‘NEVER AGAIN’ ASSOCIATION ON A US STATE DEPARTMENT VISIT

The United States State Department and the US Embassy in Warsaw invited a representative of the ‘NEVER AGAIN’ Association to participate in the prestigious International Visitor Leadership Program devoted to combatting violent extremism. During the three weeks (18 May – 8 June 2019) spent in Washington, Chattanooga, Montgomery, San Francisco and Boston, Dr. Anna Tatar took part in a series of meetings with representatives of various American institutions, NGOs, journalists and leaders of local communities. 

– ‘America is a country built by immigrants from many places around the world and I was able to observe what such diversity means. We met many people who had come to the USA from the farthest corners of the globe, as well as first, or next generations immigrants born in the States. Respect for the fact that their identity may be complex and subject to personal choices is one of the most important contemporary issues,’ said Ms. Tatar. – ‘At the same time, racial discrimination is still a serious problem, which is manifested most of all in the American justice system. One of the frequent topics of our discussions was the violent behaviour of the police towards Afro-American citizens.’

During her stay in the USA, Anna Tatar visited places with significant ties to the history of slavery and racial persecution, including Montgomery, Alabama, which in the nineteenth century was the centre of slave trade. She visited the Baptist church at Dexter Avenue, known for its famous pastor, Civil Rights activist and Nobel Peace Prize laureate, Dr Martin Luther King Jr. She was honoured to meet Mrs. Jeannie Graetz, who together with her husband, Rev. Robert Graetz, supported the so-called bus boycott (a peaceful protest against racial segregation on the public transport system) and then became a leading figure in the Civil Rights movement in the 1950s and 1960s.

The ‘NEVER AGAIN’ representative also visited the US Holocaust Memorial Museum in Washington DC and the All Dulles Area Muslim Society (ADAMS) Centre, which is one of the largest mosques and Muslim culture centres in the USA. At the editorial office of ‘TIME’ magazine she had the opportunity to take part in discussions about the standards of public debate and the levels of hate speech in Poland and the USA. During these meetings, she presented the activities of the ‘NEVER AGAIN’ Association and referred to the examples of xenophobic violence documented in the ‘Brown Book’ prepared by the Association.

Following her US trip, on 14 June, Anna Tatar participated in an international conference on hate speech organized in Vienna by The World of NGOs together with the Faculty of Political Science of Vienna University. As a member of the discussion panel, the representative of ‘NEVER AGAIN’ elaborated on the long-term activities undertaken by the Association against the spread of racist propaganda on the Internet. She talked about the problem of inadequate enforcement of the laws against the propagation of hatred. As an example, she described the fascist concerts which have been freely organized in Poland for many years now.

On May 29, 2019, the Warsaw-Praga District Court dismissed criminal proceedings brought against Anna Tatar. She had been accused of libel in connection with critical statements made about an extreme-nationalist event known as the Eagle’s Nest Festival. The court upheld the verdict of the court of first instance and confirmed that there was a ‘complete lack of factual grounds for the accusation’. It was emphasised in the judgement that the representative of the ‘NEVER AGAIN’ Association had the right to speak in a legitimate defence of the public interest. 

In May 2019, Anna Tatar and Joanna Naranowicz were awarded prizes by the Australian-based Jerzy Boniecki Independent Foundation for the Promotion of Polish Culture (Polcul) for their roles in the activities of ‘NEVER AGAIN’. The award ceremony took place at the Warsaw Uprising Museum on 25 May. Joanna Naranowicz is a vocalist of the rock band Qulturka and the animator of the ‘Music Against Racism’ campaign – she received a distinction for ‘the continuous and extremely effective propagation of pluralism and tolerance, and her efforts in combating ethnic and religious prejudices’. Anna Tatar received one for ‘propagating tolerance and pluralism in relation to ethnic and religious minorities and for her journalistic and scientific work over many years relating to the sources of xenophobia and racist violence.’

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent organization established in Warsaw in 1996. ‘NEVER AGAIN’ has campaigned against racism, antisemitism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally.

More information:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

‘NIGDY WIĘCEJ’ W USA NA ZAPROSZENIE DEPARTAMENTU STANU. WASZYNGTON, MONTGOMERY, SAN FRANCISCO I BOSTON

Departament Stanu i Ambasada USA zaprosiły współpracowniczkę Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ do udziału w prestiżowym programie International Visitor Leadership Program, który poświęcony był przeciwdziałaniu ekstremizmowi i przemocy. W ciągu trzech tygodni (18.05-8.06.2019) spędzonych w Waszyngtonie, Chattanoodze, Montgomery, San Francisco i Bostonie dr Anna Tatar wzięła udział w szeregu spotkań z przedstawicielami amerykańskich instytucji, organizacji pozarządowych, dziennikarzami i liderami lokalnych społeczności.

