ROBERT LEWANDOWSKI SUPPORTS REFUGEES

Robert Lewandowski has officially become an FC Barcelona player and will wear the club’s shirt bearing the logo of the United Nations’ main agency for refugees (UNHCR, Spanish: ACNUR).

As a Barcelona player, Lewandowski will be able to join the fight for the rights of refugee children and youth from across the world. In mid-June, the Catalan club signed an agreement with the office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), according to which it will be allocating 400,000 euros a year to humanitarian activities in Colombia, Turkey, Uganda and Malaysia. FC Barcelona’s president, Joan Laporta, has said the priority is to ‘focus on refugees around the world, which is one of the most serious problems that we are currently facing, with 100 million refugees or displaced people (according to UNHCR figures) to whom we need to respond. This figure has increased due to the crisis in Ukraine. With this agreement, UNHCR and FC Barcelona are making an extraordinary commitment to the world.’

The best player in the history of Polish football and the captain of the Polish national team has been supporting for years people who had to leave their homes due to war and persecution. In May 2014, Robert Lewandowski, as the UNICEF Goodwill Ambassador, visited the Syrian refugee camp in Zaatari, Jordan. At that time, over 100,000 people were staying there, more than half of whom were children. The civil war in Syria has been going on since 2011. According to the United Nations, nearly 12,000 children were killed or injured during the war. Lewandowski, together with two boys, Hisham and Mohammad, visited the place where the children spend their free time, which helps them deal with the traumatic experiences. The footballer appealed: ‘We must be open to the children’s voice. Give them your voice, tell your relatives and friends that there are children all over the world who are waiting for our help and interest. Help us tell their story. Your voice is priceless for these children.’

Two days after the start of the Russian invasion, Lewandowski, in a gesture of support for the people of Ukraine, appeared in an armband in the colors of the country’s flag (during the Bundesliga match Eintracht Frankfurt – Bayern Munich). After the match, he posted a comment on Twitter: ‘As an athlete, I can’t pretend nothing is happening. Stand With Ukraine.’ In addition, Lewandowski donated this unique armband to a charity auction. The proceeds (27,000 Polish zloty) were allocated to the purchase of medical first aid materials and their transport to Ukraine. The footballer also played with the Ukrainian yellow and blue armband in the match between the national teams of Poland and Sweden (29 March, the final play-offs for promotion to the World Cup).

However, in reaction to such an open presentation of his anti-war position, Lewandowski was harassed on social media by Polish hooligans and ultra-nationalists. Apart from signs of appreciation for the footballer and expressions of solidarity with Ukraine – there also appeared xenophobic comments. Here are examples of such content published on Twitter: ‘He was a Pole once’, ‘This is no longer our national team. This is a clear betrayal of the country and the fans’, ‘Face next to the shoe and f.ck the sucker who wears foreign colours’, ‘He bowed in front of the Jews in the match so as not to offend them’, ‘Did we have too few gestures of solidarity with the Bandera followers? [Stepan Bandera was the leader of the Organisation of Ukrainian Nationalists; in practice, the term ‘Bandera’ is frequently used in Poland today as an ethnic slur against Ukrainians – editor’s note] What else to come? Maybe we are supposed to unite our countries immediately and create Ukro-polin [Polin in Hebrew means Poland. Ukropolin is a conspiracy theory according to which Poland would be seized by Jews and Ukrainians – editor’s note]’.

The ‘NEVER AGAIN’ Association reported a number of the hateful posts to the Twitter administration, some of which have been removed.

In April 2022, the ‘NEVER AGAIN’ Association published a report entitled ‘Let’s Maintain Solidarity with the Refugees’ detailing incidents of discrimination and hate speech against Ukrainians, refugees and national minorities in Poland in the context of the ongoing war (READ PDF).

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization founded in Warsaw in 1996. The ‘NEVER AGAIN’ Association has conducted the first anti-racism campaign in Eastern European football, ‘Let’s Kick Racism Out of the Stadiums’ and is a founding member of the Fare network. Since 2005, it has led the ‘Racism-Delete’ campaign, which has the objective of removing antisemitic and racist content from the internet. The ‘NEVER AGAIN’ Association is a member of the International Network Against Cyber Hate (INACH) and the Global Alliance Against Digital Hate and Extremism (GADHE). The Association also takes part in projects to counteract online hate speech such as ‘Get the Trolls Out’ and ‘Open Code for Hate-Free Communication’.

