‘There Cannot be Any Accommodation with Fascism.’ In Memory of Marcin Kornak

News from the ‘NEVER AGAIN’ Association

Attacks on foreigners and minorities, racist threats and insults as well as marches by extreme-right groups have become commonplace in Poland. Marcin Kornak (1968-2014), founder of the ‘NEVER AGAIN’ Association, warned against extreme nationalism and impunity of neo-fascists as early as the mid-1990s. The magazine that he created, ‘NEVER AGAIN’ – ‘NIGDY WIECEJ’, is commemorating his stance with a special issue.

Okładka NW22, bardzo mała

It contains over 200 pages of articles, analyses and opinion pieces from renowned academics, activists and journalists including Adam Michnik, the editor of Poland’s main newspaper ‘Gazeta Wyborcza’, and many others.

-‘Marcin Kornak’s contribution to the building of a modern, open and tolerant society was exceptional and will continue to be an inspiration for future generations of those who have the sensitivity and energy to act’, wrote the former Foreign Minister and Speaker of Parliament, Radoslaw Sikorski. Former President of Poland Aleksander Kwasniewski eulogized Marcin Kornak’s achievements: ‘He was a brave person with a big heart who devoted many years to creating a world without discrimination. He initiated many wonderful initiatives to promote tolerance and multiculturalism that have enriched our society.’

Marcin Kornak was the author of the monumental ‘Brunatna Ksiega’ [The Brownshirt Book], a multi-volume study documenting xenophobia, antisemitism, racism and acts of discrimination. This work is continued in the latest issue of ‘NIGDY WIECEJ’, which comprises a selection of hate crimes from 2014-2016 including: the assault on the Romani poet Edward Debicki in Gorzow Wielkopolski; an attack on a group of students from Turkey, Iraq and Kazakhstan by football hooligans in Lodz; racist threats towards a four-year-old child in Rzeszow; an antisemitic picket line by the NOP [National Rebirth of Poland] in front of the Israeli embassy; a joint ONR [National-Radical Camp] and MW [All-Polish Youth] demonstration during which participants chanted ‘Time for a clout round the Islamic snout’; an assault on an Indian couple in Wrzesnia as well as an attack on Ukrainians in Kutno; and vandalism of a plaque commemorating the Warsaw Ghetto.

The new issue of ‘NIGDY WIECEJ’ also contains articles about xenophobia and nationalist populism that escalated during the humanitarian crisis affecting refugees from North Africa and the Middle East. Wojciech Burszta, Aleksander Smolar and Marcin Czerwinski focus on how public reporting of the refugee crisis led to an exacerbation of xenophobic attitudes and violence in many European societies.

This special issue of ‘NIGDY WIECEJ’ magazine is published on a non-commercial basis and is available free of charge at the following site: www.nigdywiecej.org (the articles are in Polish).

The ‘NEVER AGAIN’ Association was founded by Marcin Kornak in 1996 as an independent organization that monitors xenophobic incidents and publishes the anti-racist magazine ‘NIGDY WIECEJ’. It also conducts educational campaigns such as ‘Music Against Racism’ and ‘Let’s Kick Racism out of the Stadiums’.

Additional information:

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

‘Wiem, że dobrze idę’ – dedykowane Marcinowi Kornakowi

Właśnie ukazał się specjalny numer magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’ poświęcony Marcinowi Kornakowi (ur. 1968 – zm. 2014), twórcy kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i założycielowi Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. Z tej okazji został przygotowany MATERIAŁ VIDEO, w którym Marcina wspominają przyjaciele, działacze społeczni, naukowcy, dziennikarze, a także muzycy.

Ilustrację muzyczną filmu stanowi utwór ‘M.K.’ z albumu ‘EKG’ zespołu Qulturka. Muzycy tej kapeli od lat wspierają antyrasistowskie działania Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ i zadedykowali tę piosenkę Marcinowi Kornakowi. Autorką słów jest Joanna Naranowicz, wokalistka Qulturki: ‘Już się nie zatrzymam / Bo dałeś mi siłę / Chociaż już bez Ciebie / Wiem, że dobrze idę’.

W filmie i na łamach pisma ‘NIGDY WIĘCEJ’ znajduje się też pełna pasji wypowiedź Krzysztofa ‘Grabaża’ Grabowskiego: ‘Popierałem, popieram i popierać będę Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ w walce z każdym przejawem rasizmu, nazizmu i ksenofobii’ oraz fragment rozmowy z Arkadiuszem ‘Aretzkym’ Ślesickim z zespołu Skowyt: ‘Tylko na tyle cię stać (z płyty Corrida) to utwór antyrasistowski. Swego czasu zaprzyjaźniłem się z Marcinem Kornakiem, prezesem Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ. Marcina już nie ma z nami, ale ten numer zadedykowany jest właśnie jemu’.

