a ceremony held in Warsaw’s Old Town on 25 September.

1

The celebratory speech was delivered by Marian Turski, a Lodz Ghetto and Auschwitz survivor who is Chairman of the Council for the Museum of the History of Polish Jews and Deputy Chairman of the Association of the Jewish Historical Institute as well as a member of the International Auschwitz Council.

– “I am honoured and grateful for the award and wish to dedicate it to the memory of Marcin Kornak, the late leader of NEVER AGAIN, my closest friend” – said Rafal Pankowski who is a Professor in Sociology at Warsaw’s Collegium Civitas. – “I remember our joint efforts tackling racism, antisemitism and the far right undertaken together with our allies Adam Bodnar and Marian Turski more than twenty years ago. Unfortunately, some of the threats to the democratic culture we signaled back in the 1990s are materializing in front of our eyes nowadays, but we must move from despair to hope.”

Coincidentally, the Australian-based Jerzy Boniecki Foundation has also decided to give its prize to Rafal Pankowski in a separate ceremony held at the Warsaw Uprising Museum on 30 September. The prize was awarded “for educational, public and cultural activity in favour of racial, ethnic and religious tolerance and for the efforts in the construction of civil society and democracy.” The candidate was nominated by Professor Jan Pakulski of the University of Tasmania.

The awards came during “NEVER AGAIN”s busy period of activity on both national and international level.

On 17-22 September, “NEVER AGAIN” member Natalia Sineaeva-Pankowska participated in the programme on “The European Holocaust Research Infrastructure” held in Lviv (Ukraine) by the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (Amsterdam) in cooperation with the Center for Holocaust Studies at the Institute for Contemporary History (Munich) and the Center for Urban History of East-Central Europe (Lviv).

2

On 27 September, the “NEVER AGAIN” Association, together with the History Meeting House (Warsaw) and the Heinrich Boell Foundation (Phnom Penh), co-organized a film screening and discussion on “The Khmer Rouge genocide and Cambodian society” with the participation of expert speakers from Cambodia, Germany and the USA.

On 26-27 September, Dr Anna Tatar represented “NEVER AGAIN” during the conference on “Models of Civil Society” held at the European Parliament in Brussels.

On 27 September, “NEVER AGAIN” activist Stanislaw Czerczak led the discussion on sports, tolerance and identity during the film festival “Regional Identity” organized by the Zbigniew Herbert Library and the “Europe Direct” Centre of European Information in Gorzow Wielkopolski.

On 28 September, Dr Maciej Kaluza participated on behalf of “NEVER AGAIN” in a discussion about the current rise of Islamophobia with imam Youssef Chadid, organized by the Jewish Community Centre in Krakow. In this context, Monika Bobako’s book “Islamophobia as technology of power” was published with the support of the “NEVER AGAIN” Association on 21 September.

On 29 September, Rafal Pankowski presented experiences of the “NEVER AGAIN” Association during the conference on “Promoting diversity and a discrimination free environment in host cities during and after the FIFA World Cup 2018” organized in Moscow by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Moscow City Council. He discussed the achievements and legacy of the “RESPECT Diversity” programme implemented by “NEVER AGAIN” around the Euro 2012 Football Championships in Poland and Ukraine.

On 1 October, Rafal Pankowski will speak at a debate entitled “How to stop xenophobia?” organized by Poland’s main daily newspaper “Gazeta Wyborcza” at the University of Warsaw as part of the Festival of Science. On the same day, through its “Music Against Racism” campaign, “NEVER AGAIN” supports the anti-racist music concert “Grand Festival Robrege” held in front of the Palace of Culture and Sciences in the Warsaw city centre, headlined by the French artist Manu Digital and the Polish reggae legend, Izrael.

“NEVER AGAIN” is an independent monitoring and educational organization established in Warsaw in 1996. It deals with the commemoration of the Holocaust as well as contemporary issues of diversity and tolerance.

Additional information:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

NAGRODY I DZIAŁANIA. KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA „NIGDY WIĘCEJ”

Współzałożyciel antyrasistowskiego Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” dr hab. Rafał Pankowski otrzymał prestiżową Odznakę Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”, którą wręczył mu dr Adam Bodnar podczas uroczystości w Warszawie 25 września. Wśród poprzednich laureatów odznaki byli m.in. Władysław Bartoszewski, siostra Małgorzata Chmielewska i Jerzy Owsiak.