More information:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

ROBERT LEWANDOWSKI WSPIERA UCHODŹCÓW

Robert Lewandowski został oficjalnie piłkarzem FC Barcelona. W nowym klubie będzie występował w koszulce z logotypem głównej agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych pomagającej uchodźcom (angielski skrót: UNHCR, hiszpański: ACNUR).

Jako zawodnik Barcelony Lewandowski będzie mógł włączyć się w walkę o prawa dzieci i młodzieży będących uchodźcami z czterech kontynentów. Kataloński klub w połowie czerwca zawarł porozumienie z biurem Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR), zgodnie z którym przeznaczy 400 tysięcy euro rocznie na działania humanitarne w Kolumbii, Turcji, Ugandzie i Malezji. Prezydent FC Barcelony Joan Laporta powiedział, że priorytetem jest ‘skupienie się na uchodźcach, co stanowi jeden z najpoważniejszych problemów przeżywanych w obecnych czasach, ze 100 milionami uchodźców lub przesiedleńców, więc trzeba na to odpowiedzieć. Ta liczba zwiększyła się przez kryzys na Ukrainie. Poprzez tę umowę przyjmujemy na siebie nadzwyczajne zobowiązanie wobec świata’.

Najbardziej utytułowany zawodnik w historii polskiej piłki i kapitan reprezentacji biało-czerwonych od lat wspiera ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy z powodu wojny i prześladowań. W maju 2014 roku Robert Lewandowski jako Ambasador Dobrej Woli UNICEF odwiedził obóz dla syryjskich uchodźców w Zaatari w Jordanii. Przebywało w nim wówczas ponad 100 tys. osób, wśród których ponad połowę stanowiły dzieci. Wojna domowa w Syrii trwa od 2011 roku. Jak podaje ONZ, w tym czasie niemal 12 tysięcy dzieci zostało zabitych lub rannych. Lewandowski wraz z dwoma chłopcami, Hishamem i Mohammadem, odwiedził w obozie miejsce, gdzie dzieci spędzają wolny czas, co pomaga im zapomnieć o traumatycznych przeżyciach. Piłkarz apelował: ‘Musimy być otwarci na wołanie dzieci. Użyczcie im swojego głosu, powiedzcie swoim bliskim i znajomym, że na całym świecie są dzieci, które czekają na naszą pomoc i zainteresowanie. Pomóżcie nam opowiedzieć ich historię. Wasz głos jest dla tych dzieci bezcenny’.

Dwa dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji Lewandowski w geście wsparcia dla Ukrainy występował w opasce w barwach flagi tego kraju (podczas meczu Bundesligi Eintracht Frankfurt – Bayern Monachium). Po spotkaniu zamieścił na Twitterze komentarz: ‘Jako sportowiec nie mogę udawać, że nic się nie dzieje. Wspierajmy Ukrainę’. Ponadto Lewandowski przekazał tę wyjątkową opaskę na aukcję charytatywną. Uzyskany dochód (27 tys. zł) przeznaczono na zakup materiałów pierwszej pomocy medycznej i ich transport do Ukrainy. Piłkarz zagrał z żółto-niebieską opaską także w meczu pomiędzy reprezentacjami Polski i Szwecji (29 marca, finał baraży o awans na Mistrzostwa Świata).

Jednak za tak otwarte prezentowanie antywojennych przekonań Lewandowski był szykanowany w mediach społecznościowych przez polskich pseudokibiców i nacjonalistów. Obok wyrazów uznania dla piłkarza i wyrazów solidarności z Ukrainą – pojawiły się również wpisy ksenofobiczne. Oto przykłady takich treści opublikowanych na Twitterze: ‘Kiedyś był Polakiem’, ‘To już nie jest nasza reprezentacja. To jawna zdrada Kraju i kibiców’, ‘Morda przy bucie i jeb…ć frajera co obce barwy ubiera’, ‘Lewandowski z ukrową opaską’, ‘ugiął się przed żydami w meczu aby ich nie urazić’, ‘Mało już gestów solidarności z banderowcami poszło? Co jeszcze? Może od razu połączmy kraje i zróbmy Ukropolin’ (Polin po hebrajsku oznacza Polskę. Ukropolin to teoria spiskowa, wedle której Polska miałaby zostać zagarnięta przez Żydów i Ukraińców).