Specjalny numer magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’ ma charakter niekomercyjny i jest bezpłatnie dostępny dla zainteresowanych pod adresem www.nigdywiecej.org .

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.

Pamięci Marcina Kornaka – specjalny 22. numer magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’ (VIDEO) https://youtu.be/sRinu7qMrFU

Spis treści i wybrane artykuły on-line http://www.nigdywiecej.org/3508

Dodatkowe informacje:

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/respect.diversity

www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

„Na faszyzm nigdy zgody nie będzie”. Pamięci Marcina Kornaka

NW22okladka1kol-mala

Napaści na cudzoziemców, rasistowskie wyzwiska i groźby, a także przemarsze faszyzujących bojówek stały się w Polsce częstymi zdarzeniami. Przed zagrożeniem ze strony skrajnego nacjonalizmu i bezkarnością sprawców już od połowy lat dziewięćdziesiątych przestrzegał Marcin Kornak (ur. 1968 – zm. 2014), twórca Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. Jego postać upamiętnia specjalny numer założonego przez niego magazynu „NIGDY WIĘCEJ”.

Na łamach ponad 200 stron pisma znajdują się artykuły, rozprawy i wypowiedzi wybitnych humanistów i działaczy społecznych, między innymi Michała Głowińskiego, Adama Michnika, Roberta Biedronia, Szymona Rudnickiego, Barbary Nowackiej, Anny Grodzkiej, Sylwii Chutnik, Dawida Warszawskiego i Adama Szostkiewicza.

„Wkład Marcina Kornaka w budowanie nowoczesnego, otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa był wyjątkowy i stanowić będzie inspirację dla kolejnych pokoleń ludzi, którzy mają w sobie wrażliwość i energię do działania” – napisał były minister spraw zagranicznych i marszałek sejmu Radosław Sikorski. O zasługach Marcina Kornaka pisze były prezydent Aleksander Kwaśniewski: „Był odważnym człowiekiem o wielkim sercu, który poświęcił wiele lat budowaniu świata pozbawionego dyskryminacji. Zapoczątkował wiele pięknych inicjatyw na rzecz tolerancji i promocji wielokulturowości, które wzbogaciły nasze społeczeństwo”. Zaś Elżbieta Janicka podkreśla: „Był bardzo świadomy tego, że faszyzm nie jest tylko ekscesem czy problemem marginesu, lecz zjawiskiem obecnym w głównym nurcie kultury i elicie społeczeństwa. Bez niego wiele spraw, wiele aktów przemocy przepadłoby bez śladu”.

Marcin Kornak był autorem monumentalnej Brunatnej Księgi – monitoringu ksenofobii, rasizmu i aktów dyskryminacji. W najnowszym numerze pisma „NIGDY WIĘCEJ” znajduje się jej kontynuacja, wybór zdarzeń z lat 2014-2016, wśród których odnotowano między innymi pobicie romskiego poety Edwarda Dębickiego w Gorzowie Wlkp., atak łódzkich pseudokibiców na grupę studentów z Turcji, Iraku i Kazachstanu, rasistowskie groźby kierowane pod adresem czteroletniego dziecka w Rzeszowie, antysemicką pikietę Narodowego Odrodzenia Polski pod ambasadą Izraela, manifestacje ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej, podczas których skandowano „Znajdzie się kij na islamski ryj”, napaść na małżeństwo Hindusów we Wrześni oraz na Ukraińców w Kutnie, a także dewastację tablicy upamiętniającej obszar getta warszawskiego.

Nowy numer „NIGDY WIĘCEJ” zawiera również teksty poświęcone ksenofobii i populizmowi, jakie nasiliły się w obliczu kryzysu humanitarnego związanego z sytuacją uchodźców z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wojciech Burszta, Aleksander Smolar i Marcin Czerwiński zwracają uwagę na to, w jaki sposób publiczny przekaz na temat uchodźców doprowadził w wielu europejskich społeczeństwach do wzrostu nastrojów ksenofobicznych i przemocy.

Specjalny numer magazynu „NIGDY WIĘCEJ” ma charakter niekomercyjny i jest bezpłatnie dostępny dla zainteresowanych pod adresem www.nigdywiecej.org .

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn „NIGDY WIĘCEJ”. Prowadzi kampanie społeczne, między inymi „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.

