PROTESTS AGAINST A NAZI CELEBRITY IN THE NATIONAL STADIUM

The National Boxing Gala, announced as the biggest boxing event in Polish history, is to take place at Warsaw’s National Stadium on May 25th. Minister Anna Maria Anders – daughter of the legendary World War II general – who is now the Prime Minister’s plenipotentiary for international dialogue has extended her patronage over the event. Curiously, the gala features Artur Binkowski, a Polish-Canadian neo-Nazi.

The bouts are to be accompanied by music performances by pop stars including the famous Polish rapper Liroy who is also a Member of Parliament. The host and ring announcer is to be Michael Buffer, known for his collaboration with Donald Trump. The organizer, Marcin Najman, an ex European champion in kickboxing, says that the gala constitutes a form of celebration of the 100th anniversary of Poland’s regaining of independence.

The now 42-year old Binkowski reached quarter-finals at the Olympic Games in Sydney, representing Canada, where he lives. Since 2012 he boxes mainly in Poland and is known to have had  problems with the law. In a recent incident in Canada, he was arrested and held for a month in February this year.

During a press conference at the National Stadium, Binkowski  made a speech in which he called for a ‘pure white Poland’ and condemned politicians whom he does not recognize as ‘true Poles’. He also paid homage to a group of supporters whom he called ‘my skinheads’.

In his social media posts Binkowski frequently promotes songs from the repertoire of the neo-Nazi band Honor, he also posts his own comments with racist and antisemitic contents, e.g. ‘We are still under partition of foreign powers!! And this has gone on for almost 300 years. The first time, they raped us physically!! After World War II we were occupied by Russia. In 1989 our mothers and fathers rejected Moscow, Russia and Communism. Since 1989 to this time and it’s almost 2020, we are ruled by Jews and Israel!!’ In another post he comments: ‘Lefties, Judases, poisoned brains (…) Jews are making them into idiots and traitors. They should be  stood up against a wall and shot.’

The organizers of the Gala have not backed out of featuring Binkowski who is to fight with Najman. His name is seen on the official internet site of the National Stadium. The ‘NEVER AGAIN’ Association has been asked to intervene in this matter by a correspondent who wrote: ‘This is simply shocking! This man wipes his face with the Polish flag, shouts abuse and promotes a  neo-Nazi group, while himself sporting a cap with the >Poland resists<  anchor symbol or a T-shirt depicting the Warsaw Uprising. I myself practice martial arts and see that this imbecile is becoming a role-model for young boys.’

– ‘The National Stadium is not a private playground but a public edifice built before the 2012 European Football Championships’ – says Rafal Pankowski, who coordinated the anti-racist campaign ‘RESPECT Diversity’, carried out by the ‘NEVER AGAIN’ Association as part of the UEFA Euro 2012 Social Responsibility Programme. – ‘If the organizers do not change their mind, we call upon Madam Anders to immediately withdraw her support for the event.’

– ‘There is no place for discrimination in sports. It should unite people, not divide them on the basis of origin or skin colour. There must be no place for hatred. The organizers of the National Boxing Gala and the hosts of the National Stadium should think this over’ – adds Piotr Ciolkowski, a sports educator who co-leads the ‘Let’s Kick Racism out of the Stadiums’ initiative of the ‘NEVER AGAIN’ Association.

Witold Liliental, a Canadian-based friend and cooperator of the ‘NEVER AGAIN’ Association, says: – ‘I have some doubts as to a boxing gala being the best way of celebration of an important national anniversary. As to the idea of a known racist and white supremacist being the star of the show, I have not the slightest doubts. It is a profanation of all that I have been taught:  tolerance, respect and decency. Binkowski’s behaviour brings shame to both Poland and Canada. I wonder why some known artists agree to perform at such an event. This gala with this man must not be allowed to happen.’

The ‘NEVER AGAIN’ Association is an independent anti-racist organization,  founded in 1996. It conducts campaigns such as ‘Music Against Racism’, and ‘Let’s Kick Racism out of the Stadiums’. Together with the Fare network, the ‘NEVER AGAIN’ Association coordinated anti-racist educational activities around UEFA Euro 2012 in Poland and  Ukraine.

Additional information:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/Respect.Diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

Rasista na Stadionie Narodowym?