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zgłosiło szereg nienawistnych wpisów do administracji Twittera, niektóre spośród nich zostały usunięte.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną organizacją antyrasistowską, która prowadzi ‘Brunatną Księgę’ – dokumentację zdarzeń na tle ksenofobicznym i antysemickim. Prowadzi też kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ oraz uczestniczy w projektach przeciwdziałających mowie nienawiści w internecie.

W kwietniu 2022 Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało raport pt. ‘Zachowajmy solidarność z uchodźcami’ o przypadkach dyskryminacji i mowy nienawiści wobec Ukraińców, uchodźców i mniejszości narodowych w Polsce w kontekście trwającej wojny:

https://www.nigdywiecej.org/docstation/com_docstation/64/zachowajmy_solidarnosc_z_uchodzcami._raport.pdf

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

 

FAR-RIGHT MEDIA ATTACK ON ROBERT LEWANDOWSKI

A radical-right media outlet has attacked Poland’s top footballer Robert Lewandowski and promoted xenophobic conspiracy theories around the COVID-19 pandemic.

The Warsaw-based anti-racist ‘NEVER AGAIN’ Association has noted a recent broadcast on the ‘Idz Pod Prad’ (‘Go Against the Tide’) online television program which targeted Lewandowski. The channel regularly refers to the coronavirus as ‘the Chinese plague’ and promotes a conspiracy theory about its origin. Against scientific evidence, it accuses the Chinese of intentionally producing and spreading the virus. It advocates a military conflict with China and announces, in the words of its head Pawel Chojecki, ‘the war against the Chinese communists is starting to take shape’.

In this context, Robert Lewandowski was attacked for having participated in an advert for a popular Chinese smartphone brand. Chojecki has called for a boycott of Poland’s national team captain by fellow players and media: ‘It is shameful for our leading player, at the moment when a life and death war is underway against the criminals who have the blood of over 100 million people on their hands (…) Mr Lewandowski agrees to be a Europe-wide ambassador for the Chinese communists, it is a shame and a disgrace for the Polish sports, no Polish sportsman should shake hands with Mr Lewandowski and no Polish journalist should pay any attention to his utterances’.

Chojecki failed to mention that already in March this year, the Bayern Munich striker with his wife Anna donated one million Euro to the fight against the coronavirus pandemic.

In the same broadcast on 15 May, Chojecki attacked the ‘NEVER AGAIN’ Association, Polish President Andrzej Duda, and Pope Francis who was labelled as ‘a heathen who celebrates Maoist Leninist rituals together with the communist comrades from China’.

‘Go Against the Tide’ is known for formerly employing Marian Kowalski, an ex-presidential candidate. Its founder Pawel Chojecki is a longtime political activist on the radical right and a vice-chairman of the 11 November Movement party. He is also the leader of a religious group called the New Covenant Church.

The ‘NEVER AGAIN’ Association has recently published its latest REPORT ‘The Virus of Hate: Brown Book of the Epidemic’. The report documents acts of racism, xenophobia and discrimination which have occurred in the context of the coronavirus in Poland in recent weeks and months. The authors of the report recorded cases of assaults on members of minorities who are unjustly blamed for spreading the virus, as well as numerous examples of hate speech and conspiracy theories about the pandemic spread by the far right. They also noted some instances of xenophobia in the world of sports.

Rafal Pankowski, a co-author of the report of the ‘NEVER AGAIN’ Association and a sociology professor at the Collegium Civitas university, commented: – ‘The global pandemic is also a global crisis of social trust and values amid confusion and anxiety. It is fertile ground for the dangerous growth of xenophobia and conspiracy theories’.

– ‘Examples of hatred are unfortunately coming from the top. In a pandemic, conspiracy theories promoted by public figures: celebrities, artists, politicians, journalists and clergy are particularly alarming’ – adds Jacek Dziegielewski, also a co-author of the ‘NEVER AGAIN’ Association report.