Spis treści i wybrane artykuły on-line http://www.nigdywiecej.org/3508

Pamięci Marcina Kornaka – specjalny 22. numer magazynu „NIGDY WIĘCEJ” (VIDEO) https://youtu.be/sRinu7qMrFU

Dodatkowe informacje:

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

WOLONTARIUSZE I WIĘŹNIOWIE – RAZEM PRZECIWKO UPRZEDZENIOM

Przedstawiciele Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ przeprowadzili serię antyrasistowskich szkoleń dla pracowników zakładów penitencjarnych oraz wolontariuszy pracujących z więźniami w ramach specjalnych warsztatów zorganizowanych w kwietniu i maju 2016 r. w Polsce, Grecji i na Węgrzech.

Szkolenia stanowią część innowacyjnego projektu edukacyjnego E.U.R.O.P.E. (European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education), realizowanego pod auspicjami Komisji Europejskiej poprzez współpracę z personelem więziennym i wolontariuszami w celu krzewienia wartości europejskich i obywatelskich wśród więźniów i młodzieży ze środowisk zagrożonych przestępczością i marginalizacją. Ten międzynarodowy projekt prowadzony jest przez Collegium Civitas (koordynacja: Aleksandra Borek) przy współpracy z Fundacją Sławek oraz greckimi i węgierskimi organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ przeprowadziło cykl prezentacji antyrasistowskich oraz warsztatów na temat przeciwdziałania dyskryminacji, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników. Wśród omawianych tematów pojawiły się wątki związane z różnorodnością kulturową wśród skazanych oraz rolą sportu w procesie integracji ponad podziałami. W warszawskim seminarium jako gość Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ wziął udział Jeremy Jones, przywódca społeczności żydowskiej w Australii, który poruszył kwestie wielokulturowości i uchodźców, a także opowiedział o integracji międzykulturowej na przykładzie drużyny rugby.

Szkolenie w Warszawie miało miejsce 7-10 kwietnia, kolejne szkolenia przeprowadzone z udziałem Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ odbyły się w Atenach (18-21 kwietnia) i w Budapeszcie (7-10 maja). Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ reprezentowali Stanisław Czerczak, Anna Tatar i Maria Thun-Janowska. W ramach projektu E.U.R.O.P.E. planowane są następne szkolenia oraz publikacje materiałów edukacyjnych.

001

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ od dwudziestu lat współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami na szczeblu międzynarodowym. 2 maja przedstawiciel ‘NIGDY WIĘCEJ’ dr hab. Rafał Pankowski wygłosił odczyt na temat skrajnej prawicy w Europie Wschodniej podczas konferencji zorganizowanej przez Akademię Ewangelicką w Berlinie, zaś 3 maja Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ było reprezentowane na spotkaniu eksperckim na temat antysemityzmu zwołanym w Strasbourgu przez Nilsa Muižnieksa – Komisarza Praw Człowieka Rady Europy i wieloletniego przyjaciela Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. Stowarzyszenie zostało też ponownie zaproszone przez amerykański ośrodek Southern Poverty Law Centre oraz Friedrich-Ebert Stiftung do udziału w corocznym seminarium transatlantyckim na temat rasizmu w świecie, które odbędzie się w maju w Montgomery (Alabama, USA).

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Stowarzyszenie i pismo ‘NIGDY WIĘCEJ’ z założenia nigdy nie ubiegały się ani nie zamierzają się ubiegać o dofinansowanie z funduszy państwowych.

Dodatkowe informacje:

tel. 601 360 835

www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

Konferencja ‘Żydowskie dziedzictwo kulturowe. Projekty, metody, inspiracje’