Podczas Narodowej Gali Boksu na warszawskim Stadionie Narodowym pod patronatem minister Anny Marii Anders wystąpić ma Artur Binkowski, który propaguje poglądy neonazistowskie. Protestuje Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Bokserska gala – reklamowana jako ‘największa gala bokserska w historii Polski’ – planowana jest na PGE Stadionie Narodowym 25 maja 2018 roku z udziałem pięściarzy takich jak Mariusz Wach, Izu Ugonoh, Artur Szpilka i Ewa Piątkowska. Walkom towarzyszyć mają występy Edyty Górniak, zespołu Kombii oraz rapera Liroya, posła na Sejm RP. Konferansjerem ma być Michael Buffer, który współpracował z Donaldem Trumpem. Organizator Marcin Najman, były mistrz Europy w kickboxingu, twierdzi, że gala stanowi formę uczczenia 100-lecia niepodległości Polski.

43-letni obecnie Binkowski w 2000 roku dotarł do ćwierćfinału w igrzyskach olimpijskich w Sydney jako reprezentant Kanady, gdzie od lat mieszka. Od 2012 roku występuje głównie w Polsce, jest też znany z konfliktów z prawem. Ostatnio był aresztowany przez władze kanadyjskie na miesiąc w lutym tego roku.

W trakcie zapowiadającej Narodową Galę Boksu konferencji prasowej, która odbyła się na Stadionie Narodowym już 23 listopada ub.r., Binkowski wygłosił 20-minutowe przemówienie nawołujące do stworzenia ‘czystej białej Polski’, potępiał też polityków, którzy nie są ‘prawdziwymi Polakami’ i oddawał hołd kolegom, których przedstawiał jako ‘moich skinów’.

W mediach społecznościowych Binkowski rozpowszechnia utwory neonazistowskiego zespołu Honor, wkleja też własne komentarze z rasistowskimi i antysemickimi treściami, np.: ‘MY NADAL pod zaboramii !! to juz prawie 300 lat !! pierwszy drugi i trzeci raz to FIZYCZNIE NaS gwalcili !! po 2ej wojnie MY pod OKUPACJA rosji !! w 89 nasi OjcowiE i nasze MaMY ODRZUCAJA moskwe rosje komune !! ….od 89 do czasu terazniejszego a jest 2020 prawie ZYDZii i izrael !!’ (pisownia oryginalna).  W innym, niedawnym poście pisze m.in.: ‘lewaki, judasze, zatrute mózgi (…) zydzi z nich DEBILOW i ZDRAJCOW robia !! trzeba ich pod ścianę’.

Organizatorzy gali nie zrezygnowali jednak z występu Binkowskiego, który ma się zmierzyć z samym Najmanem. Nazwisko Binkowskiego figuruje na oficjalnej stronie internetowej PGE Stadionu Narodowego. Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ zostało poproszone o interwencję przez korespondenta, który zauważa: – ‘To jest po prostu szokujące. Co ten człowiek wycierający sobie twarz polską flagą wygaduje, i jeszcze promuje neonazistowski zespół. Przeważnie wystrojony w czapkę z Kotwicą czy koszulkę z Powstaniem Warszawskim. Sam trenuję sporty walki i widzę, że ten imbecyl trafia do młodszych chłopaków’.

– ‘Stadion Narodowy nie jest prywatnym folwarkiem, ale obiektem zbudowanym ze środków publicznych przed Euro 2012. To niedopuszczalne, aby dziś organizowano tam imprezę, której bohater po prostu propaguje rasizm’ – stwierdza Rafał Pankowski, koordynator antyrasistowskiej kampanii edukacyjnej ‘RESPECT Diversity’ realizowanej przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA Euro 2012.  – ‘Jeśli organizatorzy nie zmienią zdania, wzywamy panią Anders, która jest pełnomocnikiem premiera ds. dialogu międzynarodowego, do natychmiastowego wycofania patronatu nad tą galą’.

– ‘W sporcie nie ma miejsca na rozróżnianie ze względu na pochodzenie czy kolor skóry. Sport ma za zadanie łączyć ludzi, a nie dzielić – nie ma w nim miejsca na nienawiść. Organizatorzy Narodowej Gali Boksu i gospodarze Stadionu Narodowego powinni to przemyśleć’ – dodaje Piotr Ciołkowski, edukator sportowy współtworzący kampanię ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’ Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

– ‘Zachowanie Artura Binkowskiego przynosi wstyd Polsce i Kanadzie’ – mówi Witold Liliental, przedstawiciel Polonii kanadyjskiej i współpracownik Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest niezależną organizacją antyrasistowską powstałą w 1996 roku. Prowadzi kampanie ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Stowarzyszenie 'NIGDY WIĘCEJ’ koordynowało edukacyjne działania antyrasistowskie związane z przygotowaniami do turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Dodatkowe informacje:

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/Respect.Diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