– ‘Companies such as YouTube and Facebook, contrary to their formal announcements, often tolerate such content on their platforms’ – said Dr. Anna Tatar, co-author of the ‘Brown Book’.

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization, it has campaigned against racism and xenophobia, for peace, intercultural dialogue and human rights both in Poland and internationally. Since 1996, it has conducted the first anti-racism campaign in Eastern European football, ‘Let’s Kick Racism Out of the Stadiums’ and is a founding member of the Fare network.

‘The Virus of Hate: Brown Book of the Epidemic’ (full report in PDF).

Additional information:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

ROBERT LEWANDOWSKI ZAATAKOWANY W CZASIE PANDEMII

Jak informuje Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’, radykalnie prawicowa telewizja internetowa Idź Pod Prąd zaatakowała najlepszego polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego przy okazji propagowania ksenofobicznych teorii spiskowych.

Idź Pod Prąd nazywa koronawirusa ‘chińską zarazą’ i aktywnie propaguje spiskową teorię na temat pandemii COVID-19, wbrew wiedzy naukowej oskarżając Chińczyków o celowe wyprodukowanie i rozpowszechnianie wirusa. Mówi przy tym o konieczności wojny z Chinami i zapowiada, według słów swojego szefa Pawła Chojeckiego: ‘wojna z komunistami chińskimi nabiera realnych kształtów’.

W tym kontekście Robert Lewandowski został zaatakowany za udział w reklamie popularnej chińskiej firmy produkującej telefony. Chojecki wezwał do bojkotu kapitana reprezentacji Polski przez innych sportowców i media: ‘To wstyd dla naszego czołowego piłkarza, w momencie, kiedy toczy się wojna na śmierć i życie ze zbrodniarzami, którzy mają krew na rękach ponad stu milionów (…), pan Lewandowski zgodził się być ambasadorem chińskich komunistów na całą Europę, to jest wstyd i hańba dla polskich sportowców, polski sportowiec nie powinien podać ręki panu Lewandowskiemu, polski dziennikarz nie powinien sobie zawracać głowy jego wypocinami’.

W swojej wypowiedzi Chojecki nie wspomniał, że Robert i Anna Lewandowscy już w marcu tego roku przekazali milion euro na walkę z pandemią koronawirusa.

W tej samej audycji z 15 maja zaatakowano także antyrasistowskie Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’, prezydenta Andrzeja Dudę oraz papieża Franciszka, którego nazwano ‘poganinem, odprawiającym maoistyczne leninowskie gusła razem z komunistycznymi towarzyszami także z Chin’.

Telewizja internetowa Idź Pod Prąd znana jest z zatrudniania byłego kandydata na prezydenta Mariana Kowalskiego (z którym rozstano się w atmosferze skandalu). Założyciel IPP pastor Paweł Chojecki jest wieloletnim działaczem politycznym ugrupowań radykalnej prawicy, wiceprezesem partii Ruch 11 Listopada oraz liderem grupy religijnej pod nazwą Kościół Nowego Przymierza.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało niedawno swój najnowszy RAPORT pt. ‘Wirus nienawiści: Brunatna Księga czasu epidemii’. Dokumentuje on akty rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji, do jakich doszło w kontekście koronawirusa w Polsce w ostatnich miesiącach. Autorzy raportu zarejestrowali przypadki napaści na przedstawicieli mniejszości, bezpodstawnie obwinianych o roznoszenie wirusa, a także liczne przejawy mowy nienawiści i teorie spiskowe na temat epidemii szerzone przez skrajną prawicę. Odnotowują również przypadki ksenofobii w środowisku sportowym.

– ‘Przykłady nienawiści idą niestety «z góry». W czasach pandemii szczególny niepokój budzą teorie spiskowe wygłaszane przez osoby publiczne: celebrytów, artystów, polityków, dziennikarzy, duchownych’ – mówi Jacek Dzięgielewski, współautor raportu Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. – ‘Wbrew zapowiedziom firmy, YouTube nadal toleruje takie treści na swojej platformie’ – stwierdziła dr Anna Tatar, współautorka ‘Brunatnej Księgi’.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest powstałą w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.‎

‘Wirus nienawiści: Brunatna Księga czasu epidemii’ (pełny tekst raportu w pliku PDF).

Dodatkowe informacje:

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