logo NW

Komunikat Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’
12.03.2016
Zapraszamy do udziału praktyków, muzealników, edukatorów, działaczy organizacji pozarządowych, artystów i wszystkich tych, którzy zajmują się żydowskim dziedzictwem kulturowym. Szczególnie zachęcamy do współtworzenia programu poprzez nadsyłanie zgłoszeń i propozycji prezentacji własnych projektów i inicjatyw. Zależy nam, aby podczas konferencji zaprezentowane zostało szerokie spektrum działań związanych z żydowskim dziedzictwem kulturowym.
Konferencja organizowana jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z HL-Senteret w Norwegii oraz Stowarzyszeniem ‘NIGDY WIĘCEJ’ w Polsce.
Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 8-10 czerwca 2016 r. Propozycje prezentacji własnych projektów i inicjatyw można nadsyłać do 31 marca. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim i polskim.
Z jakich powodów i w jaki sposób żydowskie dziedzictwo kulturowe jest włączane w rozmaite dyskursy i praktyki społeczne? Co, jak i dla kogo podlega odbudowie, jest popularyzowane, rewitalizowane, staje się przedmiotem edukacji czy programów społecznych? Jakie znaczenie dla rozmaitych społeczności mają podejmowane działania w różnorodnych europejskich kontekstach?
Popatrzymy na te zagadnienia z perspektywy realizacji projektów i inicjatyw związanych z żydowskim dziedzictwem kulturowym. W szczególności będziemy poruszać się po obszarach związanych z renowacją, edukacją, popularyzatorstwem i wystawiennictwem. Będzie to jednocześnie okazja do zaprezentowania najciekawszych przedsięwzięć, wymienienia się innowacyjnymi metodami pracy czy dobrymi praktykami.
Mamy nadzieję, że uda się wspólnie znaleźć inspiracje dla przyszłych inicjatyw i stworzyć warunki do nawiązania międzynarodowej współpracy. Będziemy łączyć dyskusję z narzędziami sieciowania. Dlatego też proponujemy dwa dni konferencyjne oraz trzeci dzień poświęcony jedynie budowaniu relacji pomiędzy uczestnikami.
W ramach konferencji Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ przygotowuje specjalną sesję pod tytułem: ‘Zaangażowanie społeczne – dziedzictwo różnorodności czy brzemię ksenofobii? Programy promujące postawy otwarte i różnorodność społeczną’. Moderatorem sesji będzie Yury Boychenko z Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka w Genewie, szef Sekcji Przeciwdziałania Dyskryminacji.
Prezentacje projektów i inicjatyw w ramach tej sesji mogą dotyczyć między innymi następujących zagadnień:
Dzieje stosunków diaspor żydowskich ze społecznościami, wśród których żyły, to spuścizna, która uczy akceptacji i współżycia w różnorodności, czy też raczej obciążenie ksenofobiczną przeszłością i strachem przed ‘Innym’? Jak przeciwdziałanie antysemityzmowi łączy się z kwestiami dotyczącymi innych mniejszości; czy istnieją jakieś ograniczenia w posługiwaniu się przykładem Żydów w związku z tym zagadnieniem? W jaki sposób działania edukacyjne w zakresie antysemityzmu wiążą się z aktualnymi kwestiami, problemami i konfliktami społecznymi? Jakie rodzaje projektów i inicjatyw są podejmowane w Europie, do kogo są adresowane i jaki wywierają wpływ?
Ważne terminy:
do 31.03.2016 – zgłoszenia abstraktów, filmów i projektów
01.04–14.04.2016 – ocena abstraktów i układanie ostatecznej wersji programu
15.04–30.04.2016 – rejestracja mówców
01.05–31.05.2016 lub do wyczerpania miejsc – rejestracja uczestników
08.06–10.06.2016 – konferencja
Kontakt i informacje:
Małgorzata Owczarska – koordynacja projektu: mowczarska@polin.pl
Karol Kwiatkowski – komunikacja i promocja: kkwiatkowski@polin.pl
Mail ogólny: konferencjazdk@polin.pl
www.polin.pl
www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ
Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.

‘ŚWIĘTA WOJNA’ Z ANTYSEMITYZMEM NA STADIONACH

1632-big

– ‘Od początku III Rzeczypospolitej jednym z niewielu miejsc publicznych w Polsce, gdzie antysemickie okrzyki, symbole czy hasła są nie tylko tolerowane, ale bywają wręcz propagowane, są stadiony piłkarskie. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego subkultura kibiców piłki nożnej tak podatna jest na ksenofobię i rasizm?’ – zastanawia się były ambasador Polski w Izraelu, dr Maciej Kozłowski. W swojej najnowszej publikacji ‘Naród Wybrany – Cracovia Pany. Z wielokulturowej historii polskiego sportu’ wydanej przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opisuje początki piłki nożnej na ziemiach polskich, pierwsze kluby i rozgrywki, przede wszystkim zaś – udział w nich i kluczową rolę mniejszości narodowych.

W książce Kozłowski podkreśla: – ‘W przeciwieństwie do wielu innych dziedzin życia społecznego w Polsce, sport był tym obszarem, w którym antysemickie nastroje czy retoryka były stosunkowo rzadkie, a jeśli nawet się pojawiały, to spotykały się z powszechnym potępieniem. Nie mogło być zresztą inaczej, gdy tak wielu wybitnych sportowców Żydów reprezentowało polskie barwy, a w klubach sportowych – przynajmniej do drugiej połowy lat trzydziestych – zacierały się różnice nie tylko narodowościowe, ale również klasowe’.

Publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ to pasjonujące spojrzenie w przeszłość, które obejmuje refleksje na temat historii Cracovii, jej nazwy, wymowy symbolicznej pasiastych strojów, a także sylwetki zawodników pochodzenia żydowskiego: Józefa Lustgartena, Ludwika Gintela i Leona Sperlinga, którzy jako reprezentanci kraju zapisali się na trwałe w polskim sporcie. Ta swoista panorama sportowej – i wielokulturowej – historii Polski stanowi również, niepozbawioną zadziwienia, próbę zrozumienia tego, co dzieje się na współczesnych stadionach.

Tylko w latach 2013-2015 Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ odnotowało prawie 400 rasistowskich i antysemickich incydentów z udziałem pseudokibiców. Wśród nich znalazły się pobicia, wyzwiska, wzywające do nienawiści transparenty i okrzyki.

Śp. Marcin Kornak, założyciel Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, który zainicjował kampanię społeczną ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’, pisał przed turniejem Euro 2012: ‘Piękno futbolu (…) jest uniwersalnym językiem, przerzucającym mosty porozumienia między kulturami. Daje szansę na społeczną emancypację i wyjście z najtrudniejszych życiowych opresji, na burzenie nacjonalistycznych i rasistowskich uprzedzeń. Czasem, niestety, piłka nożna jest też platformą do nadużyć. Zdarza się, że na jej popularności próbują żerować szowiniści i rasiści, fałszywi polityczni prorocy i szemrani biznesmeni’.

– ‘Miejmy nadzieję, że przy okazji warszawskiego finału Ligi Europy przypomnimy sobie pozytywną, wielokulturową atmosferę Euro 2012’ – mówi animator kampanii ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’, Jacek Purski. – ‘Nie jesteśmy jednak obojętni na symbolikę neofaszystowską, która pojawiała się niedawno, niestety, także wśród fanów Dnipro Dniepropietrowsk’.

Maciej Kozłowski, autor książki ‘Naród Wybrany – Cracovia Pany’, to historyk, dziennikarz, publicysta, działacz opozycji w okresie PRL, dyplomata, Był współpracownikiem ‘Kultury’ Giedroycia, pod koniec lat 60. został skazany w procesie ‘taterników’. W latach 1999-2003 pełnił funkcję ambasadora RP w Tel Awiwie. Od 2006 roku wykładowca w Collegium Civitas (polityka na Bliskim Wschodzie, polityka zagraniczna USA, Holokaust). Wykładowca na wielu uniwersytetach w USA, Europie i Izraelu.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest niezależną organizacją ekspercką. Koordynowało ono edukacyjne działania antyrasistowskie związane z przygotowaniami do turnieju UEFA Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie oraz Projekt Odpowiedzialności Społecznej UEFA Euro 2012: ‘RESPECT Diversity – Football Unites’. Stowarzyszenie monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’.

‘Naród Wybrany – Cracovia Pany’ – plik PDF

Dodatkowe informacje:
tel. 601 360 835
www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

DZIENNIKARZE PRZECIWKO RASIZMOWI – DOCENIENI W SEJMIE

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem wybitni dziennikarze sportowi, parlamentarzyści oraz zasłużeni sportowcy spotkali się w Sejmie na ceremonii wręczenia nagród w konkursie ‘Stop rasizmowi w sporcie’ zorganizowanym pod patronatem Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’.

DZIENNIKARZE PRZECIWKO RASIZMOWI – DOCENIENI W SEJMIE

Konkurs ‘Stop rasizmowi w sporcie’ był adresowany do profesjonalnych dziennikarzy, którzy w swoich tekstach i audycjach podejmują problematykę rasizmu i dyskryminacji. Wśród nagrodzonych znaleźli się redaktorzy: Michał Okoński (‘Tygodnik Powszechny’), Stefan Szczepłek (‘Rzeczpospolita’) i Przemysław Iwańczyk (Tok FM). Wyróżnienie otrzymał m.in. dr Maciej Kozłowski, były ambasador Polski w Izraelu, autor artykułu o wielokulturowej historii Cracovii opublikowanego na łamach magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’ (nr 21). Konkurs odbył się pod auspicjami wicemarszałek Sejmu Elżbiety Radziszewskiej, był współorganizowany przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’, sejmową Komisję Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

DZIENNIKARZE PRZECIWKO RASIZMOWI - DOCENIENI W SEJMIE

Podczas uroczystości, która odbyła się w pierwszą rocznicę śmierci Marcina Kornaka, założyciela Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, Rafał Pankowski przypomniał o jego zasługach i o zainicjowaniu w 1996 roku kampanii ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Była to pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej kampania przeciwko rasizmowi w sporcie.