– ‘Ameryka to kraj zbudowany przez imigrantów i mogłam obserwować, na czym polega taka różnorodność w społeczeństwie. Poznaliśmy wielu ludzi, którzy do USA przybyli z najdalszych zakątków na świecie, jak również takich, którzy byli pierwszym (bądź kolejnym) pokoleniem urodzonym już w Stanach. Poszanowanie tego, że ich tożsamość może być złożona i podlega osobistym wyborom to jedna z ważniejszych spraw w życiu społecznym’ – powiedziała Tatar. – ‘Tym niemniej wciąż poważnym problemem jest dyskryminacja rasowa, która przejawia się przede wszystkim w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości. Częstym tematem naszych rozmów były brutalne zachowania policji wobec Afroamerykanów’.

W trakcie pobytu w USA Anna Tatar odwiedziła miejsca szczególnie związane z historią niewolnictwa i prześladowań rasowych, między innymi Montgomery w stanie Alabama, które w XIX wieku stanowiło centrum handlu ludźmi uprowadzonymi z Afryki. Przedstawicielka ‘NIGDY WIĘCEJ’ odwiedziła kościół baptystów przy Dexter Avenue, gdzie pastorem był dr Martin Luther King Jr., działacz na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów i późniejszy laureat pokojowej Nagrody Nobla. Miała też zaszczyt spotkać się z p. Jeannie Graetz, która wraz ze swoim mężem luterańskim pastorem Robertem Graetzem wsparła tzw. bojkot autobusowy (pokojowy protest przeciwko segregacji rasowej w środkach komunikacji miejskiej) i stała się czołową postacią ruchu praw obywatelskich w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w USA.

Współpracowniczka ‘NIGDY WIĘCEJ’ zwiedziła też Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, jeden z największych w USA meczetów i ośrodków kultury muzułmańskiej All Dulles Area Muslim Society (ADAMS) Center czy siedzibę redakcji magazynu ‘TIME’, gdzie miała okazję wziąć udział w dyskusji na temat standardów debaty publicznej i mowy nienawiści w Polsce i USA. W trakcie spotkań przedstawiała działalność Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ i odwoływała się do przykładów ksenofobicznej przemocy dokumentowanych w monitoringu ‘Brunatna Księga’.

Ponadto 14 czerwca Anna Tatar uczestniczyła w międzynarodowej konferencji na temat mowy nienawiści zorganizowanej w Wiedniu przez organizację The World of NGOs oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wiedeńskiego. W dyskusji panelowej reprezentantka ‘NIGDY WIĘCEJ’ przybliżyła wieloletnie działania podejmowane przez stowarzyszenie przeciwko publikowaniu treści rasistowskich w internecie. Wskazała też na problem niedostatecznego egzekwowania przepisów dotyczących propagowania nienawiści. Jako przykład podała faszystowskie koncerty bezkarnie organizowane od wielu lat w Polsce.

29 maja 2019 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie prawomocnie umorzył postępowanie karne przeciwko Annie Tatar, która została oskarżona o rzekome pomówienie w związku z wcześniejszymi krytycznymi wypowiedziami na temat skrajnie nacjonalistycznego Festiwalu Orle Gniazdo. Sąd podtrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji i ponownie stwierdził ‘oczywisty brak faktycznych podstaw oskarżenia’. W uzasadnieniu tej decyzji podkreślono również, że przedstawicielka stowarzyszenia miała prawo do wypowiedzi ‘w słusznej obronie interesu społecznego’.

W maju 2019 roku za działalność w Stowarzyszeniu ‘NIGDY WIĘCEJ’ Anna Tatar oraz Joanna Naranowicz zostały uhonorowane przez australijską Niezależną Fundację Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego (Polcul). Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 25 maja w Muzeum Powstania Warszawskiego. Joanna Naranowicz, wokalistka pilskiego zespołu Qulturka oraz animatorka kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’, otrzymała wyróżnienie za ‘wieloletnie i niezwykle skuteczne propagowanie pluralizmu i tolerancji, walkę z uprzedzeniami etnicznymi i religijnymi’, a Anna Tatar za ‘propagowanie tolerancji i pluralizmu w stosunku do mniejszości etnicznych i religijnych, za wieloletnią pracę publicystyczną i naukową na temat źródeł ksenofobii i przemocy rasistowskiej’.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.

Więcej informacji:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