1

Laudację wygłosił Marian Turski, ocalały z getta łódzkiego i obozu Auschwitz, przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” oraz wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny, a także członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

– „Jestem zaszczycony i chciałbym dedykować tę nagrodę pamięci Marcina Kornaka, twórcy Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ i mojego najbliższego przyjaciela” – powiedział Rafał Pankowski, profesor socjologii w Collegium Civitas. – „Przypominam sobie zmagania z rasizmem, antysemityzmem i skrajną prawicą podejmowane ponad dwadzieścia lat temu wspólnie z naszymi sojusznikami Adamem Bodnarem i Marianem Turskim. Niestety, zagrożenia dla kultury demokratycznej, przed jakimi przestrzegaliśmy już w latach dziewięćdziesiątych, właśnie stają się realne na naszych oczach. Ale nie możemy ustawać w wysiłkach”.

Również australijska Fundacja Wspierania Kultury Polskiej Polcul im. Jerzego Bonieckiego postanowiła uhonorować Rafała Pankowskiego za jego „działalność pedagogiczną, publicystyczną i kulturalną na rzecz tolerancji rasowej, etnicznej i religijnej oraz prace służące budowie społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Polsce”. Uroczystość wręczenia nagrody odbywa się 30 września w Muzeum Powstania Warszawskiego. Kandydata wskazał prof. Jan Pakulski z Uniwersytetu Tasmanii. W przeszłości laureatami nagrody Polculu byli m.in. Zbigniew Herbert, Marcin Kornak, Jacek Kuroń, Jan Józef Lipski, Tadeusz Mazowiecki, Adam Michnik, Donald Tusk.

Obie nagrody zbiegły się w czasie z intensywnymi działaniami Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” podejmowanymi w kraju i na arenie międzynarodowej.

17-22 września we Lwowie przedstawicielka Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” Natalia Sineaeva-Pankowska uczestniczyła w projekcie „Infrastruktura europejskich badań nad Holokaustem” prowadzonym przez Instytut Studiów nad Wojną, Holokaustem i Ludobójstwem (z siedzibą w Amsterdamie) we współpracy z Centrum Studiów nad Holokaustem w monachijskim Instytucie Historii Współczesnej, a także z lwowskim Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej.

2

27 września w Warszawie Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” wraz Domem Spotkań z Historią i Fundacją im. Heinricha Bölla z Phnom Penh współorganizowało projekcję filmu oraz dyskusję „Ludobójstwo w okresie reżimu Czerwonych Khmerów a społeczeństwo Kambodży”, w której uczestniczyli eksperci z Kambodży, Niemiec i USA.

26-27 września dr Anna Tatar reprezentowała Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” na konferencji „Modele społeczeństwa obywatelskiego”, która odbyła się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

27 września podczas festiwalu filmowego „Baza tożsamości regionalnej” współpracownik „NIGDY WIĘCEJ” Stanisław Czerczak poprowadził dyskusję o sporcie i tolerancji zorganizowaną przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” w Zielonej Górze.

28 września dr Maciej Kałuża ze Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” uczestniczył wraz z imamem Youssefem Chadidem w panelu na temat islamofobii zorganizowanym przez Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie. W tym kontekście warto wspomnieć, że 21 września pod patronatem Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” nakładem wydawnictwa Universitas ukazała się książka dr Moniki Bobako pt. „Islamofobia jako technologia władzy”.

29 września Rafał Pankowski wystąpił w Moskwie na konferencji zorganizowanej przez Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, dotyczącej walki z dyskryminacją w miastach-gospodarzach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2018 roku. Przedstawiciel „NIGDY WIĘCEJ” omówił osiągnięcia edukacyjnego projektu „RESPECT Diversity” zrealizowanego przez Stowarzyszenie w związku z Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Z kolei 1 października Rafał Pankowski weźmie udział w debacie „Jak zatrzymać ksenofobię?” organizowanej przez ”Gazetę Wyborczą” na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Festiwalu Nauki. W tym samym dniu pod patronatem kampanii „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” odbędzie się Grand Festival Róbrege. Przed Pałacem Kultury w Warszawie zagrają m.in. francuski artysta Manu Digital oraz legenda polskiego reggae – zespół Izrael.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest założoną w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.‎

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

Adam Bodnar o współpracy ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ” (Festiwal „Przystanek Woodstock”, 3.08.2017):