Uznanie dla ‘NIGDY WIĘCEJ’ wyraziła marszałkini Elżbieta Radziszewska: – ‘To jedno z najbardziej zasłużonych stowarzyszeń, które walczy z przejawami rasizmu w każdej postaci’.

DZIENNIKARZE PRZECIWKO RASIZMOWI - DOCENIENI W SEJMIE

Honorowi goście – wśród nich Małgorzata Niemczyk, mistrzyni Europy w siatkówce w 2003 roku, a także Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski (krytykowany w przeszłości przez ‘NIGDY WIĘCEJ’ za wypowiedzi o charakterze ksenofobicznym) – potępili akty nietolerancji na stadionach i wyrazili swoje poparcie dla antyrasistowskich inicjatyw.

Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na potrzebę odbudowania – szczególnie w kontekście zbliżającego się finału Ligi Europy w maju na Stadionie Narodowym w Warszawie – pozytywnej atmosfery wielokulturowości, jaką udało się stworzyć w trakcie Euro 2012 dzięki kampanii ‘RESPECT Diversity’, koordynowanej przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’.

Z okazji Europejskiego Tygodnia Walki z Dyskryminacją Rasową odbyło się także wiele lokalnych akcji zorganizowanych we współpracy z ‘NIGDY WIĘCEJ’, na przykład koncert rapera Tau w Pile pod hasłem kampanii ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’, antyrasistowski punkt informacyjny na gali nagrody Okulary Równości oraz debata w Warszawie z udziałem przedstawicieli społeczności afrykańskiej.

DZIENNIKARZE PRZECIWKO RASIZMOWI - DOCENIENI W SEJMIE

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ koordynowało edukacyjne działania antyrasistowskie związane z przygotowaniami do turnieju UEFA Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie oraz Projekt Odpowiedzialności Społecznej UEFA Euro 2012: ‘RESPECT Diversity – Football Unites’.

UNITED for Intercultural Action to europejska sieć ponad 560 organizacji pozarządowych z 46 europejskich krajów, która prowadzi działania przeciwko nacjonalizmowi, rasizmowi, faszyzmowi, a także wspiera migrantów i uchodźców. Każdego roku koordynuje obchody Europejskiego Tygodnia Walki z Dyskryminacją Rasową, przypadające w związku z rocznicą masakry w Sharpeville (Republika Południowej Afryki) w 1960 roku.

DZIENNIKARZE PRZECIWKO RASIZMOWI - DOCENIENI W SEJMIE

Dodatkowe informacje:
tel. 601 360 835
www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
www.twitter.com/StowNIGDYWIECEJ

Rafał Pankowski wspomina Marcina Kornaka, założyciela Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, Sejm, 20.03.2015:

W NOWY ROK Z RATYFIKOWANĄ KONWENCJĄ O WALCE Z RASIZMEM

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ przez kilka lat prowadziło akcję na rzecz ratyfikowania Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości wraz z Protokołem dodatkowym o zwalczaniu rasizmu. Polska podpisała Protokół już w 2003 roku, ale ratyfikowała go dopiero teraz, 11 lat później. W końcu 2014 roku Stowarzyszenie uzyskało długo oczekiwaną informację o zakończeniu całego procesu: Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawy o ratyfikacji obu dokumentów, przegłosowane wcześniej przez Sejm i Senat.

Sukcesem zakończyła się więc inicjatywa zbierania podpisów na stronie www.nigdywiecej.org. Postulat Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’ wspierał m.in. Radosław Sikorski jako Minister Spraw Zagranicznych RP. W 2013 roku interpelację w tej sprawie wniósł w Sejmie poseł Robert Biedroń.

Przyjęcie Konwencji pozwala na podjęcie działań zmierzających do skuteczniejszego zapobiegania, ścigania i karania sprawców przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Protokół dodatkowy zobowiązuje państwa do penalizacji dystrybucji lub publicznego udostępniania materiałów rasistowskich i ksenofobicznych w systemach komputerowych.

Prokurator Generalny, Andrzej Seremet, 26 października 2014 roku wystosował wytyczne dla prokuratorów dotyczące ścigania przestępstw z nienawiści w cyberprzestrzeni. W dokumencie wskazał, że za rasistowskie komentarze odpowiedzialność powinni ponosić nie tylko ich autorzy, lecz również właściciele strony internetowej, na której były publikowane.

Marcin Kornak, założyciel i długoletni prezes Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, w 2012 roku przestrzegał: ‘Naprawdę ważne sprawy dotyczące internetu są od lat niezałatwione. Konwencja z Protokołem o zwalczaniu rasizmu czeka na to już od blisko dekady!’. Autor ‘Brunatnej Księgi’ (monitoringu incydentów rasistowskich) wielokrotnie opisywał przejawy języka wrogości w sieci – i nieadekwatną reakcję wymiaru sprawiedliwości, między innymi kuriozalne decyzje o umarzaniu takich postępowań, na przykład ‘brak interesu społecznego’ w ściganiu autora komentarza ‘Hitler zaczął, my skończymy. Do pieca, smażyć się, żyduchy, do pieca’ czy uznanie przez prokuraturę obelgi ‘żydowskie ścierwo’ za wpis o charakterze ‘satyrycznym’.

Na łamach 21. numeru magazynu ‘NIGDY WIĘCEJ’ prof. Ewa Łętowska, pierwsza w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich, stwierdziła: ‘główne problemy słabej reakcji wymiaru sprawiedliwości na przestępstwa z nienawiści tkwią w aksjologicznej niewrażliwości prokuratury i sądów na przestępstwa z nienawiści. To owocuje częstym umarzaniem spraw wszczętych lub niedopatrzeniem się na tle poszczególnych wypadków nawoływania do nienawiści na tle (zniewagi na tle) przynależności do grupy wykluczanej’.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ to apolityczna antyrasistowska organizacja pozarządowa, powstała w 1996 roku. W 2006 roku ‘NIGDY WIĘCEJ’ poinformowało opinię publiczną o sprawie tzw. listy wrogów białej rasy (znanej jako Redwatch), co doprowadziło do reakcji wymiaru sprawiedliwości i skazania jej autorów. Stowarzyszenie współpracuje m.in. z międzynarodową siecią ekspertów International Network Against Cyber Hate (INACH), od ponad 10 lat prowadzi działania przeciwko rasizmowi w internecie – program ‘R@cism-Delete’. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i grup wolontariuszy. Wydaje także magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’, jedyne w Polsce czasopismo poświęcone w całości problemom rasizmu i walki z nim.

Więcej informacji:

Petycja nt. ratyfikacji Konwencji i Protokołu:
http://petycja.nigdywiecej.org/

Dr hab. Rafał Pankowski z NIGDY WIĘCEJ i Collegium Civitas o konwencji przeciwko rasizmowi w cyberprzestrzeni, 15.09.2014: http://youtu.be/IfG83kh1I-8

Prof. Ewa Łętowska ‘Problem wymiaru sprawiedliwości’, magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’, nr 21/2014:
http://www.nigdywiecej.org/biblioteka/21/13_Problem-wymiaru-sprawiedliwosci.pdf

tel. 601360835
www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity

STOWARZYSZENIE „NIGDY WIĘCEJ” WSPIERA LEGIĘ WARSZAWA

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” stojąc na stanowisku, iż każdy incydent o charakterze rasistowskim powinien być potępiony, wspiera oświadczenie współwłaścicieli klubu Legia Warszawa z dn. 30.11.2014 r. Tym samym pragniemy poprzeć stanowisko klubu i prośbę skierowaną do UEFA o możliwie najniższy wymiar kary w związku z incydentami jakie miały miejsce podczas meczu Sporting Club Lokeren – Legia Warszawa (27.11.2014, Europa League).

Godne uznania jest wsparcie władz klubu dla przesłania RESPECT i NO TO RACISM, głoszonego przez UEFA. Należy także podkreślić fakt, iż Legia Warszawa w ostatnim okresie podjęła wiele działań mających na celu eliminację treści rasistowskich z trybun stadionu przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Klub prowadzi aktywny dialog z kibicami, uwzględniając także kwestię walki z rasizmem. Wiele starań klubu przyniosło zamierzony efekt w postaci wyeliminowania w dużym stopniu wielu zjawisk o charakterze ksenofobicznym np. usuwania symboli totalitarnych.

Co więcej klub wspólnie ze Stowarzyszeniem „NIGDY WIĘCEJ” planuje w najbliższej przyszłości dalsze działania mające na celu promocję wielokulturowości w piłce nożnej i walkę z rasizmem na stadionach. Współpraca klubu ze Stowarzyszeniem ma charakter merytoryczny, niematerialny, nie ma charakteru dotacji. Przedmiotem współpracy ma być między innymi: zaangażowanie grup młodzieżowych w antyrasistowskie działania edukacyjne, udział klubu w Tygodniach Futbolu Przeciwko Rasizmowi w Europie oraz szereg akcji w ramach kampanii „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” (opartych na poradniku dla klubów „Jak walczyć z rasizmem?” wydanym przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” przy wsparciu UEFA).

Wskazując powyższe, wydaje się bezzasadnym by interpretować wydarzenia z ostatniego meczu w Lidze Europejskiej jako recydywę, jednocześnie nie dostrzegając starań klubu.

Przy okazji podkreślamy, że z satysfakcją przyjęliśmy informację, iż starania Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” o właściwą interpretację flagi „Wilno Lwów” (mecz Metalist Charków – Legia Warszawa, 22.10.2014, Kijów, Europa League) przyniosły zamierzony efekt – flaga nie została zinterpretowana przez UEFA jako rasistowska. Przypominamy, iż informacje jakoby Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ było autorem raportu z tego i innych meczów są nieprawdziwe.

W odniesieniu do UEFA Disciplinary Regulations, wspieramy prośbę klubu o zastosowanie odpowiedniej regulacji prawnej (art. 17 ust. 3), tak aby klub oraz większość jego kibiców nie ponieśli konsekwencji niewspółmiernych do zaistniałego incydentu.

Z poważaniem,

dr hab. Rafał Pankowski

Jacek Purski

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”

 

MAŁGORZATA MATECKA LAUREATKĄ NAGRODY IM. SENDLEROWEJ

Współpracowniczka Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’, Małgorzata Matecka, została laureatką Nagrody im. Ireny Sendlerowej ‘Za naprawianie świata’. Nagroda przyznawana jest od 2006 roku nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uczą i wychowują w duchu szacunku i otwartości na innych ludzi, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w społeczności lokalnej.

Podczas uroczystości w Pałacyku Przeździeckich (Ministerstwa Spraw Zagranicznych) w Warszawie Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Irena Wóycicka, w imieniu Prezydenta Bronisława Komorowskiego odczytała list gratulacyjny: ‘Od 25 lat żyjemy w wolnym państwie. Odzyskana wolność jest dla nas źródłem radości i dumy, ale także zobowiązaniem do działania. Każdego dnia docierają do nas informacje świadczące o tym, że otaczający nas świat nadal – a może nawet coraz bardziej – potrzebuje międzyludzkiego porozumienia, zgody pomiędzy kulturami, narodami, religiami. Cieszę się, że jest tylu pedagogów, którzy w pracy z młodzieżą podejmują te ważne zagadnienia, kształtując w uczniach postawy dialogu i tolerancji’.

Małgorzata Matecka we współpracy ze Stowarzyszeniem ‘NIGDY WIĘCEJ’ organizuje cykliczny Wojewódzki Przegląd Zespołów Młodzieżowych ‘Równi i Różni’ pod hasłem ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’, podczas którego młodzi muzycy, reprezentujący różne style i gatunki, wykonują utwory związane z tematyką równości i tolerancji. Współpracowniczka ‘NIGDY WIĘCEJ’ zorganizowała również trzy edycje konkursu literackiego ‘Młodzież pamięta’, w ramach którego uczniowie nadsyłają opowiadania inspirowane problematyką dyskryminacji rasowej we współczesnym świecie.

‘W młodości obracałam się w środowiskach zbuntowanych; tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka – to były dla nas rzeczy niesłychanie ważne. Kiedy zaczęłam pracować w szkole, szukałam dzieciaków, które są w jakiś sposób wykluczone’ – powiedziała tegoroczna laureatka Nagrody im. Sendlerowej. Matecka regularnie prowadzi też szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół i policjantów poświęcone językowi wrogości, problemom rasizmu i antysemityzmu na stadionach oraz edukacji na rzecz wielokulturowości.

Nagroda im. Sendlerowej przyznawana jest przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wyróżnienie jest hołdem składanym patronce nagrody, bohaterce ‘Żegoty’, która podczas II wojny światowej wraz z innymi przedstawicielami podziemia przeprowadziła akcję ratowania około 2500 żydowskich dzieci. Sendlerowa była także działaczką społeczną i charytatywną.

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną organizacją ekspercką, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’. Prowadzi kampanie społeczne, m. in. ‘Muzyka Przeciwko Rasizmowi’ i ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’. W ramach oficjalnego programu odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012 ‘RESPECT Diversity’ Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ prowadziło Program Edukacyjny skierowany do nauczycieli polskich szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

Dodatkowe informacje:

Małgorzata Matecka z NIGDY WIĘCEJ – laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej, 29.09.2014.

Małgorzata Matecka o Przeglądzie Zespołów Młodzieżowych – Różni i Równi, Łódź, 10.11.2012.

www.nigdywiecej.org

www.facebook.com/respect.diversity